Skive College

Opstart

Januar og august

Varighed

Fra 3 år 6 mdr. - 4 år

Økonomi

Lærlingeløn eller SU

Adgangskrav

9/10. klasse (mindst karakteren 02 i dansk og matematik)

Skolepraktik

Muligt

Tilmelding

Tilmelding på optagelse.dk 

Om uddannelsen

Drømmer du om at være bindeleddet i en virksomhed?

Som kontorassistent løser du opgaver på et kontor inden for et bestemt område. Du arbejder med kundebetjening, markedsføring, økonomi, kommunikation og information. En vigtig del af arbejdet går ud på at have kontakt med andre.

Du lærer om administration, sagsbehandling, økonomi og regnskab. Indholdet i uddannelsen er lavet, så det passer til den branche, du specialiserer dig indenfor. På kontoruddannelsen lærer du typisk om administration, sagsbehandling, økonomi og regnskab enten i offentlige eller private virksomheder. Du får viden om IT og om formidling og service i virksomheden.

Med en EUX-uddannelse kombinerer du både en gymnasial- og en erhvervsuddannelse, uddannelsen er derfor et godt alternativ til dig, der har ambitioner om mere end en studentereksamen.

Administration

Du lærer at tage dig af ordrer, indkøb, kundekontakt, sagsbehandling og regnskab. Du lærer også at formulere dig på andre sprog og at bruge tekstbehandling, databaser, regneark mv.

Advokatsekretær

Du lærer om retssager, og du lærer at udarbejde breve fx stævninger. Du lærer også at udfærdige dokumenter i forbindelse med ejendomsadministration, testamenter og forhold omkring arvesager.

Offentlig administration

Du om lærer almindelig sagsbehandling fx at udføre journalarbejde, arkivere og skrive breve. Du lærer desuden at afdække sagen, finde oplysninger og foreslå løsninger.

Revision

Du lærer at løse forskellige revisionsopgaver og at medvirke ved revision af virksomheders og institutioners regnskaber.

Spedition og shipping

Du lærer om told og afgifter, specialordninger for forsendelser mellem lande - og om transportform og rute for varerne. Du lærer også at vejlede kunder og virksomheder om forsendelse, at lave de nødvendige dokumenter og at sørge for forsikring.

Økonomi

Du lærer at opstille og medvirke ved afslutning af regnskaber og at udarbejde budgetter. Du lærer at bogføre indtægter og udgifter fx varesalg og løn. Du får også kendskab til virksomhedens forskellige funktioner og bliver i stand til at lave økonomiske rapporter.

Sådan kommer du i gang

Der er flere måder at begynde en EUX på, som afhænger af din alder og din erfaring:

  • Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse starter du med grundforløb 1.

  • Hvis det er mere end et år siden du er gået ud af 9. eller 10. klasse, starter du med grundforløbets 2. del. Du skal være opmærksom på at grundforløbets 2. del har specifikke adgangskrav.

  • Er du student, tager du et afkortet grundforløb og går videre til hovedforløbet.

Opbygning

Når du vælger at gennemføre kontoruddannelsen med EUX, varer det op til 4 år at blive udlært.

Uddannelse er opbygget som det fremgår af oversigten herunder.

Grundforløbet indeholder både gymnasiale fag og business fag. Når du har gennemført grundforløbet, går du typisk videre til hovedforløbet, hvor der er god balance imellem en spændende praktik i virksomheden og et lærerigt skoleforløb på f.eks. Skive College.

Grundforløbet afsluttes med seks eksaminer og hovedforløbet afsluttes med en fagprøve. Du er herefter både faglært og student.

Uddannelsen kan også gennemføres online. Se mere under eCollege.

På Skive College kan du gennemføre grundforløbet, men du skal gennemføre hovedforløbet på en anden skole.

Hvad skal du lære?

På GF1 bliver du klogere på hvilken retning, som du skal gå. Her vil du blandt andet have Dansk C, Engelsk C og Samfundsfag C. Du møder også en række erhvervsfag, hvor du arbejder med det at være værdimedarbejder i en virksomhed.

På GF2 vil du blive præsenteret for fagene Virksomhedsøkonomi C, Erhvervsinformatik C, Afsætning C, Organisation C, Matematik C samt nogle valgfag. GF2 afsluttes med et uddannelsesspecifikt fag, hvor du skal arbejde med at anvende den teori du har lært i en praktisk problemstilling.

Undervisningen i fagene vil hele vejen igennem inddrage dagligdags situationer og problemstillinger fra virksomhederne indenfor detailhandel.

Efter afsluttet GF2 skal du gennemføre det studieforberedende år. Det er her du kommer til at arbejde med den gymnasiale del EUX. Du arbejder også her så praksisnært som muligt i alle fagene. I løbet af det studieforberedende år, skal du arbejde med Dansk A, Engelsk B, Afsætning B, Virksomhedsøkonomi B, Innovation C og Kulturforståelse C samt valget mellem Tysk C og Psykologi C.

I elevtiden i bliver du oplært i de arbejdsopgaver, som hører til uddannelsen. Praktikken foregår på en arbejdsplads eller evt. i et praktikcenter.

Starter du direkte på GF2 og ikke allerede har taget fagene Dansk, Engelsk og Samfundsfag på C-niveau har du, på Skive College, mulighed for, at tage disse fag som online enkeltfag. Det er et krav, at fagene Dansk C, Engelsk C og Samfundsfag C, skal være gennemført inden Grundforløb 2 er overstået, da fagene skal fremgå af eksamensbeviset.

Hvis du søger ind på GF2 med opstart til august – og vi kan se, at du mangler ét eller flere af fagene, tager vi kontakt til dig, for at få afklaret dine muligheder om eventuel opstart på enkeltfag, inden opstart på grundforløbet.

