Skive College

Erhvervsuddannelser

Gennemførelse og frafald

Skolens gennemførelse og frafald inden for erhvervsuddannelsesområdet er beskrevet i skolens handlingsplan for øget gennemførelse, som kan læses her.

Derudover bygger nedenstående tal på ministeriets statistikker og databaser over fuldførelsestid og fuldførelsesfrekvens/frafald.

Gennemsnitlig studietid (i mdr.) for fuldført erhvervsuddannelse og fuldførelsesprocent

Overgang til uddannelse 6 mdr. efter fuldført erhvervsfagligt grundforløb

Tilfredshedsundersøgelser

ETU – Elevtrivsel

VTU – Praktiksamarbejde virksomheder

Lokale undervisningsplaner

FKB’ere

Lokale uddannelsesudvalg