Fag og Valgfag

Fagene på HHX

HHX på Skive College kombinerer fag som økonomi, samfundsfag, sprog og erhvervsjura, hvilket giver dig en alsidig og relevant uddannelse. Fagene på HHX er opdelt i obligatoriske fag, valgfag og fremmedsprog.

Obligatoriske fag

Alle elever på HHX skal gennemføre en række obligatoriske fag, der danner fundamentet for din uddannelse. Det inkluderer fag som dansk, matematik, engelsk og samfundsfag, der giver dig grundlæggende færdigheder inden for kommunikation, matematik og samfundsforståelse.

Afsætning B

Afsætning giver dig forståelse for forretningsmæssig succes. Faget giver dig viden om markedsanalyse, kundeadfærd og strategisk planlægning. Du lærer at identificere målgrupper, skabe kundeværdi, og differentiere virksomheder på markedet. Fokus er også på effektive markedsføringsstrategier, brug af digitale redskaber og forståelse af globale markedsforhold. Afsætning gør dig klar til at påvirke forbrugeradfærd samt optimere en virksomheds konkurrenceposition.

Dansk A

Alle elever har dansk alle 3 år på gymnasiet, og får dermed dansk på A-niveau. I danskfaget arbejdes der med at udvikle sproglige færdigheder, analytiske evner og kommunikative kompetencer. Faget fokuserer på fortolkning af skønlitteratur, medier og samfundsrelevante tekster. Gennem diskussioner og skriftlige opgaver udvikler du evnen til klart at formidle tanker og argumenter. Dansk A udfordrer dig intellektuelt og forbereder dig til at kommunikere præcist og overbevisende, hvilket er afgørende i erhvervslivet. Gå dybere ind i sproget og kulturen og vær rustet til at navigere i komplekse tekster og kommunikationssituationer.

Engelsk A

Engelsk A på handelsgymnasiet er en vigtig del af din uddannelse, da det øger dine karrieremuligheder i en global verden. Faget fokuserer på dine kommunikationsevner, læsning og forståelse af tekster samt kultur og samfund i engelsksprogede dele af verdenen. Du udvikler dine sprogfærdigheder gennem moderne tekster og styrker din evne til at formidle klare budskaber. Med Engelsk A bliver du rustet til at kommunikere effektivt på tværs af kulturer og forretningsområder.

Erhvervscase

I Erhvervscase lærer du at bruge teori i virkelige forretningsmæssige situationer. Ved at arbejde med aktuelle udfordringer udvikler du analytiske og problemløsende færdigheder. Sammen med din gruppe udarbejder du strategier, træffer velbegrundede beslutninger og præsenterer løsninger. Dette giver dig en stærk forståelse af erhvervslivet og forbereder dig til fremtidige udfordringer.

Erhvervsjura C

I erhvervsjura lærer du om lovgivningen, der styrer forretningsverdenen. Du undersøger kontrakter, ansættelsesforhold og virksomhedsstrukturer. Gennem eksempler og cases forstår du, hvordan loven påvirker virksomheders daglige drift. Du tilegner dig viden om erstatningsret, immaterielle rettigheder og konkurrencelovgivning. Dette giver dig værdifuld indsigt i juridiske spørgsmål i erhvervslivet. Ved at analysere juridiske problemstillinger udvikler du færdigheder til at træffe informerede beslutninger. Faget ruster dig til at navigere sikkert gennem komplekse juridiske udfordringer i din fremtidige karriere.

Historie B

I historie udforsker du de seneste 500 år og deres betydning for nutiden. Du vil lære om mennesker, samfund og kulturer. Gennem dybdegående analyser af konflikter, politik og samfundsudvikling udvikler du din forståelse af verden. Du lærer at trække relevante paralleller til moderne situationer og bliver rustet til at tage informerede beslutninger. Med historie får du ikke kun viden, men også kritisk tænkning og perspektiver, der vil følge dig gennem hele livet.

Informatik C

I informatik dykker du ned i den digitale verden og teknologiens univers. Her lærer du at jonglere med software og digitale værktøjer. Gennem sjove projekter og praktiske øvelser får du styr på programmering og datahåndtering. Vi snakker også om cyber-sikkerhed og kunstig intelligens. Med informatik åbner du dørene til spændende IT-job og giver dig en forståelse af den digitale verden, som er uundværlig i dagens samfund.

