Skive College
Serviceerhvervene

Uddannelsesforløb for vikarer

Fagkode 49350

Materialekendskab og rengøringskemi

Varighed
3 dage
AMU-pris
372
Uden for målgruppe*
1930
*Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod personer der arbejder inden for jobområdet.
Efter endt uddannelse kan deltageren: I forbindelse med materialers kendetegn · genkende overfladebehandlinger, typiske materialer og deres egenskaber på - gulve - vægge - lofter - inventar · vurdere behovet for rengøring og vedligehold ud fra overfladernes tilstand I forbindelse med rengøringskemi · vælge og dosere egnede rengøringsmidler til at - fjerne almindelige urenheder - rengøre og vedligeholde typiske materialer · bruge de oplysninger, der står på rengøringsmidlerne · tage hensyn til miljøet · læse og forstå sikkerhedsdatablade · læse og forstå arbejdspladsbrugsanvisninger
Fagkode 49355

Personlig planlægning af rengøringsarbejdet

Varighed
2 dage
AMU-pris
248
Uden for målgruppe*
1360
*Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod personer der arbejder inden for jobområdet.
Efter endt uddannelse kan deltageren: Ved planlægning af rengøringsarbejdet · læse, forstå og arbejde ud fra forskellige typer rengøringsplaner · udføre en rationel arbejdsgang i det daglige og ugentlige arbejde - i et enkelt lokale - på et større område I forbindelse med planlægning og udførelse af rengøring lægge vægt på · ønsket kvalitet · aftalegrundlaget · den tildelte tid · fordelingen af arbejdet i det - daglige - ugentlige - periodiske
Fagkode 49352

Rengøringsudstyr og -metoder

Varighed
4 dage
AMU-pris
496
Uden for målgruppe*
2500
*Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod personer der arbejder inden for jobområdet.
Efter endt uddannelse kan deltageren: I forbindelse med forskelligt rengøringsudstyr · vælge og anvende egnede metoder til rengøring, henholdsvis - tørre, fugtige og våde metoder · til- og afrigge rengøringsvogne og -udstyr, herunder - renholde vogne og udstyr · vurdere og vælge egnet udstyr, herunder: - rengøringsklude - moppegarner - mikrofiber - redskaber - rengøringsvogne · på en sikker måde bruge: - rengøringsklude - moppegarner - mikrofiber - redskaber - rengøringsvogne I forbindelse med rengøringsmaskiner vælge og anvende forskellige egnede maskiner til fx: - støvsugning - gulvvask - gulvbehandling - damprens · til- og afrigge rengøringsmaskiner, herunder - renholde, oplade og fejlmelde maskiner · på en sikker måde anvende forskellige maskiner
Fagkode 49349

Grundlæggende rengøringshygiejne

Varighed
1 dag
AMU-pris
124
Uden for målgruppe*
790
*Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod personer der arbejder inden for jobområdet.
Efter endt uddannelse kan deltageren: I forbindelse med daglig rengøring · ud fra basisviden om mikroorganismer og smitteveje - tage hygiejniske hensyn i planlægningen af rengøringen, herunder - rengøringsrækkefølgen - tage hygiejniske hensyn i selve rengøringen - genkende berøringspunkter - forebygge smittespredning · udøve en god personlig hygiejne
Beskrivelse
Rotationsforløb - Thisted
AMU-pris
1240 kr.
Uden for målgruppe
6580 kr.
Min. antal deltagere
12
Varighed
10 dage
Næste hold start
Startdato: 23. apr 2019
Slutdato: 6. maj 2019
Undervisningssted
Ekstern kursusafholdelse
Lerpyttervej 52
7700
Kontakt
Lis Andersen;
Tlf.: 99149214