HHX

Uddannelsens opbygning

En HHX-gymnasieuddannelse strækker sig over 3 år. Efter endte eksamener kan du kalde dig student og sætte den flotte studenterhue med det blå bånd på hovedet.

Varighed

HHX er 3-årig gymnasial uddannelse, der består af 3 måneders grundforløb og 2 ¾ års studieretningsforløb.

HHX står for højere handelseksamen og kan sidestilles med det almene gymnasium og teknisk gymnasium. Uddannelsen giver adgang til mange videregående uddannelser. 

 

Studiested

Undervisningen foregår på Skive College i bygningerne på Arvikavej 2B. På samme adresse er der også HTX-undervisning, hvor du vil deltage i valgfag og andre aktiviteter fælles med elever fra HTX.

Grundforløb

Grundforløbet varer 3 måneder. Under grundforløbet har du en stamklasse og du kommer i en studiegruppe. Du skal have fagene dansk, engelsk, matematik og samfundsfag under grundforløbet. Derudover får du kendskab til nogle af studieretningsfagene, som afsætning, innovation og International økonomi. Desuden vil du få almen sprogforståelse (AP) og et økonomisk grundforløb (ØG).

Alt dette sætter dig i stand til at vælge studieretning i slutningen af oktober. Grundforløbet afsluttes med individuelle prøver i almen sprogforståelse og i økonomisk grundforløb.

Studieretningsforløbet

Efter grundforløbet skal du vælge din studieretning. I studieretningen vælger du to fag. Det kan være et af dine B-fag, som du vælger af få på A-niveau, eller det kan være et helt nyt fag.

Du bliver grundigt vejledt i forbindelse med dit valg af studieretning, så du behøver ikke at have besluttet dig på forhånd. Der vil også være informationsaften for dig og dine forældre i slutning af grundforløbet, inden du vælger studieretning.

Studieretningsforløbet toner din studentereksamen. Men da der er mange obligatoriske fag og tværfaglige opgaver og projekter, vil langt den største del være ens for alle studieretninger. Dog vil de to fag, der indgår i din studieretning, være med til at tone din studentereksamen. Der vil også være forskellige rejser tilknyttet de forskellige studieretninger.

Fag og valgfag

Udover studieretninger har du også mulighed for at tone din uddannelse med dine valgfag. Du skal vælge mindst 2 valgfag i løbet af din gymnasietid. Det betyder, at du i 2. og 3.g får større mulighed for at sammensætte dit skema med fag, som du selv vælger.

Læs mere under fag og valgfag.