Skive College

Erhvervsuddannelser

Gennemførelse og frafald

Skolens gennemførelse og frafald inden for erhvervsuddannelsesområdet er beskrevet i skolens handlingsplan for øget gennemførelse, som kan læses her: Handlingsplan for øget gennemførelse 2019.

Derudover bygger nedenstående tal på ministeriets statistikker og databaser over fuldførelsestid og fuldførelsesfrekvens/frafald.

Selvevaluering og opfølgningsplaner

Nøgletal

Evalueringsstrategi

Tilfredshedsundersøgelser

ETU – Elevtrivsel

VTU – Praktiksamarbejde virksomheder

UMV - Undervisningsmiljøvurdering

SOP - Trivselsundersøgelse i skoleoplæringscentret

Lokale undervisningsplaner

FKB’ere

Lokale uddannelsesudvalg

Udbudsadresser

Udover på skoleadressen Kongsvingervej 1, 7800 Skive, så udbyder Skive College også forløb/delforløb af Serviceassistentuddannelsen/Rengøringstekniker samt AMU på følgende adresser:
Lerpyttervej 52, 7700 Thisted
Birk Centerparken 4, 7400 Herning
Vald. Poulsens vej 8, 7500 Holstebro
Minervavej 57, 8960 Randers

Udbudsgodkendelser

Udlægningsaftaler

Særlige uddannelsesudbud

Udbudspolitik