Skive College

HTX for unge med autisme

HTX-forløb for unge med autisme

En særligt tilrettelagt klasse med kun 12 elever for unge med Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF) og som er vild med naturvidenskab, matematik og programmering!

Har du en ASF-diagnose, har brug for en struktureret hverdag og gerne vil have tage studentereksamen med fokus på naturvidenskabens verden? Hvis ja, så er ASF-klassen lige noget for dig!

I ASF-klassen tager vi særlige hensyn. Der er maksimalt 12 elever i klassen, og de fysiske rammer tilpasses, så der både er klasserumsundervisning, separate arbejdspladser og pauserum. Samtidig er klassen også en del af det gode studiemiljø på Teknisk Gymnasium på Skive College.

Undervisningen planlægges og gennemføres med fokus på den enkelte elevs behov og ønsker. Du vil opleve en kombination af klasseundervisning, individuelt, par- og gruppearbejde, hvor fordelingen heraf tilpasses den enkelte elev.

Studieretningen vil være Matematik A og Programmering B, som giver dig et solidt afsæt til at søge ind på videregående uddannelser.

Kom på besøg

Vi holder besøgsdag én gang hver måned, men passer tidspunktet ikke, så ring eller skriv og vi finder en anden dag. Vi har også mulighed for at holde besøgsdagen online.

Tilmeld dig en besøgsdag her: 

Onsdag 18. november kl. 16-18
Onsdag 9. december kl. 16-18
Onsdag 20. januar kl. 16-18
Onsdag 10. februar kl. 16-18

Uddannelsen

Du får en fuld HTX-studentereksamen med studieretningsfagene Matematik A og Programmering B.

Du kan finde mere om denne studieretning under Teknisk Gymnasium her: Studieretninger.

Din hverdag

Undervisningen tager udgangspunkt i en fast struktur med overskuelighed, gentagelse, synliggørelse og tydeliggørelse. På uddannelsen bliver du en del af et netværk, der støtter dig. Du får for eksempel en mentor, som følger dig igennem hele din uddannelse og hjælper dig, hvis du har brug for det. Vi har også tæt kontakt til dine forældre eller pårørende.

Der er plads til 12 elever i ASF-klassen. Dagen begynder klokken 8.10. Klasseværelset er særligt indrettet med et bord i midten, men du får også din egen arbejdsplads med skrivebord og afskærmning til siderne. Vi har desuden et pauserum, så du kan trække dig tilbage, hvis du får brug for ro.

Studiemiljø

På HTX på Skive college er der et godt miljø. Eleverne afvikler LAN-parties, brætspilsaftener, bordtennisturneringer, spiller bordfodbold og meget mere. Der er lektiecafé i alle fag med individuel støtte til den enkelte elev.

Karriere og videreuddannelse

Med en HTX studentereksamen vil du få adgang til 267 videregående uddannelser. En studentereksamen fra ASF-klassen er lige så adgangsgivende til videregående uddannelser som andre gymnasiale eksamener.

Som elev i ASF-klassen kan du få hjælp til at søge ind på videregående uddannelser, søge om SU osv. Vi har god kontakt til de videregående uddannelser og kan hjælpe dig med kontakt til dem.

Her kan du finde adgangskortet, som viser de uddannelser, du kan komme ind på med de konkrete fag. 

Praktiske oplysninger 

Optagelse

  • For at blive optaget på uddannelsen skal du have en ASF-diagnose – der skal foreligge en lægeerklæring med denne diagnose, og du skal have en anbefaling om et særligt tilrettelagt undervisningsforløb.

  • Optagelse forgår via optagelse.dk.

  • Du behøver ikke nødvendigvis at opfylde alle gymnasiernes almindelige faglige adgangskrav. 

  • Endelig optagelse sker på baggrund af en visitationssamtale med fokus på faglige forudsætninger, interesser, støttebehov, og øvrige relevante faktorer i forhold til din livssituation.

Opstart

Næste klasse har opstart i august 2021.

Sted 

Uddannelsen foregå på Skive College, Arvikavej i Skive, hvor der i forvejen er HHX, HTX og AspIT.

Business-STU

En Business-STU er for sårbare unge med særlige behov, der kan profitere af det rolige, forudsigelige uddannelsesmiljø og de tætte relationer med underviserne.

Handels-STU

Social feed

Besøg os her

Få vejledning

Vil du gerne høre mere, er du altid velkommen til at kontakte os. Vores vejledere og virksomhedskonsulenter sidder klar til at hjælpe dig.

Du kan også booke en besøgsdag, hvor du vil få muligheden for at blive vist rundt på skolen, og møde nogle af vores lærere og elever.

Bliv kontaktet

Du kan vælge at skrive dig op, så vil en af vores vejledere eller konsulenter kontakte dig hurtigst muligt.