Dit udgangspunkt
GF1

Indgangen hedder "Kontor, Handel og Forretning".

På GF1 arbejder du med erhvervsfag samt Dansk C, Engelsk C og Samfundsfag C. Én af disse 3 fag bliver udtrukket til mundtlig eksamen.

Ca. 20 uger.

GF2

På GF2 arbejder du praksisnært med fagene Virksomhedsøkonomi C, IT C, Afsætning C, Organisation C, Matematik C samt valgfag. GF2 afsluttes med et uddannelsesspecifikt fag (USF), hvor du skal arbejde med at anvende den teori du har lært i en praktisk problemstilling. Du skal til en mundtlig eksamen i USF og Ét af fagene bliver udtrukket til mundtlig eksamen.

Ca. 20 uger.

EUX-forløb

Her møder du det gymnasiale niveau EUX og skal gennemføre fagene Dansk A, Engelsk B, Afsætning B, Virksomhedsøkonomi B, Innovation C og Kulturforståelse C samt valget mellem Tysk og Psykologi på niv. C

Du skal op til min. 6 eksamener i fagene samt i et erhvervsområdeprojekt som du selv udarbejder.

Ca. 40 uger. 

Praktikforløb

P1

Her starter du som elev og introduceres til virksomheden og de arbejdsopgaver du skal varetage samt de rutiner der er i virksomheden. Det er også her du i praksis skal arbejde med de emner du skal lære meget mere om, når du skal på 1. skoleperiode.

Hovedforløb

H1

Her skal du arbejde med emner indenfor området ”Kommunikation”.

Praktikforløb

P2

Her samles op på emner fra skoleperioden. Der arbejdes med en virksomhedsopgave som sammen med praktisk arbejde, er grundlæggende forberedelser til 2. skoleperiode.

Hovedforløb

H2

Her skal du arbejde med emner indenfor området ”Optimering af arbejdsprocesser”. Her bliver du også præsenteret for de muligheder du har for valg af ”valgfrie specialefag”.

Praktikforløb

P3

Her samles op på emner fra skoleperioden. Der arbejdes med en virksomhedsopgave som sammen med praktisk arbejde, er grundlæggende forberedelser til 3. skoleperiode. Det er her du skal finde et emne du gerne vil skrive om til din fagprøve.

Hovedforløb

H3

Her skal du arbejde med emner indenfor området ”Projektadministration”. Her bliver du også præsenteret for de muligheder du har for valg af ”valgfrie specialefag”.

Praktikforløb

P4

Nu skal der samles op på alle de elementer du har mødt i forløbet. Der er fokus på at få lavet en god fagprøve, hvor teori og praksis skal give et godt afsæt for en god afsluttende eksamen.

Hovedforløb

H4

Her afholdes den afsluttende eksamen. 

GF1
GF2
EUX-forløb
Praktikforløb
Hovedforløb

Læreplads

Du er selv ansvarlig for at finde en læreplads i en virksomhed, men din kontaktlærer, vejledere og virksomhedskonsulenter på Skive College står klar til at hjælpe dig.

EBBD - European Business Baccalaureate Diploma

EBBD - European Business Baccalaureate Diploma er et standardiseret studenterbevis, der er højt anerkendt i hele EU.

Når du vælger EUX på Skive College, får du som det eneste sted i Danmark, også mulighed for at tage et internationalt forløb hvor du arbejder med handel/kontor i et andet EU land. Diplomet EBBD er eftertragtet af virksomheder i hele EU og viser, at du har gennemført et særligt uddannelsesforløb med et internationalt fokus.

Forløbet inkluderer 2 udlandsophold af 2 ugers varighed.

Du kan læse mere her: European Business Baccalaureate Diploma.

Økonomi

Under grundforløbet kan du få SU, hvis du er fyldt 18 år og ikke har en læreplads. Har du en læreplads, vil du få løn af din arbejdsgiver både under skoleophold og i oplæringsperioden i virksomheden.

Erhvervskollegiet

Vi tilbyder indkvartering med fuld forplejning på erhvervskollegiet, hvis du har en rejsetid med offentlige transportmidler over 75 minutter (gælder dog ikke elever på Grundforløb 1). Læs mere om Erhvervskollegiet her. 

Efter endt uddannelse

Kan du selvstændigt varetage de arbejdsopgaver der er i virksomheden. Som færdiguddannet indenfor kontor, kan du arbejde med administration, økonomi og kommunikation i både offentlige og private virksomheder. Uddannelsen låser dig ikke fast.

Fremtidsmuligheder

Som handelsuddannet kan du varetage et job i mange forskellige handelsvirksomheder, eller måske du har måske lyst til at starte som selvstændig? Nogle vælger også at læse videre til handelsøkonom, logistikøkonom, service- eller finansøkonom via f.eks. et erhvervsakademi.

Ud i verden 

Drømmer du om at bo og arbejde i udlandet? Har du lyst til at opleve en anden kultur inden for dit uddannelsesområde? På Skive College har du flere forskellige muligheder for at komme ud i verden gennem din uddannelse. Læs mere her.

Ud i verden

Få vejledning

Vil du gerne høre mere, er du altid velkommen til at kontakte os. Vores vejledere og virksomhedskonsulenter sidder klar til at hjælpe dig.

Du kan også booke en besøgsdag, hvor du vil få muligheden for at blive vist rundt på skolen, og møde nogle af vores lærere og elever.

Bliv kontaktet

Du kan vælge at skrive dig op, så vil en af vores vejledere eller konsulenter kontakte dig hurtigst muligt.