Innovation C

I innovation udforsker du den kreative verden af idéer og nytænkning. Her lærer du at tænke anderledes og finde seje løsninger på virkelige problemer. Gennem sjove projekter og teamwork booster du dine evner til at skabe og føre idéer ud i livet. Du får også muligheden for at pitche dine idéer foran danske erhvervsledere! Vi snakker også om vigtige ting som bæredygtighed og den nyeste teknologi. Innovation åbner dørene til en verden af fede muligheder, hvor du kan være med til at forme fremtiden.

International økonomi B

I international økonomi udforsker du verden af globale markeder og handel. Her lærer du om økonomiske systemer og hvordan lande samarbejder og konkurrerer på verdensplan. Gennem spændende casearbejde og diskussioner dykker du ned i emner som globalisering, valutakurser og handelsaftaler. Du får også indsigt i aktuelle begivenheder og deres økonomiske konsekvenser. International økonomi åbner dørene til en forståelse af den komplekse verden omkring os og giver dig værdifuld viden, som du kan bruge både personligt og professionelt. I faget får du også mulighed for at deltage i DM i nationaløkonomi.

Matematik B

I matematik udforsker du det fascinerende univers af tal og problemløsning. Her lærer du ikke bare at regne, men også at tænke logisk og kreativt. Gennem sjove øvelser og praktiske eksempler styrker du dine matematiske færdigheder. Vi arbejder med alt fra algebra til statistik og anvender matematikken i virkelige situationer. Du opdager, at matematik kan være både spændende og nyttig i mange forskellige sammenhænge, fra at analysere data til at løse komplekse problemer i hverdagen.

Samfundsfag C

I samfundsfag lærer du om verden omkring dig og de samfundsmæssige strukturer, der påvirker vores liv. Her undersøger vi emner som politik, økonomi og kultur. Gennem diskussioner og projekter udvikler du forståelse for komplekse samfundsproblemer og lærer at træffe informerede beslutninger. Vi analyserer også aktuelle begivenheder og deres betydning for samfundet. Samfundsfag åbner dørene til en bred forståelse af verden og giver dig redskaberne til at engagere dig aktivt i samfundet.

Virksomhedsøkonomi B

I virksomhedsøkonomi lærer du om økonomiske principper og virksomheders drift. Du udforsker, hvordan virksomheder kan integrere bæredygtighed i deres forretningsstrategi og regnskabsprincipper. Gennem praktiske øvelser og cases styrker du dine evner til at forstå og analysere virksomheders økonomi. Du lærer også at træffe velinformerede beslutninger og forstå, hvordan økonomien påvirker virksomheders strategier og konkurrenceevne. Virksomhedsøkonomi åbner dørene til en helhedsorienteret forståelse af virksomheders drift og deres rolle i samfundet.

Obligatorisk fremmedsprog

På HHX skal du vælge et 2. fremmedsprog. Faget er et vigtigt element i Handelsgymnasiets fokus på internationalisering. Her får du en kulturel forståelse og et globalt udsyn. Det kan enten være tysk, som du kender fra folkeskolen, eller spansk som nyt sprog.

Tysk B (fortsætter sprog)

På handelsgymnasiet lærer du tysk på fortsætterniveau niveau. Du opnår et solidt ordforråd til både mundtlig og skriftlig kommunikation samt viden om tysk kultur og erhvervsliv. Faget fokuserer på kommunikation, og du lærer at bruge sproget aktivt. I løbet af faget udforsker vi tysk kultur gennem sjove projekter og diskussioner. Du får også mulighed for at forbedre dine tyskkundskaber gennem praktiske øvelser og interaktive opgaver. Tysk B på handelsgymnasiet giver dig de nødvendige færdigheder og redskaber til at begå dig på tysk både i erhvervslivet og i det daglige liv.

