Skive College

Opstart

Januar og august

Varighed

4 år

Økonomi

Su eller elevløn

Adgangskrav

9/10. klasse (mindst karakteren 02 i dansk og matematik)

Skolepraktik

Muligt

Tilmelding

Tilmelding på optagelse.dk 

Om uddannelsen

KOM MED UD OG OPLEV VERDEN! Med en International EUX Business får du en erhvervsuddannelse med studentereksamen og et internationalt udsyn.

Undervisningen foregår delvist på engelsk, og der er to studieture til udlandet. Her kommer du til at arbejde i en virksomhed og gå i skole.

 

Du får en unik mulighed for at få styrket dine sprogkundskaber og udvidet din internationale kultur- og forretningsforståelse. Vores ambition er at give dig de bedste forudsætninger for at arbejde i en virksomhed med internationale opgaver eller gøre karriere på et globalt arbejdsmarked.

 

EBBD - European Business Behaviour and Democracy

Du afslutter med et internationalt eksamensbevis – et "Certificate of participation  in European Business Behaviour and Democracy" eller et "Certificate of Excellence", som du kan bruge i udlandet til både videreuddannelse og arbejde.

 

Skive College er det eneste sted i landet, hvor du kan tage en EUX EBBD. Det er et synligt bevis på det internationale udsyn, der er på Skive College.

 

Med et EBBD-diplom i hånden kan du dokumentere, at du har et internationalt udsyn og er indstillet på at arbejde uden for Danmarks grænser. Du kan bruge beviset til at sandsynliggøre, at du har lettere ved at bruge engelsk i dagligdagen, og at du er villige til at gøre en særlig indsats.

 

Du kan læse mere om det eftertragtede EBBD her: European Business Behaviour and Democracy.

 

Bliv en internationalt kompetent professionel

Kort sagt, uddanner vi dig til at blive en internationalt kompetent professionel med interkulturel bevidsthed.
Når du er på udlandsophold, vil du være i en klasse med studerende fra forskellige lande og kulturer. Du lærer at kommunikere, samarbejde og reflektere i et internationalt og interkulturelt miljø.

Sådan kommer du i gang

Der er flere måder at begynde en EUX på, som afhænger af din alder og din erfaring:

 • Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse starter du med grundforløb 1.

 • Hvis det er mere end et år siden du er gået ud af 9. eller 10. klasse, starter du med grundforløbets 2. del. Du skal være opmærksom på at grundforløbets 2. del har specifikke adgangskrav.

 • Er du student, tager du et afkortet grundforløb og går videre til hovedforløbet.

Tilmelding

Du tilmelder dig via optagelse.dk. Går du i folkeskolens 9. eller 10. klasse og ønsker at starte efter sommerferien er der ansøgningsfrist 1. marts.

Opbygning

Når du vælger at gennemføre handelsuddannelsen med EUX, varer det op til 4 år at blive udlært.

Uddannelse er opbygget som det fremgår af oversigten herunder.

Grundforløbet indeholder både gymnasiale fag og business fag. Når du har gennemført grundforløbet, går du typisk videre til hovedforløbet, hvor der er god balance imellem en spændende praktik i virksomheden og et lærerigt skoleforløb.

Grundforløbet afsluttes med seks eksaminer og hovedforløbet afsluttes med en fagprøve. Du er herefter både faglært og student.

Uddannelsen kan også gennemføres online. Se mere under eCollege.

På Skive College kan du gennemføre grundforløbet, men du skal gennemføre hovedforløbet på en anden skole.

Hvad skal du lære?

På GF1 bliver du klogere på hvilken retning, som du skal gå. Her vil du blandt andet have Dansk C, Engelsk C og Samfundsfag C. Du møder også en række erhvervsfag, hvor du arbejder med det at være værdimedarbejder i en virksomhed.

På GF2 vil du blive præsenteret for fagene Virksomhedsøkonomi C, Erhvervsinformatik C, Afsætning C, Organisation C, Matematik C samt nogle valgfag. GF2 afsluttes med et uddannelsesspecifikt fag, hvor du skal arbejde med at anvende den teori du har lært i en praktisk problemstilling.

Undervisningen i fagene vil hele vejen igennem inddrage dagligdags situationer og problemstillinger fra virksomhederne indenfor detailhandel.

Efter afsluttet GF2 skal du gennemføre det studieforberedende år. Det er her du kommer til at arbejde med den gymnasiale del EUX. Du arbejder også her så praksisnært som muligt i alle fagene. I løbet af det studieforberedende år, skal du arbejde med Dansk A, Engelsk B, Afsætning B, Virksomhedsøkonomi B, Innovation C og Kulturforståelse C samt valget mellem Tysk og Psykologi på niveau C.

