Fag og Valgfag

Fagene på HTX

På HTX på Skive College får du mulighed for at udforske en bred vifte af fag, der spænder fra naturvidenskab og teknologi til samfundsvidenskab og kreative fag. Disse fag er opdelt i tre hovedkategorier: Obligatoriske fag, studieretningsfag og valgfag.

Obligatoriske fag

Alle elever på HTX skal gennemføre en række obligatoriske fag, der danner fundamentet for deres uddannelse. Dette inkluderer fag som dansk, matematik, engelsk og samfundsfag, der giver dig grundlæggende færdigheder inden for kommunikation, matematik og samfundsforståelse.

Biologi C

Biologi er et af de naturvidenskabelige fag alle vores elever har på C-niveau, og det afsluttes efter 1.g. I undervisningen arbejder vi f.eks. med cellebiologi, fysiologi, kost og sundhed. Vi er en del i laboratoriet, hvor vi laver forskellige forsøg og undersøger hvordan tingene ser ud og fungerer i praksis.

Dansk A

Alle elever har dansk alle 3 år på gymnasiet, og får dermed dansk på A-niveau. I danskfaget arbejdes der med at udvikle de studerendes sprogfærdigheder, analytiske evner og kommunikative kompetencer. Dansk på HTX er tilpasset til den teknologiske kontekst ved at integrere emner relateret til naturvidenskab og teknologi. Målet er at ruste de studerende med kompetencer, der kan anvendes i både tekniske og samfundsrelaterede sammenhænge.

Engelsk B

Engelsk er et obligatorisk fag på B niveau for HTX elever. Faget afsluttes efter 2.g, og indeholder både en skriftlig og mundtlig dimension. Målet er at styrke de studerendes sprogfærdigheder og forberede dem til en globaliseret verden. Faget prioriterer udviklingen af de fire sproglige kompetencer: læsning, skrivning, lytning og tale. Eleverne arbejder med en bred vifte af tekster, herunder tekniske og videnskabelige tekster, for at forbedre deres forståelse og formidlingsevner.

Har man lyst til at fortsætte med engelsk i 3.g kan det vælges på A-niveau.
Engelskfaget på A-niveau fokuserer på at forfine dine sprogfærdigheder på et højt niveau. Du vil arbejde med komplekse tekster, forbedre din læseforståelse, skrivepræcision og udvikle dine lytte- og taleevner.

Fysik B

Fysik er et af de naturvidenskabelige fag på HTX, som alle vores elever har obligatorisk på niveau. Det afsluttes efter 2.g. Herefter kan det vælges op på A-niveau i 3.g som valgfag.

En anden mulighed er at vælge studieretningen Matematik A/ Fysik A, hvor man her har valgt at få fysik på A-niveau allerede 3 måneder inde i din gymnasietid.

I fysik fokuseres der på, at give eleverne en dybdegående forståelse af fysiske principper og teorier inden for teknologi og naturvidenskab.
Fysik B-delen omfatter emner såsom elektricitet, magnetisme, optik, mekanik og termodynamik. Undervisningen integrerer matematiske koncepter, hvilket styrker de studerendes evne til at anvende matematik i løsningen af komplekse fysiske problemer.

Laboratoriearbejde er en væsentlig del af fysik-faget, hvor eleverne udfører eksperimenter og praktiske øvelser for at forstå og anvende teorier i praksis.

Idehistorie B

Idehistorie er et fag der er placeret i 2. og 3.g. Der fokuseres på at undersøge udviklingen af idéer og filosofiske strømninger gennem historien med særlig vægt på teknologi og naturvidenskab. Eleverne kan forvente at studere centrale ideer, teorier og filosofiske bevægelser, der har formet samfundsudviklingen og teknologiens rolle i menneskets historie.

Faget kan omfatte analyser af nøglefigurer inden for idehistorie, herunder deres syn på videnskab, teknologi og samfundet. Eleverne kan også forvente at undersøge, hvordan ideer og filosofiske koncepter har påvirket udviklingen af teknologiske og naturvidenskabelige fremskridt.

