Skive College

Kommer du direkte fra 9./10. klasse?

Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse? Eller har du afsluttet 9. eller 10. klasse for mindre end 14 måneder siden?

Så starter du din erhvervsuddannelse med grundforløb 1 (GF1), som tager 6 måneder. Du vælger et af vores tre hovedområder:

Når du begynder på grundforløbet, behøver du ikke at vide præcis, hvilken uddannelse du vil gennemføre. Du får god tid til at afklare, hvilken uddannelse og jobområde du vil vælge.

På grundforløb 1 (GF1) vil du få indblik i forskellige uddannelser og brancher ved, at du arbejder med faglige temaer og projekter i erhvervsfag og almene fag sammen med andre unge. Undervisningen gennemføres helhedsorienteret, tværfagligt og projektorganiseret. Du arbejder med praktiske opgaver inden for det hovedområde du har valgt.

Hvis du har valgt hovedområdet teknologi, byggeri og transport, kan du eksempelvis arbejde med tegning og konstruktion ved fremstilling af tag. Har du valgt fødevarer, jordbrug og oplevelser, kan du eksempelvis arbejde med madfremstilling og tilberedning.

Fag på grundforløb 1

Erhvervsfag 1

Introducerende erhvervsfag, hvor du herefter vælger fagretning.

Erhvervsfag 2

Almene kompetencer som arbejdspladskultur, samfund og sundhed samt praktikpladssøgning.

Erhvervsfag 3

Erhvervsfaglige fag om viden, proces og metode

Grundfag

Dansk niveau E/C

Valgfag

Grundfag, bonusfag, støttefag og erhvervsfag

Du skal til eksamen i ét grundfag ved afslutningen af grundforløbets 1. del. Herefter går du videre til grundforløb 2 (GF2), som varer 6 måneder, inden du starter på hovedforløbet.

Hvis du fortryder dit valg af hovedområde efter GF1, kan du vælge et nyt hovedområde når du fortsætter på GF2. Grundforløb 1 giver dig muligheden for at blive afklaret og finde ud af hvilken erhvervsuddannelse du drømmer om. Du får en praktisk uddannelse kombineret med teori, som du kan bruge ude i en virksomhed. På EUD GF1 skifter du mellem skolebænken og praktik i en virksomhed. Hvis du vælger EUX GF1, får du en uddannelse på et gymnasialt fagligt niveau samtidig med at du bliver faglært.

Hvis det er over 14 måneder siden du afsluttede 9. eller 10. klasse og ikke er fyldt 25 år, starter du direkte på grundforløb 2. Er du fyldt 25 år, laves der en kompetencevurdering af den enkelte ansøger.

Praktisk information

Næste opstart GF1 - 10. august 2022.

Lyt til vores podcast afsnit om GRUNDFORLØB 1

Listen to "Afsnit 4. - Grundforløb 1" on Spreaker.