Spansk A (nyt sprog)

På Skive College lærer du spansk A fra begynderniveau og op til 3. år. Du får et grundlæggende ordforråd til mundtlig og skriftlig kommunikation samt viden om kultur og erhverv i Spanien og spansktalende lande. Undervisningen fokuserer på kommunikation og anvendelse af sproget både mundtligt og skriftligt. Arbejdsformerne inkluderer dialoger, elevoplæg og kreative opgaver som turistbrochurer og grammatikspil. Du får en indsigt i emnelæsning om Spanien og de spansktalende lande med specifikt ordforråd inden for emner som de unge spaniere, bander og narkohandel, virksomheder og lande som Mexico, Colombia og Argentina. Faget afsluttes med en mundtlig, skriftlig eller kombineret prøve. Spansk A udbydes som 2. fremmedsprog i den samlede gymnasiale uddannelse.

Valgfag

Udover obligatoriske fag har du mulighed for at vælge mellem en bred vifte af valgfag. Det giver dig mulighed for at specialisere dig og styrke din faglige profil eller afprøve andre fagområder. Du skal vælge op til 2 valgfag. Antal og niveau, du skal vælge, afhænger af dit 2. fremmedsprog og din studieretning.

A-niveau

Afsætning A

Her fortsættes det obligatoriske fag ”Afsætning B”, hvor man kommer endnu dybere ned i teorierne med forbrugeradfærd m.m. og arbejder fortsat med praktiske eksempler.

International økonomi A

En fortsættelse af det obligatoriske fag ”International økonomi B”. Her kommer du op på et højere niveau og får et endnu større indblik i de globale markeder og verdenshandlen.

Matematik A

Har tager du det obligatoriske fag ”Matematik B” op på A-niveau.

Tysk A

Du kan vælge fortsættersproget ”Tysk B” som A-niveau, hvilket giver dig et godt afsæt, hvis du på sigt skal arbejde med de tyske markeder eller blot interesserer dig for sproget.

Virksomhedsøkonomi A

Det obligatoriske fag ”Virksomhedsøkonomi B” kan tages på A-niveau, hvor du arbejder endnu mere med de økonomiske principper og drift i virksomheder.

B-niveau

Erhvervsjura B

Her fortsættes det obligatoriske fag ”Erhvervsjura C”, hvor du kommer endnu mere i dybden med den lovgivning, der styrer forretningsverdenen.

Finansiering B

Finansiering har især fokus på aktier og obligationer, fondsbørser og pengeinstitutter, men andre emner har også plads i faget. Finansiering B er en fortsættelse af valgfaget ”Finansiering C” – læs mere om faget under C-niveau.

Informatik B

Har fortsætter du det obligatoriske fag ”Informatik C”, hvor du har mulighed for at dykke længere ned i den digitale verden og teknologiens univers.

Innovation B

Her tager du det obligatoriske fag ”Innovation c” videre til B-niveau. Her får du endnu flere redskaber til at slippe de kreative idéer løs.

Kulturforståelse B

I faget får du viden om forskellige kulturer og arbejder både idéhistorisk, filosofisk og samfundsfagligt. Faget er en fortsættelse af valgfaget ”Kulturforståelse C” – læs mere om faget under C-niveau.

Psykologi B

Faget er en fortsættelse af valgfaget ”Psykologi C” – læs mere om faget under C-niveau.

Samfundsfag B

Her fortsættes det obligatoriske fag ”Samfundsfag C”, hvor samfundsmæssige strukturer og emner som politik, økonomi og kultur berøreres endnu dybere.

C-niveau

Astronomi C

Astronomi handler om menneskets erkendelse af sin egen placering i tid og rum. Med udgangspunkt i observationer af og teorier om universet giver faget en forbindelse mellem fortidens og nutidens forestillinger om verden, præget af nysgerrighed og fascination. Blandt emnerne er egenskaber ved terrestriske planeter, solsystemets og mælkevejssystemets opbygning, Big Bang, stjerners dannelse og udvikling og planeters dannelse og betingelser for liv.

Du kommer til at arbejde med både aktuel astronomisk forskning og centrale, almenmenneskelige spørgsmål. Du vil lære at orientere dig på stjernehimlen og kunne identificere planeter og udvalgte stjernebilleder, samt kunne forklare elementære astronomiske fænomener, herunder dag og nat, Månens faser, formørkelser samt årstidernes skiften.

