Skive College

Fag og valgfag

Obligatoriske fag

Du skal have følgende obligatoriske fag på HTX, uanset hvilken studieretning du vælger:

 • Biologi C

 • Dansk A

 • Engelsk B

 • Fysik B

 • Idéhistorie B

 • Samfundsfag C

 • Kemi B

 • Kommunikation/it eller information C

 • Matematik B

 • Teknikfag A

  • Byggeri og energi
  • Digital design og udvikling
  • Proces, levnedsmiddel og sundhed 
 • Teknologi B

Valgfag

Teknisk Gymnasium udbyder en række valgfag. Du skal vælge 1-3 valgfag. Antal og niveau, du skal vælge, afhænger af dit valg af studieretning. 

A-niveau

 • Matematik A

 • Engelsk A

 • Kemi A

 • Teknologi A

 • Fysik A

B-niveau

 • Samfundsfag B

 • Biologi B

 • Idræt B

 • Programmering B

C-niveau

C-valgfagene udbydes i samarbejde med HHX.

 • Design C

 • Finansiering C

 • Idræt C

 • Innovation C

 • Kulturforståelse C

 • Markedskommunikation C

 • Mediefag C

 • Programmering C

 • Psykologi C

Se de aktuelle læreplaner for de enkelte fag her. 

Teknikfag

Teknikfaget er den naturlige overbygning til teknologifaget. Teknikfaget gennemføres først i 3. g. Man vælger teknikfag efter interesse. På HTX udbydes tre teknikfag: 1) Byggeri og energi, 2) Digital design og udvikling og 3) Proces, levnedsmiddel og sundhed. Det er obligatorisk at vælge ét af de tre teknikfag.

Byggeri og energi

I Byggeri og energi arbejder eleverne som arkitekter, konstruktører og bygningsingeniører. Byggeri og energi er teknikfaget for dig, hvis du drømmer om at tegne dit eget hus og prøve kræfter med dele af opførelsen af huset. Du arbejder i værkstederne med rigtige byggeprojekter i størrelse 1:1, og anvender analog skitseringstegning, digital teknisk tegning og 3D visualiseringer. Du laver produkter, der ligger tæt op ad det, man kan opleve i professionelle byggerier. 

I løbet af undervisningsforløbene begår du overvejelser om miljø, økonomi, æstetisk udformning, antropologiske hensyn, fysik og bæredygtighed. Undervisningen er projekt-orienteret, og den enkelte elev skal sammen med sit team finde løsninger og træffe mange beslutninger fra projektstart til slut.

Digital design og udvikling

Digital design og udvikling er teknikfaget for dig, der er vild med at nørde med elektronik, software og IT. Vi arbejder med softwareudvikling og interaktionsdesign. Vi arbejder blandt andet med at udvikle spil og robotter. Du bliver klogere på, om du ønsker en fremtid inden for udvikling og programmering, og bliver opmærksom på, hvordan digitale løsninger kan påvirke hverdagen for os alle. Teknikfaget Digital design og udvikling inddrager i stort omfang faglighederne fra fysik, matematik, kommunikation/it og programmering. 

Proces, levnedsmiddel og sundhed

I teknikfaget Proces, levnedsmiddel og sundhed beskæftiger vi os med forskellige emner primært inden for fødevarer og lægemidler. Du får stor viden om kvalitetssikring, fremstillingsprocesser og lovgivning. Du lærer mange bioteknologiske analysemetoder at kende, og en stor del af timerne bliver brugt i bioteknologilaboratoriet og proceskøkkenet.

I 3.g arbejder du meget selvstændigt og med stor valgfrihed. Faget er et rigtig godt supplement til bioteknologi A og kemi A, men der er altid elever fra alle studieretninger på teknikfagsholdet Proces, levnedsmiddel og sundhed. Du skal vælge Proces, levnedsmiddel og sundhed, hvis du kan lide at eksperimentere og interesserer dig for fødevarer og sundhed.

Bioteknologi 

Bioteknologi er for dig, der er interesseret i, hvordan levende organismer kan anvendes i teknologisk produktion. I bioteknologi arbejdes der undersøgende og eksperimentelt. Undervisningen indeholder desuden udadvendte aktiviteter som virksomhedsbesøg og besøg på videregående uddannelser.

Undervisningen vil være en blanding af teori, projektarbejde og eksperimentelt arbejde. Vi arbejder med problemstillinger fra det virkelige liv med fokus på arbejdet i laboratoriet. Undervisningen kan fx handle om DNA, kloning, stamceller, fremtidens energi, gensplejsning, miljøforbedringer, udvikling af medicin og fremstilling af øl, vin og mejeriprodukter. Så er du nysgerrig på, hvordan lægemidler udvikles, enzymer kan forbedre fødevarers kvalitet eller hvordan kemiske ligevægte har betydning for dit blodkredsløbs funktion, så er bioteknologi lige noget for dig!