Skive College

Biotek/Mat

Om studieretningen

Bioteknologi spiller en vigtig rolle i forskning og moderne industri, og der er en stigende efterspørgsel på arbejdskraft inden for det bioteknologiske område. 

På studieretningen arbejdes der med aktuelle bioteknologiske temaer som eksempelvis problematikken om antibiotikaresistens, gensplejsning af bakterier i praksis eller hvordan vi kan afhjælpe fødevareknaphed i verden? Du bruger en del af tiden på analyser og eksperimenter i laboratoriet både på skolen og på universiteter. Desuden bliver du også god til at formidle faglig viden til andre. 

Hvis du synes, det er spændende at eksperimentere i laboratoriet og gerne vil fordybe dig i projekter, som handler om, hvordan man kan udnytte levende organismer eller noget, man har udvundet deraf, så er bioteknologi A det rette studieretningsfag. 

Vi arbejder med aktuelle problemstillinger indenfor bioteknologiens forunderlige verden, og laver masser af forsøg i både mikro- og makroskala. Eksempler på temaer, vi arbejder med, er DNA-analyser og genmodificering af E. Coli bakterier, stamceller, grøn energi og miljøforbedringer, udvikling af medicin og fremstilling af øl, vin og mejeriprodukter. Så er du nysgerrig på, hvordan lægemidler udvikles, enzymer kan forbedre fødevarers kvalitet eller hvordan kemiske ligevægt har betydning for dit blodkredsløbs funktion, så skal du vælge bioteknologi. 

I matematik får du en masse værktøjer, som bruges til at bearbejde og analysere de eksperimentelle data. Du får indblik i, hvordan resultater fra bioteknologiske studier kan præsenteres ved hjælp af matematikprogrammer. 

Studieretningen er det oplagte valg, hvis du vil være dyrlæge, læge, ingeniør eller studere på en af de naturvidenskabelige uddannelser på universitetet. 

Matematik på A-niveau er adgangsgivende til langt de fleste naturvidenskabelige universitetsuddannelser.

Studieretningsfag

Bioteknologi A

Matematik A

Fester, fredagscafé og godt skolemiljø

På Teknisk Gymnasium HTX og Handelsgymnasiet HHX arbejder elever, elevråd, lærere og ledelse for det gode skolemiljø.

Desuden arrangeres der fester, fredagscaféer, LAN-parties, brætspilsaftener, morgensamlinger, foredrag, ekskursioner og meget mere. Alle elever er velkomne og opfordres til at deltage i de sociale aktiviteter, hvor eleverne kommer hinanden ved på tværs af uddannelser og årgange.

På skolen er der på torvene bordtennis og bordfodbold. Udenfor er der grønne arealer, basketball og multibane. Hver sensommeren danner multibanen ramme om den legendariske frikvartersfodboldturnering, hvor klasserne dyster mod lærerne.

Man skal helt sikkert overveje Teknisk Gymnasium på Skive College, hvis man interesserer sig for naturvidenskab og ikke er bange for at tage en anden vej gennem uddannelsessystemet. Det giver som sagt mange muligheder og er bare super spændende
— Karen Marie Grundahl Danielsen, elev

Fremtidsmuligheder

Med en teknisk studentereksamen får du adgang til 154 videregående uddannelser. Hvis du vælger matematik A er det 266. Mere 70% af de tekniske studenter tager en videregående uddannelse, og fuldfører deres videregående uddannelse på rekordtid. De typiske videregående uddannelser er læge, dyrlæge, ingeniør, sygeplejerske, pilot, arkitekt, datalog, nanoteknologi, bioteknologi, biologi, kemi, fysik.

ug.dk/adgangkortet kan du se hvilke uddannelser en studentereksamen fra HTX giver adgang til.

Studieretningsoversigt

Fag GF 1.g 2.g 3.g
Studieretningsfag
Bio[-]tek[-]nologi A
Matematik A
Obligatoriske fag
Dansk A
Teknik[-]fag A
Matematik B
Fysik B
Kemi B
Tek[-]nologi B
Idé[-]historie B
Engelsk B
Biologi C
Kommu[-]nikation/IT C
Samfunds[-]fag C
Produkt[-]udvikling
Natur[-]viden[-]skabelig grund[-]forløb
Valgfag
Valgfag C til B eller B til A
Valgfag C

Studiehåndbog

I studiehåndbogen har vi samlet alle de informationer, du som elev, har brug for i løbet af din udannelse.

Gå til studiehåndbog

Bliv kontaktet

Du kan vælge at skrive dig op, så vil en af vores studievejledere kontakte dig hurtigst muligt.