Skive College

Maskinsnedker (EUX)

Opstart

August

Varighed

4 år og 2-3 måneder inkl. grundforløb

Økonomi

Lærlingeløn eller SU

Adgangskrav

9/10. klasse (mindst karakteren 02 i dansk og matematik)

Skolepraktik

Muligt

Tilmelding

Tilmelding på optagelse.dk 

Om uddannelsen

Fokus på kvalitet, præcision, innovation og bæredygtig produktion? Som maskinsnedker lærer du at tænke kreativt, detaljeret og selvstændigt med maskinerne og træet i centrum.

Som EUX-maskinsnedker kombinerer du både en gymnasial- og en erhvervsuddannelse, uddannelsen er derfor et godt alternativ til dig, der har ambitioner om mere end et svendebrev.

Gennem egne projekter bliver du udfordret på nøgleord som teknologi, design og 3D-tegning. Du får kompetencer i at planlægge produktionen i enhver træindustri og du får redskaberne til at kunne producere alt fra møbler, inventar og interiør til bygningskomponenter og prototyper.

Arbejdet foregår i et velovervejet mix fra mindre specialmaskiner til højteknologiske CNC-maskiner. Under uddannelsen får du kendskab til produktudvikling, kvalitetsstyring og produktionsflow via indsigt i træsorter, værktøjer og bearbejdningsformer.

Efter endt uddannelse vil du stå med de kompetencer der kræves for at kunne arbejde i en spændende og konkurrencepræget branche, hvor der er stærkt brug for medarbejdere. 

Sådan kommer du i gang

Der er flere måder at begynde en EUX på, som afhænger af din alder og din erfaring:

  • Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse starter du med grundforløb 1.

  • Hvis det er mere end et år siden du er gået ud af 9. eller 10. klasse, starter du med grundforløbets 2. del. Du skal være opmærksom på at grundforløbets 2. del har specifikke adgangskrav.

Jeg startede i troen om jeg skulle være møbelsnedker, men valgte maskinsnedker. Det var det fedeste valg ever!
Christian Lemmermann, elev

Opbygning

Efter du har gennemført grundforløbet, kan du gå videre til hovedforløbet, hvor der er balance imellem en spændende praktik i virksomheden og et lærerigt skoleforløb på Skive College

Uddannelsen er fordelt på 4 hovedforløb som indeholder både gymnasiale fag og snedkerfag. Forløbet afsluttes med en svendeprøve og seks eksaminer på gymnasialt niveau. Efter endt uddannelse vil du få et svendebrev og et EUX-bevis med prøvekarakter og årskarakter.

Hvad skal du lære?

Hovedforløbet består af i alt 6 skoleophold fordelt på 30 uger under hele uddannelsen. Under skoleopholdene vil du blandt andet have følgende fag: Teknologi E, Industriel plademøbel, Design og formgivning, Arbejdsmiljø, IT og CAD/CAM, Industriel og håndværksmæssig fremstilling af døre og vinduer samt Robotteknologi. Du vil få kendskab til konstruktion af bygningskomponenter, kvalitetskrav, robotters anvendelse i træindustrien, bearbejdningsdata, produktmodning, æstetik og CAD/CAM og CNC-teknik.

 

Under praktikforløbene vil du eksempelvis arbejde med betjening og opstilling af standardmaskiner og specialmaskiner, 3D tegninger, konstruktion, kvalitetskrav og kontrol, CNC- og CAM-programmer, koordinatsystemets anvendelse på CNC-maskiner samt præcision og overfladekvalitet.

Dit udgangspunkt
GF1

Alle uddannelser starter med et grundforløb, hvor du bliver klogere på hvilken retning, som du skal gå.

Indgangen hedder byggeri, teknologi og transport.

20 uger.

GF2

Under GF2 får du forståelse for tegning, materialer, samlingsmetoder, værktøjer og maskiner.

Du skal bestå grundfagene Teknologi F og Matematik F samt certifikatfagene Epoxy kursus, maskinkørekort, førstehjælp og elementær brandbekæmpelse.

20 uger.

Praktikforløb

P1

Det forventes at du har vedligeholdt egne 3D tegnefærdigheder. Du kommer eksempelvis til at arbejde med betjening og opstilling af arbejdsmaskiner herunder rundsav, båndsav, tykkelseshøvl, bordfræser osv. samt orientering af pladematerialer og arbejdsmiljø.

EUX-forløb

XF1

Her starter du med at have følgende fag: Dansk A, Engelsk B, Matematik B, Fysik B, Kemi C, Teknikfag A, Erhvervsområde/EO.

Ca. 9 uger.

Hovedforløb

H1

Du vil have fagene Teknologi E, Industriel plademøbel, Design og formgivning, Arbejdsmiljø samt IT og CAD/CAM på et rutineret niveau. Der vil under dette skoleophold være fokus på materialeforståelse herunder pladetyper, opskæringsformer og træsorter. Du vil få kendskab til beslagtyper og programmering på 3-akset CNC.

Du udarbejder selvstændigt eller i samarbejde med andre et industrielt plademøbel.

5 uger.

Praktikforløb

P2

Du kan under vejledning udføre opstillinger og betjening af træbeabejdningsmaskiner og vil lære om flere typer af vinduer og døre. Der arbejdes eksempelvis med konstruktion og tegningsforståelse, kvalitetskrav og arbejdsmiljø.

