HHX & HTX

Det sociale liv

På Skive College er det sociale liv lige så vigtigt som det faglige.
Vi lægger vægt på at skabe et levende og inkluderende miljø, hvor du kan dyrke dine interesser, opbygge venskaber og have det sjovt.

Fælles aktiviteter

Der arrangeres fælles arrangementer på tværs af hele Skive College og på tværs af gymnasierne HHX og HTX. Det kan være fester, fredagscaféer, kreativt værksted og andet. I 3.g er et af højdepunkterne galla. 

Der laves også aktiviteter kun for alle HHX-elever som fx ”Film-præmiereaften” (fremvisning af film, man selv har lavet), og for alle HTX-elever laves der en gang om året “Nat på skolen”.  

På Skive College mener vi, at det sociale liv er en vigtig del af din samlede uddannelseserfaring. Vi arbejder derfor aktivt på at skabe et inkluderende og dynamisk miljø, hvor alle kan trives både fagligt og socialt.

Klassearrangementer

Klasserne arrangerer også ofte sociale begivenheder såsom klassefester. Her får du mulighed for at lære dine klassekammerater bedre at kende, og det styrker jeres fællesskab i klassen.

Råd, udvalg og klubber

Vi har et aktivt elevråd på tværs af gymnasierne, der repræsenterer elevernes interesser og skaber arrangementer og aktiviteter, der styrker fællesskabet på skolen.

Café- og festudvalget arrangerer både små og store fester på Skive College, og de rekrutterer hvert år nye medlemmer. 

Er du interesseret i bøger eller musik, kan du komme med i bogklubben eller skolebandet. Du er også altid velkommen til at starte en ny klub med et særligt emne.

Interesserer du dig for sociale medier, kan du være med i SoMe-teamet, hvor du får lov at overtage de sociale medier for din uddannelse. 

Sport og fritidsaktiviteter

Idræt er ikke en obligatorisk del af skoleskemaet på gymnasierne på Skive College, men vi elsker stadig sport. Derfor er der årligt en fodboldturnering, hvor klasserne og lærerhold dyster mod hinanden. Senere på året er der også en bordtennisturnering. Det er altid sjovt at se, hvem der klarer sig bedst – lærerne eller eleverne. 

Vi sender også hvert år hold afsted til DM-turneringer i fodbold og håndbold for handelsgymnasier i Danmark.

Efter skoletid bliver der også arrangeret paddel, badminton og andet, som eleverne har lyst til.

Vi tilbyder faciliteter til forskellige sportsgrene og støtter op om elevernes deltagelse i lokale sportsklubber og foreninger. Har du en særlig interesse i sport, kan det være, at du skal læse mere om elitesportsordningen på Skive College.

Læs mere om elitesport på Skive College her