Derudover kan Idehistorie på HTX have en interdisciplinær tilgang, der forbinder historiske idéer med aktuelle teknologiske udfordringer. Dette giver eleverne mulighed for at forstå, hvordan fortidens tanker og ideer har formet den moderne teknologiske verden

Samfundsfag C

Samfundsfag C er placeret i 1.g, og indgår bl.a. som en del af grundforløbet ”Produktudvikling” i de første måneder. I faget fokuseres på at give eleverne en bred forståelse af samfundsforhold, politik og økonomi. Eleverne undersøger emner som politiske systemer, økonomi, sociologi og international politik. Faget fremmer kritisk tænkning og analytiske færdigheder, samtidig med at det forbindes med teknologiske og naturvidenskabelige aspekter af samfundet. Eleverne bliver rustet til at deltage aktivt i samfundsdebatten og træffe informerede beslutninger, hvilket er afgørende i en teknologisk kompleks verden.

Kemi B

Kemi er endnu et af de naturvidenskabelige fag som alle HTX elever får på B-niveau, og det afsluttes efter 2.g. Har man fået lyst til endnu mere kemi kan det vælges på A-niveau i 3.g som valgfag.
I kemi arbejder vi med grundlæggende forståelse af kemiske principper og teorier. Vi arbejder med emner såsom opbygning af grundstoffer og molekyler, organisk kemi, syre-base kemi og meget mere.

En stor del af kemiundervisningen foregår i laboratoriet, hvilket eleverne ofte synes er sjovt, og hvor vi har mulighed for at kombinere den teoretiske viden med praktisk laboratoriearbejde.

Kommunikation/IT C

Kommunikation IT er et fag alle elever har på C-niveau, og der ligger placeret i 1.g. Der er mulighed for at vælge faget som Studieretningsfag på A-niveau i kombination med design B.

I faget kombineres teknologi og kommunikation for at udstyre eleverne med færdigheder inden for informationsteknologi og effektiv kommunikation. Eleverne lærer at håndtere digitale værktøjer, udvikle software og forstå grundlæggende principper inden for netværk og datakommunikation.

Faget fokuserer på at integrere teknologi i kommunikation og samarbejde, hvilket er afgørende i den moderne arbejdsvirkelighed. Eleverne kan forvente at arbejde med projektbaserede opgaver, hvor de anvender deres teknologiske færdigheder til at løse konkrete kommunikationsudfordringer.
Kommunikation IT C understreger også vigtigheden af etisk brug af informationsteknologi samt forståelse for sikkerhed og databeskyttelse. Dette giver de studerende en helhedsorienteret tilgang til teknologi og kommunikation.

Matematik B

I alle gymnasiale uddannelser indgår som udgangspunkt matematik på B-niveau. Overordnet beskæftiger man sig med det samme i faget på de forskellige gymnasiale uddannelser, men der kan være forskelle i emner og arbejdsformer. På HTX arbejder vi fx projekt- og problemorienteret i matematik. Vi kombinerer det teoretiske med det virkelighedsnære. Det gør, at mange oplever matematik på HTX som et sjovt og spændende fag. I matematikfaget arbejdes der med funktionsanalyse, differential- og integralregning, vektorer i 2d og 3d, statistik og diskret matematik for blot at nævne nogle eksempler.

Teknologi B

I teknologi arbejder du med at løse samfundsmæssige problemer. Vi analyserer og løser problemerne ved at udvikle nye innovative produkter, som vi tester og gør klar til produktion. For at finde de bedste løsninger arbejder vi tværfagligt. Det vil sige, at alle fag vil kunne indgå i teknologifaget. Samarbejde og tværfaglighed er omdrejningspunktet for den gode proces som teknologiudvikler. Derfor kendetegnes undervisningen i teknologifaget ved projekt- og gruppearbejde. Det er ofte længere forløb, hvor du får tid til at fordybe dig. Når dine teknologiprodukter skal føres ud i livet, arbejder vi i laboratorierne og på værkstederne med moderne værktøjer og teknologier. Vi arbejder også med emner som etik, bæredygtighed, miljø, Danmarks fremtid, æstetik med flere.

Teknikfag A

Teknikfaget er den naturlige overbygning til teknologifaget. Teknikfaget gennemføres først i 3. g. Man vælger teknikfag efter interesse. På HTX udbydes tre teknikfag: 1) Byggeri og energi, 2) Digital design og udvikling og 3) Proces, levnedsmiddel og sundhed. Det er obligatorisk at vælge ét af de tre teknikfag.

