Skive College

Praktisk information

Adgangskrav

For at blive optaget på Handelsgymnasiet skal du:

  • have søgt rettidigt i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse

  • være vurderet uddannelsesparat med mindst 5,0 i gennemsnit af alle afsluttende standpunktskarakterer

  • have modtaget prøveforberedende undervisning i andet fremmedsprog i 5.-9. klasse

  • have aflagt folkeskolens obligatoriske prøver efter 9. klasse 

  • have bestået folkeskolens afgangseksamen

  • have bekræftet det faglige niveau fra uddannelsesparathedsvurderingen ved de lovbundne prøver fra folkeskolens afgangseksamen.

Søger du i direkte forlængelse af 10. klasse gælder desuden, at du:

  • i 10. klasse skal have modtaget undervisning i dansk, engelsk og matematik og aflagt enten 9.- eller 10.-klassesprøver i disse fag.

Hvis du ikke opfylder ovenstående krav, men alligevel er interesseret i at starte på Handelsgymnasiet, er du velkommen til at kontakte uddannelsesvejleder Hanne Andreassen på ha@skivecollege.dk eller 99 14 14 14 for at høre om mulighederne.

Har du brug for flere informationer? 

Studieplaner

Studieplanerne for de enkelte klasser kan findes på Lectio.dk.

Ferieplan

Se hvornår du har ferie eller skal til eksamen ved at se på følgende plan for skoleåret 2018 – 19.

Her kan du se ferieplanen for skoleåret 2019 - 20. 

Økonomi

På Handelsgymnasiet er studieture en naturlig del af din studentertid. Foruden introduktionsturen til Vigsø er du på mindst 2 studieture til udlandet. Studieturene betaler du selv.

På nogle studieretninger er der flere og længere studieture, du skal derfor regne med flere udgifter til rejser på disse studieretninger.