EUX-forløb

XF2

Her skal du afslutte følgende fag: Matematik B, Fysik B, Kemi C. Dog vælger man Matematik på A-niveau så dette fag afsluttes ikke med en eksamen. Her skal du også have terminsprøver og Erhvervsområde/EO.

Ca. 11 uger.

Hovedforløb

H2

Her vil du lære om robotteknologi og betjening samt industriel og håndværk fremstilling af døre og vinduer. Der vil være fokus på konstruktion af bygningskomponenter herunder materialevalg, brancherelevante kvalitetskrav, introduktion til robotters anvendelse i træindustrien og dokumentation med særlig fokus på pris- og materialeoptimering.

Du udarbejder selvstændigt eller i samarbejde med andre en bygningskomponent.

5 uger.

Praktikforløb

P3

Det forventes at du kan arbejde selvstændigt med 3D tegning og opstilling af standardmaskiner. Du kommer eksempelvis til at arbejde med CNC- og CAM-programmer, præcision og overfladekvalitet og du vil få grundlæggende forståelse for koordinatsystemets anvendelse på CNC-maskiner.

Hovedforløb

H3

Du vil her have fag inden for teknologi, design og formgivning, plademøbler og massivt træ samt industriel og håndværk fremstilling af møbler. Der er fokus på bearbejdningsdata, CAD/CAM og CNC-teknik, introduktion til post-processorer og innovation.

Der produceres et stk. Plademøbel pr. elev.

5 uger.

EUX-forløb

XF3

Følgende afsluttes med eksamen dansk A, engelsk A, matematik A, teknikfag A samt erhvervsprojekt.

Ca. 14 uger. 

Praktikforløb

P4

Du kan tage ansvar for egne opstillinger med fokus på selvstændig opgaveløsning. Der arbejdes eksempelvis med CNC og CAD/CAM, opstilling af specialmaskiner og konstruktion og tegningsforståelse.

Det innovative praktikprojekt skal være afsluttet inden opstart på hovedforløb 4.

Hovedforløb

H4

Her lærer du om siddemøbler og design og formgivning på et avanceret niveau. Du har desuden valgfrie specialefag under dette skoleophold.

Du vil få forståelse for produktmodning og konstruktion, skæredata samt materiale- og metodevalg, æstetik og siddekomfort. Der arbejdes med CAD/CAM og CNC-teknik på flere niveauer.

Der produceres et stk. siddemøbel pr. elev.

5 uger.

Praktikforløb

P5

Der arbejdes eksempelvis med CNC og CAD/CAM, opstilling af specialmaskiner, konstruktion og tegningsforståelse, produktionsoptimering og kvalitetskontrol. Der kan også være fokus på plademøbelproduktion eller produktion af udvendige døre.

Du kan her selvstændigt tage ansvar for opgaveløsning.

Hovedforløb

H5

Du vil her have Design og formgivning og Robotteknologi og betjening på et avanceret niveau samt have et valgfrit specialefag som fx: udvendige vinduer og døre, plademøbler og massivt træ eller CNC-programmering og -bearbejdning.

Der vil være fokus på konstruktion frem mod svendeprøven herunder maskin- og værktøjsvalg.

5 uger.

Praktikforløb

P6

Her forberedes der til svendeprøven.

Her kan du selvstændigt tilrettelægge og udføre produktionsopgaver.

Hovedforløb

H6

Her forbedres og afholdes svendeprøven.

5 uger. 

GF1
GF2
Praktikforløb
EUX-forløb
Hovedforløb

Praktik

Du er selv ansvarlig for at finde en praktikplads, men din kontaktlærer, vejledere og virksomhedskonsulenter på Skive College står klar til at hjælpe dig.

Økonomi

Under grundforløbet kan du få SU, hvis du er fyldt 18 år og ikke har en praktikplads. Har du en praktikplads, vil du få løn af din arbejdsgiver. Der vil blive udbetalt løn under både skoleophold og i praktikperioden.

Vi tilbyder indkvartering med fuld forplejning på vores erhvervskollegie. Skolehjemmet tilbydes hvis rejsetiden med offentlige transportmidler er over 75 minutter.

Efter endt uddannelse

Når du har taget uddannelsen som maskinsnedker kan du selvstændigt tilrettelægge og udføre produktionsopgaver. Du kan tage ansvar for opgaveløsning og egne opstillinger.

Det er dig der fremstiller de produkter vi bruger i hverdagen. Du kan opstille og anvende stationære maskiner og kan programmere CNC-maskiner og robotter. Som maskinsnedker er det dig der planlægger, udfører, optimerer og kvalitetssikrer produktionsprocessen. 

Fremtidsmuligheder

Efter endt uddannelse har du muligheden for at videreuddanne dig til bygningskonstruktør, produktionsteknolog eller byggetekniker.

Ud i verden

Drømmer du om at bo og arbejde i udlandet? Har du lyst til at opleve en anden kultur inden for dit uddannelsesområde? På Skive College har du flere forskellige muligheder for at komme ud i verden gennem din uddannelse. Læs mere her.

Ud i verden

Social feed

Besøg os her

Få vejledning

Vil du gerne høre mere, er du altid velkommen til at kontakte os. Vores vejledere og virksomhedskonsulenter sidder klar til at hjælpe dig.

Du kan også booke en besøgsdag, hvor du vil få muligheden for at blive vist rundt på skolen, og møde nogle af vores lærere og elever.

Bliv kontaktet

Du kan vælge at skrive dig op, så vil en af vores vejledere eller konsulenter kontakte dig hurtigst muligt.