Skive College

Praktisk information

Studieplaner

Studieplanerne for de enkelte klasser kan findes på Lectio.dk.

Individuel kompetencevurdering

Hvis du ønsker at få foretaget en individuel kompetencevurdering, skal du ansøge herom hos vicerektor. Det gør du ved at fremsende en mail til gymnasiet: skivecollege@skivecollege.dk.

Du skal medsende relevant dokumentation for de kompetencer, der ønskes vurderet, med angivelse af det fag og det niveau, som er udgangspunkt for vurderingen.

Ferieplan

Se hvornår du har ferie eller skal til eksamen ved at se på følgende plan for skoleåret 2018 – 19.

Økonomi

På Handelsgymnasiet er studieture en naturlig del af din studentertid. Foruden introduktionsturen til Vigsø er du på mindst 2 studieture til udlandet. Studieturene betaler du selv.

På nogle studieretninger er der flere og længere studieture, du skal derfor regne med flere udgifter til rejser på disse studieretninger.