Om Skive COllege

Brug din faglighed og kreativitet til at udtrykke dit talent

Skive College blev til da Skive Handelsskole og Skive Tekniske Skole fusionerede i 2017. Skolen indeholder mere end 30 erhvervsuddannelser og 20 EUX-uddannelser, som er en kombination af en gymnasieuddannelse og en erhvervsuddannelse. Desuden tilbyder vi HTX og HHX, som gymnasiale uddannelser og en lang række efteruddannelser.

Vores uddannelser udvikles i tæt sammenspil med erhvervslivet og de videregående uddannelser

Skive College kvalificerer dig til både erhvervslivet og videregående uddannelse med afsæt i dit potentiale og talent. Vi ser en ære i at uddanne det hele menneske, så den enkelte får realiseret sit potentiale både fagligt, personligt og socialt. Vi står klar til at hjælpe dig hele vejen med at realisere det potentiale.

På Skive College lægger vi vægt på faglighed, internationalisering, kreativitet og innovation. Vi forventer, at du er åben overfor forandringer, klar til at deltage aktivt og ønsker at udnytte, forme og skabe talent.

Skive College vil være en attraktiv uddannelsesinstitution for elever, kursister, medarbejdere og samarbejdspartnere, der søger faglighed, udvikling og høj kvalitet.

Vores værdier

Vi er nysgerrige

På Skive College møder vi hinanden med interesse og engagement. Vi er ambitiøse og skaber tillidsfulde relationer. Med rummelighed og respekt løser vi vores opgaver og udfordrer vanetænkning.

Vi hjælper hinanden

På Skive College ser vi forskellighed som en styrke. I vores samarbejde er vi imødekommende og lytter til hinanden. Vi kommunikerer ærligt, griner sammen og giver hinanden en hånd.

Vi er professionelle

På Skive College er vi kvalitetsbevidste. Gennem synlighed og handling gør vi vores bedste. Vi har forventninger til hinanden og bruger vores faglighed til at skabe resultater.

Mission og vision

Mission: Skive College driver og udvikler uddannelser til fremtidens arbejdsmarked inden for områderne:

  • Erhvervsuddannelser
  • Gymnasieuddannelser
  • Kurser og efteruddannelser
  • Specialuddannelser

Vision: Skive College vil være en attraktiv uddannelsesinstitution for elever, kursister, medarbejdere og samarbejdspartnere, der søger faglighed, udvikling og høj kvalitet. Skive College vil være en skole i front med uddannelser, der rammer både lokalt, regionalt, nationalt og internationalt.