 • I Byggeri og energi arbejder du som arkitekt, konstruktør og bygningsingeniør. Byggeri og energi er teknikfaget for dig, hvis du drømmer om at tegne dit eget hus og prøve kræfter med dele af opførelsen af huset. Du arbejder i værkstederne med rigtige byggeprojekter i størrelse 1:1, og anvender analog skitseringstegning, digital teknisk tegning og 3D visualiseringer. Du laver produkter, der ligger tæt op ad det, man kan opleve i professionelle byggerier. I løbet af undervisningsforløbene arbejder du med miljø, økonomi, æstetisk udformning, antropologiske hensyn, fysik og bæredygtighed. Undervisningen er projektorienteret, og den enkelte elev skal sammen med sit team finde løsninger og træffe mange beslutninger fra projektstart til slut.
 • Digital design og udvikling er teknikfaget for dig, der er vild med at nørde med elektronik, software og IT. Vi arbejder med softwareudvikling og interaktionsdesign. Vi arbejder blandt andet med at udvikle spil og robotter. Du bliver klogere på, om du ønsker en fremtid inden for udvikling og programmering, og bliver opmærksom på, hvordan digitale løsninger kan påvirke hverdagen for os alle. Teknikfaget Digital design og udvikling inddrager i stort omfang faglighederne fra fysik, matematik, kommunikation/it og programmering.
 • I teknikfaget Proces, levnedsmiddel og sundhed beskæftiger vi os med forskellige emner primært inden for fødevarer og lægemidler. Du får stor viden om kvalitetssikring, fremstillingsprocesser og lovgivning. Du lærer mange bioteknologiske analysemetoder at kende, og en stor del af timerne bliver brugt i bioteknologilaboratoriet og proceskøkkenet. I 3.g arbejder du meget selvstændigt og med stor valgfrihed. Faget er et rigtig godt supplement til bioteknologi A og kemi A, men der er altid elever fra alle studieretninger på teknikfagsholdet Proces, levnedsmiddel og sundhed. Du skal vælge Proces, levnedsmiddel og sundhed, hvis du kan lide at eksperimentere og interesserer dig for fødevarer og sundhed.

Studieretningsfag

Udover de obligatoriske fag har du mulighed for at vælge studieretningsfag, der er specifik for din valgte studieretning. Det kan være helt nye fag eller fag, som du allerede har, men har mulighed for at føre op på et højere niveau. Dette giver dig mulighed for at specialisere sig inden for dit valgte fagområder og styrke din faglige profil.

Bioteknologi A

Bioteknologi er for dig, der er interesseret i, hvordan levende organismer kan anvendes i teknologisk produktion. I bioteknologi arbejdes der undersøgende og eksperimentelt. Undervisningen indeholder desuden udadvendte aktiviteter som virksomhedsbesøg og besøg på videregående uddannelser.

Undervisningen vil være en blanding af teori, projektarbejde og eksperimentelt arbejde.
Vi arbejder med problemstillinger fra det
virkelige liv med fokus på arbejdet i laboratoriet. Undervisningen kan fx handle om DNA, kloning, stamceller, fremtidens energi, gensplejsning, miljøforbedringer, udvikling af medicin og fremstilling af øl, vin og mejeriprodukter.

Så er du nysgerrig på, hvordan lægemidler udvikles, enzymer kan forbedre fødevarers kvalitet eller hvordan kemiske ligevægte har betydning for dit blodkredsløbs funktion, så er bioteknologi lige noget for dig.

Design B

I design B kombineres teori og praksis, så du lærer om designprocesser, mens du udvikler dit design og bl.a. bygger modeller. Du lærer bl.a. om forholdet mellem form og funktion, samt hvordan design hænger sammen med æstetik, teknologi og innovation.

I faget introduceres du til forskellige designformer og de metoder, der bruges i designverdenen. Ved at dykke ned i fagets teori og terminologi, vil du være i stand til at løse forskellige designudfordringer. Du får også mulighed for at planlægge og gennemføre dine egne designprojekter, samtidig med at du lærer at reflektere over og formidle dine ideer. Du vil også stifte bekendtskab med emner som produkt- og industridesign, arkitektur, designhistorie osv.

Fysik A

Har tager du det obligatoriske fag ”Fysik B” op på A-niveau. I fysikfaget arbejdes der blandt andet med energi, lys, elektriske kredsløb, kernefysik, kræfter og bevægelser og astronomi.

