Retninger inden for naturvidenskab

Biotek/Idræt

Studieretningen på HTX er for dig, der er interesseret i biologi, kemi, moderne teknologi, fysiologi og idræt. Du arbejder undersøgende og eksperimentelt og kombinerer teori med praktisk erfaring i laboratoriet og idræt.

Biotek/Mat

Bioteknologi er afgørende i forskning og industri, og med matematiske værktøjer kan data analyseres dybt. Studieretningen Biotek/Mat er ideel for dem, der vil være dyrlæge, læge, ingeniør eller studere naturvidenskab på universitetet.

Mat/Fys

Fysik-matematik studieretningen på HTX er for dem, der vil udforske forbindelsen mellem fysik og matematik. Vi lærer at beskrive og løse naturvidenskabelige og teknologiske problemstilling