Skive College

Uddannelsens opbygning

Adgangskrav

For at blive optaget på Teknisk Gymnasium skal du:

  • Have afsluttet 9. klasse eller lignende

  • Have søgt om optagelse i umiddelbar forlængelse af 9. eller 10. klasse

  • Have aflagt folkeskolens obligatoriske optagelsesprøver

  • Have haft 2-4 års prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog

  • Have udarbejdet en uddannelsesplan

Hvis du ikke opfylder ovenstående krav, men alligevel er interesseret i at starte på Handelsgymnasiet, er du velkommen til at kontakte studievejleder Jesper Jansen på jjp@skivecollege.dk eller 99141414 for at høre om mulighederne.

Hvis du i din uddannelsesplan ikke er vurderet uddannelsesparat af din nuværende skole eller af Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), kan du ikke umiddelbart optages uden prøve.

Varighed

HTX er en 3-årig gymnasial uddannelse, der består af grundforløbet, som varer 3 måneder og studieretningsforløbet, som varer 2 ¾ år.

Studiested

Undervisningen foregår på Skive College på henholdsvis Arvikavej og Kongsvingervej. På samme adresse er der også HHX undervisning, hvor du vil deltage i valgfag og andre aktiviteter fælles med eleverne fra HHX.

Studiestart

Du starter på Teknisk Gymnasium onsdag d. 8. august 2018. Du møder på Arvikavej 2B kl. 10.00. Her vil du møde dine klassekammerater og nogle af dine lærere.

Studieretninger

Vi har 4 forskellige studieretninger. I dit valg af studieretning toner du din studentereksamen. I studieretningen vælger du to fag. Det kan være almindelige HTX-fag som du vælger at få på A-niveau, eller helt nye fag.

Grundforløb

Grundforløbet varer 3 måneder og her får du en spændende introduktion til de forskellige fag i studieretningerne og til, hvordan fagene spiller sammen. Grundforløbet består af almindelig undervisning i HTX-fagene, og undervisning i naturvidenskabeligt grundforløb, NV, og produktudvikling, PU. Du skal til eksamen i NV og PU som afslutning på grundforløbet.

Studieretningsforløbet

I studieretningsforløbet får du mulighed for at fordybe dig i netop den studieretning du har valgt, og du får mulighed for at vælge mellem forskellige valgfag. I 3. g får du desuden mulighed for at vælge mellem vores 3 teknikfag: Byggeri og Energi, Digital Design og Udvikling og Proces, Levnedsmiddel og Sundhed.

Talenter

Teknisk gymnasium har et certifikat i Science og Talent, fordi vi gør en ekstraordinær indsats, så vi sikrer at alle talentfulde HTX-elever bliver udfordret, og inspireres til at vælge en uddannelse og en karriere inden for naturvidenskab. Men vi dyrker selvfølgelig alle med talent, også inden for fx dansk, engelsk og samfundsfag. Vi deltager i regionale og nationale konkurrencer, når det er muligt.