Skive College
El- og forsyningsområdet

Operatørarbejde på el-forsyningsanlæg off-shore

Ledige pladser
Fagkode 49020

Operatørarbejde på el-forsyningsanlæg off-shore

Varighed
5 dage
AMU-pris
630
Uden for målgruppe*
4276
*Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod personer der arbejder inden for jobområdet.
På baggrund af grundlæggende viden om opbygningen af el-forsyningsnetværket og 72.5-04 kV transformatorstationer samt drift af elektriske anlæg, kan deltageren foretage den fysiske opbygning, drifts- og vedligeholdelsesarbejde på elforsyningsanlæg i samarbejde med andre faggrupper inden for el-forsyningssektoren. På baggrund af kendskab til konstruktion og virkemåde kan deltageren betjene og foretage enkel fejlfinding på reguleringsenheder, invertere, følere, målere og relæer funktions- og sikkerhedsmæssigt korrekt. Deltageren kan: · udføre de nævnte opgaver sikkerheds- og miljømæssigt korrekt, herunder løfteteknik. · anvende måleinstrumenter til spændings- og strømmålinger på forsyningsnettet. · anvende sin grundlæggende forståelse for tekniske sammenhænge, fagudtryk og måleenheder til løsning af enkle beregninger over Ohms lov · forstår procedure omkring lock-in og lock-out. · kan udføre arbejdet jf. gældende bekendtgørelse og arbejdsinstruks.
Beskrivelse
Operatørarbejde på el-forsyningsanlæg off-shore
AMU-pris
630 kr.
Uden for målgruppe
4276 kr.
Min. antal deltagere
12
Varighed
5 dage
Næste hold start
Startdato: 2. nov 2020
Slutdato: 6. nov 2020
Undervisningssted
Skive College
Kongsvingervej 1
7800
Kontakt
Lone Engmarksgaard;
Tlf.: 99149216