Skive College

Kommer du direkte fra 9./10. klasse?

Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse? Eller har du afsluttet 9. eller 10. klasse for mindre end 24 måneder siden?

Så starter du din erhvervsuddannelse med grundforløb 1 (GF1), som tager 20 uger.

Når du begynder på grundforløbet, behøver du ikke at vide præcis, hvilken uddannelse du vil gennemføre. Du får god tid til at afklare hvilken uddannelse og hvilket jobområde, du vil vælge.

Med en EUX  erhvervsuddannelse, får du en uddannelse på et gymnasialt fagligt niveau samtidig med, at du bliver faglært.

Vælg fagretning

Du kan vælge følgende fagretninger som EUX:

Teknisk EUX, Svendebrev og studenterhue

Business EUX med internationalt perspektiv

EUX-forløb indeholder grundfag på C-niveau på både 1. og 2. del af grundforløbet.

Erhvervsuddannelserne kan også tages som EUD. Du kan se de forskellige fagretninger, som du kan vælge mellem her: GF1 Fagretninger

EUX skal vælges fra starten

Hvis du vælger at tage din erhvervsuddannelse som en EUX, skal du vælge det allerede, når du starter på grundforløb 1.

Kravet for at kunne fortsætte i et teknisk EUX-hovedforløb er, at man har grundfagskompetencerne fra GF1. 

I et business EUX-forløb skal grundfagskompetencerne også være opnået forud for optagelse i det, der kaldes for studieforløbet.

EUX når du ikke kan tage GF1

Elever der har afsluttet 9. eller 10. klasse for mere end 14 måneder siden kvalificerer sig ikke til GF1. De kan dog have opnået EUX-grundfagskompetencerne på anden vis. De har også mulighed for at opkvalificere sig forud for eller parallelt med grundforløbets 2. del, så det stadig er muligt for dem at tage en erhvervsuddannelse som en EUX.

EUX når du er fyldt 25 år (EUV)

Du har mulighed for at gennemføre EUX-forløb som EUV elev (erhvervsuddannelse for voksne). Skoleundervisningen i et EUX-forløb for EUV-elever afkortes ikke og svarer derfor til undervisningen for unge EUX-elever.