Idræt B

Idræt B er en udvidelse af valgfaget ”Idræt C”. I idrætsfaget står den fysiske aktivitet i centrum i en alsidig idrætsundervisning. Du skal gennem en bred vifte af aktiviteter kombinere fysiologisk viden med praktiske erfaringer og træning i discipliner som crossfit, vandsport, klatring, boldbasis, ultimate, volleyball, rytmik og meget mere.
Du bliver i idrætsfaget i stand til at planlægge og udføre dit eget træningsprogram, ligesom du kommer til at udvikle og udføre opvarmningsprogrammer i forskellige discipliner.

I arbejdet med at forbedre og udvikle dine færdigheder i forskellige discipliner erhverver du dig en grundlæggende viden om sundhed, træning, fysiologi, samarbejdsrelationer og tekniske færdigheder.

Kommunikation/IT A

I kommunikation/IT A dykker vi ned i teoretisk og praktisk forståelse af kommunikationsproduktion, både i trykte materialer og digitale medier. Vi arbejder med design, udtryksformer og produktionsmetoder i relation til forskellige kommunikationsformer og du får mulighed for at anvende dine færdigheder i konkrete projekter.

Vi arbejder bl.a. med emner som kommunikationsteori og fortælleteknik, forståelse af brugere og kommunikationssituationer, design og visuel kommunikation, produktudvikling og -test, etik, lovgivning og digital adfærd samt brugen af digitale værktøjer.

Matematik A

Her tager du det obligatoriske fag ”Matematik B” op på A-niveau.

Programmering B

Faget har fokus på programmering og softwareudvikling. Der kan programmeres til mange formål, men det er programmering af spil, der er i fokus. Andre områder som f.eks. robotprogrammering vil der også blive arbejdet med i mindre omfang. Der vil fortrinsvis blive anvendt programmet Unity og programmeringssproget C# til udvikling af spil. Du vil lære om arbejdsgangene i programmering, og hvordan man omsætter idéer til funktionelle programmer.

Valgfag

Udover obligatoriske og studieretningsfag har du mulighed for at vælge mellem en bred vifte af valgfag. Det giver dig mulighed for at specialisere dig yderligere eller afprøve andre fagområder.

Matematik A

Her tager du det obligatoriske fag ”Matematik B” op på A-niveau.

Engelsk A

Her tager du det obligatoriske fag ”Engelsk B” op på A-niveau.

Kemi A

Her tager du det obligatoriske fag ”Kemi B” op på A-niveau.

Teknologi A

Her tager du det obligatoriske fag ”Teknologi B” op på A-niveau.

Fysik A

Her tager du det obligatoriske fag ”Fysik B” op på A-niveau.

Idræt C (B)

I idrætsfaget står den fysiske aktivitet i centrum i en alsidig idrætsundervisning. Du skal gennem en bred vifte af aktiviteter kombinere fysiologisk viden med praktiske erfaringer og træning i discipliner som f.eks. boldbasis, volleyball, padel, ultimate, styrketræning, skumtennis, fodbold og rytmisk opvarmning.

Du bliver i idrætsfaget i stand til at planlægge og udføre dit eget træningsprojekt, ligesom du kommer til at udvikle og udføre opvarmningsprogrammer. I arbejdet med at forbedre og udvikle din fysiske kapacitet erhverver du dig en grundlæggende viden om sundhed, livsstil og samarbejdsrelationer.

Det faglige stof i faget udgøres af fysisk aktivitet og andet materiale med et forventet omfang normalt svarende til 40-50 sider.

Design og arkitektur C (B)

Design er en udefinerbar størrelse, men omhandler grundlæggende begreberne form og funktion. Kort sagt kan du risikere at blive beskidt, udstillet og at måtte ligge under for morskab.
Det er altså et fag med megen praktisk arbejde, du vil ofte visualisere teorien grafisk og fremfører den mundtligt, frem for blot at skriftliggøre den. Vi udformer design i forskellig skala - overordnet ser vi på:

 • Produktdesign – lamper, service, møbler mv.
 • Kommunikationsdesign – skiltning, magasiner, logo mv.
 • Arkitektur - bygning, byrum, installationsdesign mv.

Faget giver et godt tværfaglig indblik i verden. Gennem kulturhistorie, eksperimenter og skitser formgiver vi den verden vi begiver os i. Design og arkitektur ligger op til diskussion og derfor er gruppearbejde under projekterne ofte brugt, men kan ikke stå alene.

Design kræver ingen forudgående egenskaber men nysgerrighed kan være en fordel.

Programmering C (B)

Valgfaget programmering vil handle om at lære at programmere programmer til en computer. Der vil blive taget udgangspunkt i programmeringssproget C#. C# er et meget udbredt sprog, og bruges i mange sammenhænge. I dette valgfag vil det blive brugt i forbindelse med Unity. Unity er et program til at lave spil i både 2D og 3D.