Der er et naturligt sammenspil med fagene fysik og matematik. Simple astronomiske modeller med matematisk indhold anvendes og mange processer i astronomien kan forklares ved hjælp af fysik. Det er dog ikke et krav at man har fysik, for at kunne vælge astronomi. Alle der har en interesse for astronomi. Kan være med.

Design og arkitektur C

Design er en udefinerbar størrelse, men omhandler grundlæggende begreberne form og funktion. Kort sagt kan du risikere at blive beskidt, udstillet og at måtte ligge under for morskab.

Det er altså et fag med megen praktisk arbejde, du vil ofte visualisere teorien grafisk og fremfører den mundtligt, frem for blot at skriftliggøre den. Vi udformer design i forskellig skala - overordnet ser vi på:

 • Produktdesign – lamper, service, møbler mv.
 • Kommunikationsdesign – skiltning, magasiner, logo mv.
 • Arkitektur - bygning, byrum, installationsdesign mv.

Faget giver et godt tværfaglig indblik i verden. Gennem kulturhistorie, eksperimenter og skitser formgiver vi den verden vi begiver os i. Design og arkitektur ligger op til diskussion og derfor er gruppearbejde under projekterne ofte brugt, men kan ikke stå alene.
Design kræver ingen forudgående egenskaber men nysgerrighed kan være en fordel.

Finansiering C

Inden du kan fortsætte med ”Finansiering B” skal du have det som valgfag på C-niveau. Finansiering har især fokus på aktier og obligationer, fondsbørser og pengeinstitutter, men andre emner har også plads i faget. I faget arbejder vi f.eks. med de forskellige aktiebegreber, hvilke forhold, der påvirker kursen på en aktie, og hvilke forhold, en investor bør overveje før køb eller salg af en aktie.

Når det gælder finansiering af fast ejendom, har vi et unikt system i Danmark, og i faget får du kendskab til hele processen omkring optagelse af lån i forbindelse med køb af hus eller ejerlejlighed, herunder hvilke krav bankerne stiller til låntagerne.

Nedenfor ses de væsentligste emner, der arbejdes med i faget:

 • Pengeinstitutterne og deres produkter (banker og sparekasser)
 • Centralbankerne og deres hovedopgaver (Nationalbanken, ECB, FED)
 • Realkreditinstitutionerne og deres produkter (lån til køb af fast ejendom)
 • Investering i aktier og obligationer, herunder fondsbørsernes opgaver

De finansielle markeder er i konstant bevægelse, hvilket betyder, at der altid er nyt stof at arbejde med. Faget læner sig derfor i høj grad op ad virkeligheden, og der vil ofte blive taget udgangspunkt i højaktuelle emner.

Idræt C

I idrætsfaget står den fysiske aktivitet i centrum i en alsidig idrætsundervisning. Du skal gennem en bred vifte af aktiviteter kombinere fysiologisk viden med praktiske erfaringer og træning i discipliner som f.eks. boldbasis, volleyball, padel, ultimate, styrketræning, skumtennis, fodbold og rytmisk opvarmning.

Du bliver i idrætsfaget i stand til at planlægge og udføre dit eget træningsprojekt, ligesom du kommer til at udvikle og udføre opvarmningsprogrammer. I arbejdet med at forbedre og udvikle din fysiske kapacitet erhverver du dig en grundlæggende viden om sundhed, livsstil og samarbejdsrelationer.

Det faglige stof i faget udgøres af fysisk aktivitet og andet materiale med et forventet omfang normalt svarende til 40-50 sider.

Kulturforståelse C

Stort set alle virksomheder har samhandel med udlandet. Interkulturel kompetence er derfor meget efterspurgt i en globaliseret verden, hvor kendskab til din egen og andres kultur kan gøre en kæmpe forskel. I faget får du viden om vidt forskellige kulturer. Du arbejder fx med ungdomskultur og mande-/kvindekultur og andre landes nationale kulturer.

Faget er et vigtigt element i Handelsgymnasiets fokus på internationalisering, og en del af undervisningen foregår som feltarbejde, hvor du gør dig dine egne erfaringer. Faget har også et dannelsesaspekt, både idéhistorisk, filosofisk og samfundsfagligt.

