Skive College

Praktisk information

Adgangskrav

For at blive optaget på Teknisk Gymnasium skal du:

  • have søgt rettidigt i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse

  • være vurderet uddannelsesparat med mindst 5,0 i gennemsnit af alle afsluttende standpunktskarakterer

  • have modtaget prøveforberedende undervisning i andet fremmedsprog i 5.-9. klasse

  • have aflagt folkeskolens obligatoriske prøver efter 9. klasse 

  • have bestået folkeskolens afgangseksamen

  • have bekræftet det faglige niveau fra uddannelsesparathedsvurderingen ved de lovbundne prøver fra folkeskolens afgangseksamen.

Søger du i direkte forlængelse af 10. klasse gælder desuden, at du:

  • i 10. klasse skal have modtaget undervisning i dansk, engelsk og matematik og aflagt enten 9.- eller 10.-klassesprøver i disse fag.

Hvis du ikke opfylder ovenstående krav, men alligevel er interesseret i at starte på Teknisk Gymnasium, er du velkommen til at kontakte studievejleder Jesper Jansen Pedersen på jjp@skivecollege.dk eller 21 29 87 97 for at høre om mulighederne.

Har du brug for flere informationer? 

Studieplaner

På Teknisk Gymnasium bruger vi Lectio, og her finder du alle de informationer du skal bruge i hverdagen. Skema, skemaændringer, noter, lektier, begivenheder og meget andet.

Ferieplan

Skolestart 1. g. 8. august 2018

Skolestart 2. g. og 3. g 9. august 2018

Uge 42 Efterårsferie

20. december 2018. Sidste skoledag inden jul.

3. januar 2019. Første skoledag efter jul.

Uge 7 Vinterferie

Uge 16 Påskeferie

26. juni. Sidste mulige eksamensdag

Her kan du se ferieplanen for skoleåret 2019 - 20. 

Økonomi

På Teknisk Gymnasium er studieture en naturlig del af din studentertid. På nogle studieretninger er der flere og længere studieture, du skal derfor regne med flere udgifter til rejser på disse studieretninger.