Skive College

Uddannelsens opbygning

Adgangskrav

For at blive optaget på Handelsgymnasiet skal du:

  • Have afsluttet 9. klasse eller lignende

  • Have søgt om optagelse i umiddelbar forlængelse af 9. eller 10. klasse

  • Have aflagt folkeskolens obligatoriske optagelsesprøver

  • Have haft 2-4 års prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog

  • Have udarbejdet en uddannelsesplan

Hvis du ikke opfylder ovenstående krav, men alligevel er interesseret i at starte på Handelsgymnasiet, er du velkommen til at kontakte uddannelsesvejleder Hanne Andreassen på ha@skivecollege.dk eller 99141414 for at høre om mulighederne.

Hvis du i din uddannelsesplan ikke er vurderet uddannelsesparat af din nuværende skole eller af Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), kan du ikke umiddelbart optages uden prøve.

Studiestart

Du starter din HHX-uddannelse tirsdag d. 14. august 2018. Du møder på Arvikavej 2B, kl. 8.10. Her vil du møde din klasse i grundforløbet og din kontaktlærer.

Onsdag d. 15. august drager vi på en 3-dages introduktionstur til Vigsø, hvor du deltager i forskellige sociale aktiviteter og lærer dine nye kammerater at kende. 

Varighed

HHX er 3-årig gymnasial uddannelse, der består af 3 måneders grundforløb og 2 ¾ års studieretningsforløb. 

Studiested

Undervisningen foregår på Skive College i bygningerne på Arvikavej 2B. På samme adresse er der også HTX-undervisning, hvor du vil deltage i valgfag og andre aktiviteter fælles med elever fra HTX.

Studieretninger

I dit valg af studieretning toner du din studentereksamen en smule. I studieretningen vælger du to fag. Det kan være et B-fag, som du vælger af få på A-niveau, eller det kan være et helt nyt fag.

I løbet af grundforløbet vil vi vejlede dig i dit valg af studieretning og der vil være informationsaften for dig og dine forældre, inden du vælger studieretning i slutningen af grundforløbet.

Grundforløb

Grundforløbet varer 3 måneder. Under grundforløbet har du en stamklasse og du kommer i en studiegruppe. Du skal have fagene dansk, engelsk, matematik og samfundsfag under grundforløbet. Derudover får du kendskab til nogle af studieretningsfagene, som afsætning, innovation og International økonomi. Desuden vil du få almen sprogforståelse (AP) og et økonomisk grundforløb (ØG).

Alt dette sætter dig i stand til at vælge studieretning i slutningen af oktober. Grundforløbet afsluttes med individuelle prøver i almen sprogforståelse og i økonomisk grundforløb.

Studieretningsforløbet

Studieretningsforløbet varer 2 3/4 år. Her vil du starte i din klasse og i december er der studietur til Tyskland, hvor du rystes sammen med dine nye klassekammerater. 

Studieretningsforløbet toner din studentereksamen. Da der er mange obligatoriske fag og tværfaglige opgaver og projekter, vil langt den største del være ens for alle studieretninger. De to fag, der indgår i din studieretning og de rejser, der er tilknyttet de forskellige studieretninger, er med til at tone din studentereksamen.

Studieture

På Handelsgymnasiet er studieture en naturlig del af din studentertid. Foruden introduktionsturen til Vigsø skal du på mindst 2 studieture til udlandet. 

På 1. år skal du med dine klassekammerater til Tyskland og på 3. år skal du på studietur til en udenlandsk storby. På nogle studieretninger er der flere og længere studieture.

På studieturene er der en række kulturelle og andre faglige arrangementer, ligesom der også er tid til sociale aktiviteter.