Skive College

Praktisk information

Adgangskrav

For at blive optaget på Teknisk Gymnasium skal du:

  • have søgt rettidigt via www.optagelse.dk senest d. 1. marts 

  • være vurderet uddannelsesparat med mindst 5,0 i gennemsnit af alle afsluttende standpunktskarakterer

  • have modtaget prøveforberedende undervisning i andet fremmedsprog i 5.-9. klasse

  • have aflagt folkeskolens obligatoriske prøver efter 9. klasse 

  • have bestået folkeskolens afgangseksamen

  • have bekræftet det faglige niveau fra uddannelsesparathedsvurderingen ved de lovbundne prøver fra folkeskolens afgangseksamen.

Hvis du opfylder betingelserne for optagelse efter 9. klasse gælder dette i op til 2 år.

Søger du i direkte forlængelse af 10. klasse gælder desuden, at du:

  • i 10. klasse skal have modtaget undervisning i dansk, engelsk og matematik og aflagt enten 9.- eller 10.-klassesprøver i disse fag.

Hvis du opfylder betingelserne for optagelse efter 10. klasse gælder dette i op til 1 år.

Hvis du ikke opfylder ovenstående krav, men alligevel er interesseret i at starte på Teknisk Gymnasium, er du velkommen til at kontakte studievejleder Jesper Jansen Pedersen på jjp@skivecollege.dk eller 21 29 87 97 for at høre om mulighederne.

Har du brug for flere informationer? 

Studieplaner

På Teknisk Gymnasium bruger vi Lectio, og her finder du alle de informationer du skal bruge i hverdagen. Skema, skemaændringer, noter, lektier, begivenheder og meget andet.

Ferie- og eksamensplan

Se hvornår du har ferie eller skal til eksamen ved at se på følgende plan for skoleåret 2021 - 2022. 

Økonomi

På Teknisk Gymnasium er studieture en naturlig del af din studentertid. På nogle studieretninger er der flere og længere studieture, du skal derfor regne med flere udgifter til rejser på disse studieretninger.