Skive College
Arkiv

CNC fræsning, overvågning og produktion

Varighed
3 dage
Deltageren kan med udgangspunkt i given operationsplan og viden om CNC fræsemaskinens betjeningspanel og funktionstaster selvstændigt opstarte og køre produktion af større serier på CNC fræser sikkerhedsmæssigt korrekt herunder tænde maskine og køre i referencepunkt, isætte og udtage emner af maskinen, bevæge maskinens akser og orientere spindel samt skifte til korrekte platte skær. Endvidere kan deltageren efter givne forskrifter/instruktioner kontrollere CNC fræsemaskinens køle- og smøremiddelniveau og kvalitet med refraktometer samt andre måleinstrumenter (bakterieniveau, temperatur) samt kontrollere og efter behov foretage smøring af opspændingsudstyr. Deltageren kan overvåge produktionen og ved afvigelser fra normal drift stoppe produktionen samt under vejledning opmåle emner ifølge kontrolspecifikationer med fast kontrolværktøj og foretage visuel kvalitetsvurdering heraf. Endelig kan deltageren efter forskrifter nedlukke CNC fræsemaskine sikkerhedsmæssigt korrekt samt foretage daglig og periodisk rengøring af maskine herunder påfylde vangeolie og køle/smøremiddel.
Kurset er ikke planlagt
Dette kursus er endnu ikke planlagt, men hvis du er interesseret, kan du enten skrive eller ringe til kursets kontaktperson, eller skrive dig op for at blive kontaktet når kurset oprettes.
Kontaktperson
Lone Engmarksgaard
Tlf.: 99149216

Skriv dig op