I elevtiden i bliver du oplært i de arbejdsopgaver, som hører til uddannelsen. Praktikken foregår på en arbejdsplads eller evt. i et praktikcenter.

Dit udgangspunkt
GF1

Indgangen hedder ”Kontor, Handel og Forretning”.

På GF1 arbejder du med erhvervsfag samt Dansk C, Engelsk C og Samfundsfag C. Én af disse 3 fag bliver udtrukket til mundtlig eksamen.

Ca. 20 uger. 

GF2

På GF2 arbejder du praksisnært med fagene Virksomhedsøkonomi C, IT C, Afsætning C, Organisation C, Matematik C samt valgfag. GF2 afsluttes med et uddannelsesspecifikt fag (USF), hvor du skal arbejde med at anvende den teori du har lært i en praktisk problemstilling. Du skal til en mundtlig eksamen i USF og Ét af fagene bliver udtrukket til mundtlig eksamen.

Ca. 20 uger.

EUX-forløb

Her møder du det gymnasiale niveau EUX og skal gennemføre fagene Dansk A, Engelsk B, Afsætning B, Virksomhedsøkonomi B, Innovation C og Kulturforståelse C samt valget mellem Tysk og Psykologi på niv. C

Du skal op til min. 6 eksamener i fagene samt i et erhvervsområdeprojekt som du selv udarbejder.

Ca. 40 uger. 

Praktikforløb

P1

Her starter du som elev og introduceres til virksomheden og de arbejdsopgaver du skal varetage samt de rutiner der er i virksomheden. Det er også her du i praksis skal arbejde med de emner du skal lære meget mere om, når du skal på 1. skoleperiode.

Hovedforløb

H1

Her skal du arbejde med emner indenfor følgende:

 • Salg
 • Salgsplanlægning
 • Indkøb
 • Logistik
 • Vare- og produktkendskab, afhængigt af dit valgte speciale
 • Forretningsforståelse, kundekommunikation og samarbejde 
Praktikforløb

P2

Her samles op på emner fra skoleperioden. Der arbejdes med en virksomhedsopgave som sammen med praktisk arbejde, er grundlæggende forberedelser til 2. skoleperiode.

Hovedforløb

H2

Her skal du arbejde med Her skal du arbejde med de resterende emner indenfor følgende:

 • Salg
 • Salgsplanlægning
 • Indkøb
 • Logistik
 • Vare- og produktkendskab, afhængigt af dit valgte speciale
 • Forretningsforståelse, kundekommunikation og samarbejde

Her får du også emne til den afsluttende fagprøve.

Praktikforløb

P3

Nu skal der samles op på alle de elementer du har mødt i forløbet. Der er fokus på at få lavet en god fagprøve, hvor teori og praksis skal give et godt afsæt for en god afsluttende eksamen.

Hovedforløb

H3

Her afholdes den afsluttende eksamen. 

GF1
GF2
EUX-forløb
Praktikforløb
Hovedforløb

EBBD-forløbet

På en International EUX Business får du mulighed for at tage et internationalt forløb, hvor du arbejder med handel/kontor i et andet EU land.

Forløbet inkluderer 2 udlandsophold af 2 ugers varighed.

Allerede på Grundforløbets 1. del (GF1) bliver du introduceret til EBBD og forløbet, der giver dig det internationale velanskrevne diplom EBBD. Du deltager selv i en del af planlægningen, bl.a. med hensyn til indkvartering på studieturene.

På Grundforløbets 2. del (GF2) går rejsen til Wien i Østrig. Opholdet er 14 dage, hvor du går i skole i en to-sproget klasse (tysk og engelsk). Her er fokus på sproget og kulturen i Østrig.

Der er også rig mulighed for at komme ud at se på byen, som er en smeltedigel af forskellige nationaliteter med masser af storslåede bygningsværker, et spændende handelsliv og små oaser med masser af spændende oplevelser.

Når du er kommet godt i gang med det studieforberedende år (studieforløbet) skal du med på rejsen til Eindhoven, Holland. Her skal du ikke bare bo, men også arbejde og gå i skole.

Eindhoven er en af de største industribyer i Holland og derfor er fokus her primært at arbejde. Du bliver med andre ord præsenteret for den arbejdskultur, der er i de hollandske virksomheder, og dermed til det arbejdsmarked der er der. Eindhoven er en rigtig hyggelig by, der summer af liv både nat og dag, så der er også her rig mulighed for at opleve en masse.

