Skive College

Fag og valgfag

Obligatoriske fag

Du skal have følgende obligatoriske fag på HTX, uanset hvilken studieretning du vælger:

 • Biologi C

 • Dansk A

 • Engelsk B

 • Fysik B

 • Idéhistorie B

 • Samfundsfag C

 • Kemi B

 • Kommunikation/it eller information C

 • Matematik B

 • Teknikfag A

 • Teknologi B

Valgfag

Valgfagene udbydes i samarbejde med Handelsgymnasiet:

 • Matematik A

 • Engelsk A

 • Kemi A

 • Teknologi A

 • Fysik A

 

 • Samfundsfag B

 • Biologi B

 

 • Psykologi C

 • Tysk C

 • Astronomi C

 • Design C

 • Idræt C

 • Programmering C

 • Filosofi C

 • Finansiering C

 • Innovation C

 • Kulturforståelse C

 • Markedskommunikation C

 • Mediefag C

 • Organisation C

 • Statistik C

 • Musik- og lydproduktion C

Teknologi
I teknologi arbejder vi med at løse samfundsmæssige problemer. Vi analyserer og løser problemerne ved at udvikle nye innovative produkter, som vi tester og gør klar til produktion.

For at finde de bedste løsninger arbejder vi tværfagligt, det vil sige, at alle fag på HTX kan komme i spil i teknologifaget.

Samarbejde og tværfaglighed er omdrejningspunktet for den gode proces som teknologiudvikler. Derfor kendetegnes undervisningen i teknologifaget ved projekt- og gruppearbejde. Den klassiske tavleundervisning er minimeret, men anvendes fx til gennemgang af ny teori.

Når elevernes teknologiprodukter skal føres ud i livet, arbejder vi i laboratorierne og på værkstederne med moderne værktøjer og teknologier.

De virkelighedsnære problemstillinger behandles i længere projektforløb, hvor den enkelte elev får tid til at fordybe sig. Vi arbejder med emner som etik, bæredygtighed, miljø, Danmarks fremtid, æstetik med flere.

Teknikfag

Teknikfaget er den naturlige overbygning til teknologifaget. Teknikfaget gennemføres først i 3. g. Man vælger teknikfag efter interesse. På HTX udbydes tre teknikfag: 1) Byggeri og energi, 2) Digital design og udvikling og 3) Proces, levnedsmiddel og sundhed. Det er obligatorisk at vælge ét af de tre teknikfag.

Byggeri og energi
I Byggeri og energi arbejder eleverne som arkitekter, konstruktører og bygningsingeniører. Byggeri og energi er teknikfaget for dig, hvis du drømmer om at tegne dit eget hus og prøve kræfter med dele af opførelsen af huset. Du arbejder i værkstederne med rigtige byggeprojekter i størrelse 1:1, og anvender analog skitseringstegning, digital teknisk tegning og 3D visualiseringer. Du laver produkter, der ligger tæt op ad det, man kan opleve i professionelle byggerier.

I løbet af undervisningsforløbene begår du overvejelser om miljø, økonomi, æstetisk udformning, antropologiske hensyn, fysik og bæredygtighed. Undervisningen er projektorienteret, og den enkelte elev skal sammen med sit team finde løsninger og træffe mange beslutninger fra projektstart til slut.

Digital design og udvikling
Digital design og udvikling er teknikfaget for dig, der er vild med at nørde med elektronik, software og IT. Vi arbejder med softwareudvikling og interaktionsdesign. Vi arbejder blandt andet med at udvikle spil og robotter. Du bliver klogere på, om du ønsker en fremtid inden for udvikling og programmering, og bliver opmærksom på, hvordan digitale løsninger kan påvirke hverdagen for os alle.  Teknikfaget Digital design og udvikling inddrager i stort omfang faglighederne fra fysik, matematik, kommunikation/it og programmering.

Proces, levnedsmiddel og sundhed
I teknikfaget Proces, levnedsmiddel og sundhed beskæftiger vi os med forskellige emner primært inden for fødevarer og lægemidler. Du får stor viden om kvalitetssikring, fremstillingsprocesser og lovgivning. Du lærer mange bioteknologiske analysemetoder at kende, og en stor del af timerne bliver brugt i bioteknologilaboratoriet og proceskøkkenet.

I 3.g arbejder man meget selvstændigt og med stor valgfrihed. Faget er et rigtig godt supplement til bioteknologi A og kemi A, men der er altid elever fra alle studieretninger på teknikfagsholdet Proces, levnedsmiddel og sundhed. Du skal vælge Proces, evnedsmiddel og sundhed, hvis du kan lide at eksperimentere og interesserer dig for fødevarer og sundhed.