Skive College
El- og forsyningsområdet

El-introduktion for reparatører 2, relæteknik

Varighed
5 dage
Deltageren kan montere, afprøve og idriftsætte en relæstyring i henhold til gældende regler og standarder, tilslutte og fejlfinde på en AC motor. Det betyder at deltageren: - udvælger komponenter, opbygger, afprøver og idriftsætter relætekniske styringer med start/stop funktioner, tidsfunktioner, reversering, gensidig spærring og stjerne/trekant-starter. - monterer og afprøver en 3­ faset kortslutningsmotor og foretage den korrekte indstilling af motorværn - opbygger, afprøver og idriftsætter motorstartere. - udføre korrekte målinger af omdrejningstal og strømforbrug med tangamperemeter og anvende et isolationsprøveapparat - anvender/ajourfører dokumentation efter gældende standard i forbindelse med nævnte styringer. - Dimensionerer en motorinstallation - Udfører montage iht. regler for elektrisk materiel på maskiner Deltageren kan i den forbindelse anvende sin opnåede viden om: - Sikkerhed ved arbejde med elektriske anlæg
Kurset er ikke planlagt
Dette kursus er endnu ikke planlagt, men hvis du er interesseret, kan du enten skrive eller ringe til kursets kontaktperson, eller skrive dig op for at blive kontaktet når kurset oprettes.
Kontaktperson
Lone Engmarksgaard
Tlf.: 99149216