Praktik

Du er selv ansvarlig for at finde en praktikplads, men din kontaktlærer, vejledere og virksomhedskonsulenter på Skive College står klar til at hjælpe dig.

Bo på Skive College

Har du mere en 75 minutters rejsetid med offentlige transportmidler til Skive College, har du mulighed for at bo på vores skolehjem. Vi tilbyder indkvartering med fuld forplejning. 

Økonomi

Under grundforløbet kan du få SU, hvis du er fyldt 18 år og ikke har en praktikplads. Har du en praktikplads, vil du få løn af din arbejdsgiver. Der vil blive udbetalt løn under både skoleophold og i praktikperioden.

EBBD-forløbet er støttet med EU midler gennem Erasmus projektet. Denne støtte betyder, at du som elev modtager et beløb til dækning af f.eks. transport og kost til udlandsopholdet. Det betyder at prisen på studieturene er yderst attraktiv.

Efter endt uddannelse

Som student med en faglig uddannelse OG en gymnasial uddannelse, er grundlaget lagt for en spændende karriere indenfor handel.

Du vil selvstændigt kunne varetage de arbejdsopgaver der er i virksomheden. Som færdiguddannet kan du få job i virksomheder, der handler med andre virksomheder (også kaldet business-to-business). 

Særligt for EBBD

Med et Certificate of Excellence in European Business Behaviour and Democracy (EBBD) får du et standardiseret studenterbevis, der er højt anerkendt i hele EU.

Diplomet EBBD er eftertragtet af virksomheder i hele EU og viser, at du har gennemført et særligt uddannelsesforløb med et internationalt fokus.

Fremtidsmuligheder

Efter endt uddannelse har du muligheden for at videreuddanne dig til designteknolog, handelsøkonom, logistikøkonom eller serviceøkonom. 

European Digital Playground

Skive College deltager i Erasmus+ Key Action 2-projekt. Eksperter og studerende fra Helsinki Business College, (Finland) Summa College (Holland) Skive College (Danmark) Nazaret Fundazioa (Spanien) Charles Peguy (Frankrig) & Rijn IJssel (Holland) samarbejder om at skabe rammerne for, at vores elever kan udvikle deres sproglige og interkulturelle kompetencer.

Hvorfor en europæisk digital legeplads?

I forbindelse med Covid19 opstod behovet for at udvikle bæredygtige alternativer og samarbejde med europæiske partnere for at lære af og med hinanden for at imødegå nutidens udfordringer inden for uddannelse og samfund. Det betyder, at erhvervsuddannelsesinstitutionerne skal levere nye fleksible tværnationale projekter, som kan udføres eksternt eller som blandet læring for at tilpasse sig globale og miljømæssige eller samfundsmæssige ændringer.

I betragtning af mulighederne indenfor teknologi og den voksende relevans af digital uddannelse, ønskede partnerne at udforske og dele god praksis inden for digital uddannelse, iværksætterprojekter og simuleringer.

Målet var at udvikle en transnational, indbyrdes forbundet online simulering, der gør erhvervsuddannelsesstuderende i stand til at lære i et arbejdsbaseret miljø og tilskynder og stimulerer dem til at lære mere om iværksætteri og arbejde i et multikulturelt miljø.

På længere sigt er det tanken, at implementere kurset som en del af blended learning. De skoler, der deltager i projektet, har et allerede etableret partnerskab gennem EBBD-netværket, men dette er ikke et krav for at prøve kræfter med European Digital Playground.

Er du som elev eller skole interesseret i at vide mere om dette projekt, så kontakt Bent Plogstrup: bp@skivecollege.dk eller Pia Hinnerup: ph@skivecollege.dk.

Ud i verden

Drømmer du om at bo og arbejde i udlandet? Har du lyst til at opleve en anden kultur inden for dit uddannelsesområde? På Skive College har du flere forskellige muligheder for at komme ud i verden gennem din uddannelse. Læs mere her.

Ud i verden

Få vejledning

Vil du gerne høre mere, er du altid velkommen til at kontakte os. Vores vejledere og virksomhedskonsulenter sidder klar til at hjælpe dig.

Du kan også booke en besøgsdag, hvor du vil få muligheden for at blive vist rundt på skolen, og møde nogle af vores lærere og elever.

Bliv kontaktet

Du kan vælge at skrive dig op, så vil en af vores vejledere eller konsulenter kontakte dig hurtigst muligt.