Du kommer til at arbejde med følgende:

 • identificere, beskrive og analysere forskellige kulturelle udtryk
 • redegøre for og anvende forskellige kulturbegreber og –teorier og anvende kulturteoriernes metoder i konkrete sammenhænge
 • reflektere over egne og andres værdier som resultat af en kulturel og historisk proces
 • foretage tematiske sammenligninger på tværs af kulturer
 • præsentere og forklare kulturanalytiske problemstillinger med udgangspunkt i eget og andres materiale
 • formulere egne handlemuligheder på baggrund af en kulturel udvikling
 • foretage kulturanalyser inden for nærmere afgrænsede problemfelter
 • redegøre for problemstillinger i tilknytning til interkulturel kommunikation
 • forklare kompleksiteten i interaktion mellem kulturer

Mediefag C

I mediefag dykker du ned i mediers påvirkning og produktion. Gennem praktiske projekter og analyse udforsker du film, reklamer og sociale medier. Kreative øvelser og diskussioner styrker din evne til at skabe indhold og forstå mediernes rolle i samfundet. Du lærer om visuel kommunikation og storytelling, hvilket giver dig redskaber til at formidle budskaber effektivt. Mediefag åbner dørene til en forståelse af mediekultur og ruste dig til at navigere i den digitale verden med kritisk sans og kreativitet.

Programmering C

Valgfaget programmering vil handle om at lære at programmere programmer til en computer. Der vil blive taget udgangspunkt i programmeringssproget C#. C# er et meget udbredt sprog, og bruges i mange sammenhænge. I dette valgfag vil det blive brugt i forbindelse med Unity. Unity er et program til at lave spil i både 2D og 3D.

Faget vil sætte dig i stand til at lave små simple programmer. Eksempler på programmer kan være:

 • At lave simple programmer på en PC
 • At udvikle simple spil- og programmer til PC eller andre platforme
 • At lave apps til smartphones eller tablets
 • Programmering vil sætte dig i stand til at omsætte en ide til et fungerende program. I faget programmering vil du lære at:
 • Skrive et program og få det til at køre på en PC
 • Kunne omsætte en ide til et færdigt program
 • Kunne dokumentere hvordan et program fungerer
 • Forstå hvordan et program bliver til
 • Arbejde sammen med andre om at lave et program

Programmering C er et begynderfag, og det forudsætter ikke, at man kan programmere i forvejen. Man skal bare have lysten til det.

Psykologi C

Psykologi handler om at finde ud af, hvorfor vi opfører os, som vi gør. Er det sådan, som vi er født, eller betyder det noget, hvilken familie vi er vokset op i, eller hvilke venner vi omgiver os med? I psykologi stiller vi også kritiske spørgsmål, der f.eks. kan lyde; hvilke drivkræfter i mennesket er med til at holde Facebook kørende? Eller hvilken effekt har materielle ting for mennesket – både overfor mennesket selv, men også mennesker imellem?

Undervisningen tager udgangspunkt i flere overordnede temaer. Det kunne f.eks. være unge og identitet, hvor vi undersøger personligheden ud fra forskellige psykologiske retninger og kigger på, hvordan karakterræs og stress er med til at sætte dagsordenen. Andre temaer kan f.eks. handle om køn og kønsroller, der også er en problematik, der bliver mere og mere relevant i den offentlige debat – her ser vi på, hvordan seksualitet fremstilles i medierne, eller hvordan man kan undersøge perspektivet med biologiske såvel som kulturelle briller på. Et andet tema kan handle om grupper og socialpsykologien, hvor individet ses i en større sammenhæng, og vi udforsker, hvordan vi ændrer os, når vi er i større forsamlinger, eller når vi lader os rive med af en stemning i klassen eller på de sociale medier. Vi vil naturligvis også undersøge menneskets forhold til ondskab, og her vil vi bl.a. kigge på, hvad der egentlig skal til, før man er psykopat.

Den videnskabelige psykologi bruger naturvidenskabelige, samfundsvidenskabelige og humanistiske metoder, og resultaterne fra forskningen anvendes i mange forskellige sammenhænge til forståelse af mennesket. Undervisningen er meget varieret og består af små øvelser, film, små cases, teoriforståelse og diskussioner. Det er et mundtligt fag uden skriftligt arbejde.