Skive College

Praktisk information

Adgangskrav

For at blive optaget på Handelsgymnasiet skal du:

  • have søgt rettidigt via www.optagelse.dk senest d. 1. marts 

  • være vurderet uddannelsesparat med mindst 5,0 i gennemsnit af alle afsluttende standpunktskarakterer

  • have modtaget prøveforberedende undervisning i andet fremmedsprog i 5.-9. klasse

  • have aflagt folkeskolens obligatoriske prøver efter 9. klasse 

  • have bestået folkeskolens afgangseksamen

  • have bekræftet det faglige niveau fra uddannelsesparathedsvurderingen ved de lovbundne prøver fra folkeskolens afgangseksamen.

Hvis du opfylder betingelserne for optagelse efter 9. klasse gælder dette i op til 2 år.

Søger du i direkte forlængelse af 10. klasse gælder desuden, at du:

  • i 10. klasse skal have modtaget undervisning i dansk, engelsk og matematik og aflagt enten 9.- eller 10.-klassesprøver i disse fag.

Hvis du opfylder betingelserne for optagelse efter 10. klasse gælder dette i op til 1 år.

Hvis du ikke opfylder ovenstående krav, men alligevel er interesseret i at starte på Handelsgymnasiet, er du velkommen til at kontakte uddannelsesvejleder Hanne Andreassen på ha@skivecollege.dk eller 99 14 14 14 for at høre om mulighederne.

Har du brug for flere informationer? 

Studieplaner

Studieplanerne for de enkelte klasser kan findes på Lectio.dk.

Ferie- og eksamensplan

Se hvornår du har ferie eller skal til eksamen ved at se på følgende plan for skoleåret 2020 - 21. 

Økonomi

På Handelsgymnasiet er studieture en naturlig del af din studentertid. Foruden introduktionsturen til Vigsø er du på mindst 2 studieture til udlandet. Studieturene betaler du selv.

På nogle studieretninger er der flere og længere studieture, du skal derfor regne med flere udgifter til rejser på disse studieretninger.