Faget vil sætte dig i stand til at lave små simple programmer. Eksempler på programmer kan være:

 • At lave simple programmer på en PC
 • At udvikle simple spil- og programmer til PC eller andre platforme
 • At lave apps til smartphones eller tablets
 • Programmering vil sætte dig i stand til at omsætte en ide til et fungerende program. I faget programmering vil du lære at:
 • Skrive et program og få det til at køre på en PC
 • Kunne omsætte en ide til et færdigt program
 • Kunne dokumentere hvordan et program fungerer
 • Forstå hvordan et program bliver til
 • Arbejde sammen med andre om at lave et program

Programmering C er et begynderfag, og det forudsætter ikke, at man kan programmere i forvejen. Man skal bare have lysten til det.

Astronomi C

Astronomi handler om menneskets erkendelse af sin egen placering i tid og rum. Med udgangspunkt i observationer af og teorier om universet giver faget en forbindelse mellem fortidens og nutidens forestillinger om verden, præget af nysgerrighed og fascination. Blandt emnerne er egenskaber ved terrestriske planeter, solsystemets og mælkevejssystemets opbygning, Big Bang, stjerners dannelse og udvikling og planeters dannelse og betingelser for liv.

Du kommer til at arbejde med både aktuel astronomisk forskning og centrale, almenmenneskelige spørgsmål. Du vil lære at orientere dig på stjernehimlen og kunne identificere planeter og udvalgte stjernebilleder, samt kunne forklare elementære astronomiske fænomener, herunder dag og nat, Månens faser, formørkelser samt årstidernes skiften.

Der er et naturligt sammenspil med fagene fysik og matematik. Simple astronomiske modeller med matematisk indhold anvendes og mange processer i astronomien kan forklares ved hjælp af fysik. Det er dog ikke et krav at man har fysik, for at kunne vælge astronomi. Alle der har en interesse for astronomi. Kan være med.

Musik- og lydproduktion C

I musik- og lydproduktion C får du indblik og praktisk erfaring med alle tekniske og kreative aspekter af både moderne og old school musik- og lydproduktion!
Kernestof:

 • Musikproduktion inden for forskellige stilarter ved brug af digitale og analoge produktionsteknikker. Egne produktioner og bunde opgaver. F.eks. Beats, Remix, lyd og musik til film (/spil), reklame jingles.
 • Forståelse for udvalgte musikalske grundbegreber; lyd, tonedannelse, frekvens, klang, akustik og instrumentering.
 • Indspilnings- og studieteknik. Mikrofonkarakteristikker, optageudstyr, lydbølger, frekvenser, fase.
 • Efterredigering med lydredigeringssoftware (DAW). Mix, Mastering og publicering.
 • Effekter og lydværktøjer, teori og praksis. F.eks. Sampling, Eq, kompressor/limiter, gates, rumklang, delay, pitchshift, time-stretch/compression, reverse, invert (nej det er ikke det samme som reverse), distortion, bit-crunch, chorus, flanger, phaser mm.
 • Analyse på eksisterende musik- og lydproduktioner, med teknisk og kulturelt/historisk perspektiv. Kendskab til relevante fagbegreber.

Finansiering C

Finansiering har især fokus på aktier og obligationer, fondsbørser og pengeinstitutter, men andre emner har også plads i faget.

I faget arbejder vi f.eks. med de forskellige aktiebegreber, hvilke forhold, der påvirker kursen på en aktie, og hvilke forhold, en investor bør overveje før køb eller salg af en aktie. Når det gælder finansiering af fast ejendom, har vi et unikt system i Danmark, og i faget får du kendskab til hele processen omkring optagelse af lån i forbindelse med køb af hus eller ejerlejlighed, herunder hvilke krav bankerne stiller til låntagerne.

Nedenfor ses de væsentligste emner, der arbejdes med i faget:

 • Pengeinstitutterne og deres produkter (banker og sparekasser)
 • Centralbankerne og deres hovedopgaver (Nationalbanken, ECB, FED)
 • Realkreditinstitutionerne og deres produkter (lån til køb af fast ejendom)
 • Investering i aktier og obligationer, herunder fondsbørsernes opgaver

De finansielle markeder er i konstant bevægelse, hvilket betyder, at der altid er nyt stof at arbejde med. Faget læner sig derfor i høj grad op ad virkeligheden, og der vil ofte blive taget udgangspunkt i højaktuelle emner.

