Skive College

Uddannelsens opbygning

Adgangskrav

For at blive optaget på Teknisk Gymnasium skal du:

  • have søgt rettidigt i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse

  • være vurderet uddannelsesparat med mindst 5,0 i gennemsnit af alle afsluttende standpunktskarakterer

  • have modtaget prøveforberedende undervisning i andet fremmedsprog i 5.-9. klasse

  • have aflagt folkeskolens obligatoriske prøver efter 9. klasse

  • have bestået folkeskolens afgangseksamen

  • have bekræftet det faglige niveau fra uddannelsesparathedsvurderingen ved de lovbundne prøver fra folkeskolens afgangseksamen.

Søger du i direkte forlængelse af 10. klasse gælder desuden, at du:

  • i 10. klasse skal have modtaget undervisning i dansk, engelsk og matematik og aflagt enten 9.- eller 10.-klassesprøver i disse fag.

Hvis du ikke opfylder ovenstående krav, men alligevel er interesseret i at starte på Teknisk Gymnasium, er du velkommen til at kontakte studievejleder Jesper Jansen Pedersen på jjp@skivecollege.dk eller 21 29 87 97 for at høre om mulighederne.

Varighed

Det tager 3 år at blive student fra Teknisk Gymnasium.

De 3 første måneder går du på grundforløbet, hvor du lærer vores gymnasium at kende, og du får viden, der sætter dig i stand til at vælge den helt rigtige studieretning for dig.

Studiested

Undervisningen foregår på Skive College på Arvikavej 2B og Kongsvingervej 1, på studierejser, virksomhedsbesøg, i naturen og hvor det nu måtte være relevant at afvikle undervisningen.

Studiestart

Du starter på Teknisk Gymnasium i august.

Studieretninger

Vi har 4 forskellige studieretninger. I dit valg af studieretning toner du din studentereksamen. I studieretningen vælger du to fag. Det kan være almindelige HTX-fag som du vælger at få på A-niveau, eller helt nye fag.

Grundforløb

Grundforløbet varer 3 måneder og her får du en spændende introduktion til de forskellige fag i studieretningerne og til, hvordan fagene spiller sammen. Grundforløbet består af almindelig undervisning i HTX-fagene, og undervisning i naturvidenskabeligt grundforløb, NV, og produktudvikling, PU. Du skal til eksamen i NV og PU som afslutning på grundforløbet.

Studieretningsforløbet

I studieretningsforløbet får du mulighed for at fordybe dig i netop den studieretning du har valgt, og du får mulighed for at vælge mellem forskellige valgfag. I 3. g får du desuden mulighed for at vælge mellem vores 3 teknikfag: Byggeri og Energi, Digital Design og Udvikling og Proces, Levnedsmiddel og Sundhed.

Talenter, studievejledning og elever med særlige behov

På Teknisk Gymnasium på Skive College gør vi en særlig indsats for at sikre, at alle talentfulde HTX-elever bliver udfordret og inspireret til at yde deres bedste, og vi dyrker alle med talent, også talent i fx dansk, engelsk og samfundsfag.

Vi deltager i regionale, nationale og internationale science- og entreprenørskabs-konkurrencer, hvor eleverne møder elever fra andre gymnasier og dommere og rådgivere fra erhvervslivet, kompetencecentre og universiteter.

På Teknisk Gymnasium er der også plads og støtte til elever med særlige behov. Vi har IT-rygsæk og læsevejleder til elever med ordblindhed, og støtter og tilpasser undervis-
ningen til elever med andre behov. 

Der følges systematisk op på manglende fremmøde og skriftligt fravær.
Vores studievejleder kan altid kontaktes, hvis en elev har brug særlig vejledning eller støtte.