Organisation C

Her tager du det obligatoriske fag ”Fysik B” op på A-niveau.

Mediefag C

Her tager du det obligatoriske fag ”Fysik B” op på A-niveau.

Psykologi C

Psykologi handler om at finde ud af, hvorfor vi opfører os, som vi gør. Er det sådan, som vi er født, eller betyder det noget, hvilken familie vi er vokset op i, eller hvilke venner vi omgiver os med? I psykologi stiller vi også kritiske spørgsmål, der f.eks. kan lyde; hvilke drivkræfter i mennesket er med til at holde Facebook kørende? Eller hvilken effekt har materielle ting for mennesket – både overfor mennesket selv, men også mennesker imellem?

Undervisningen tager udgangspunkt i flere overordnede temaer. Det kunne f.eks. være unge og identitet, hvor vi undersøger personligheden ud fra forskellige psykologiske retninger og kigger på, hvordan karakterræs og stress er med til at sætte dagsordenen. Andre temaer kan f.eks. handle om køn og kønsroller, der også er en problematik, der bliver mere og mere relevant i den offentlige debat – her ser vi på, hvordan seksualitet fremstilles i medierne, eller hvordan man kan undersøge perspektivet med biologiske såvel som kulturelle briller på. Et andet tema kan handle om grupper og socialpsykologien, hvor individet ses i en større sammenhæng, og vi udforsker, hvordan vi ændrer os, når vi er i større forsamlinger, eller når vi lader os rive med af en stemning i klassen eller på de sociale medier. Vi vil naturligvis også undersøge menneskets forhold til ondskab, og her vil vi bl.a. kigge på, hvad der egentlig skal til, før man er psykopat.

Den videnskabelige psykologi bruger naturvidenskabelige, samfundsvidenskabelige og humanistiske metoder, og resultaterne fra forskningen anvendes i mange forskellige sammenhænge til forståelse af mennesket. Undervisningen er meget varieret og består af små øvelser, film, små cases, teoriforståelse og diskussioner. Det er et mundtligt fag uden skriftligt arbejde.

Innovation C

I innovation C får du en grundlæggende undervisning i praktisk og teoretisk innovation og lærer at arbejde kreativt med idéudvikling, i forhold til virksomheder og organisationer. Du lærer om at analysere det marked, i hvilket din forretningside skal konkurrere og lærer om, hvilke krav markedet stiller. Ydermere introduceres du for forretningsmodeller og planer, således at du kan skabe grundlag for din egen virksomhed.

Med andre ord: Du lærer at føre en idé videre til et produkt og deraf skabe en virksomhed.

Kernestofområderne er:

 • Forretningsmodeller og værdiskabelse
 • Behov og muligheder
 • Samarbejde og organisering
 • Kreativitet og idégenerering
 • Foretagsomhed
 • Tendenser og aktualitet
 • Samfundsmæssige forhold

Kulturforståelse C

Stort set alle virksomheder har samhandel med udlandet. Interkulturel kompetence er derfor meget efterspurgt i en globaliseret verden, hvor kendskab til din egen og andres kultur kan gøre en kæmpe forskel.
I faget får du viden om vidt forskellige kulturer. Du arbejder fx med ungdomskultur og mande-/kvindekultur og andre landes nationale kulturer.

Faget er et vigtigt element i Skive Colleges fokus på internationalisering, og en del af undervisningen foregår som feltarbejde, hvor du gør dig dine egne erfaringer. Faget har også et dannelsesaspekt, både idéhistorisk, filosofisk og samfundsfagligt.

 • identificere, beskrive og analysere forskellige kulturelle udtryk
 • redegøre for og anvende forskellige kulturbegreber og –teorier og anvende kulturteoriernes metoder i konkrete sammenhænge
 • reflektere over egne og andres værdier som resultat af en kulturel og historisk proces
 • foretage tematiske sammenligninger på tværs af kulturer
 • præsentere og forklare kulturanalytiske problemstillinger med udgangspunkt i eget og andres materiale
 • formulere egne handlemuligheder på baggrund af en kulturel udvikling
 • foretage kulturanalyser inden for nærmere afgrænsede problemfelter
 • redegøre for problemstillinger i tilknytning til interkulturel kommunikation
 • forklare kompleksiteten i interaktion mellem kulturer