Forside » EUX » EUX-uddannelser » Kontoruddannelsen

Kontoruddannelsen.

Drømmer du om at være bindeleddet i en virksomhed? Med en EUX-uddannelse kombinerer du både en gymnasial- og en erhvervsuddannelse, uddannelsen er derfor et godt alternativ til dig, der har ambitioner om mere end en studentereksamen.

Opstart

Januar og august

Økonomi

Lærlingeløn eller SU

Skoleoplæring

Muligt

Varighed

Fra 3 år 6 mdr. – 4 år

Adgangskrav

9/10. klasse

Tilmelding

Tilmelding på optagelse.dk

Det er det, der gør det så spændende. Du kan ikke gå på arbejde og forvente at gøre det samme hele dagen.

Mette, Kontoruddannelsen

Om uddannelsen

Som kontorassistent løser du opgaver på et kontor inden for et bestemt område. Du arbejder med kundebetjening, markedsføring, økonomi, kommunikation og information. En vigtig del af arbejdet går ud på at have kontakt med andre.

Du lærer om administration, sagsbehandling, økonomi og regnskab. Indholdet i uddannelsen er lavet, så det passer til den branche, du specialiserer dig indenfor. På kontoruddannelsen lærer du typisk om administration, sagsbehandling, økonomi og regnskab enten i offentlige eller private virksomheder. Du får viden om IT og om formidling og service i virksomheden.

Specialer du kan vælge mellem

E

Administration

Du lærer at tage dig af ordrer, indkøb, kundekontakt, sagsbehandling og regnskab. Du lærer også at formulere dig på andre sprog og at bruge tekstbehandling, databaser, regneark mv.
E

Advokatsekretær

Du lærer om retssager, og du lærer at udarbejde breve fx stævninger. Du lærer også at udfærdige dokumenter i forbindelse med ejendomsadministration, testamenter og forhold omkring arvesager.
E

Offentlig administration

Du om lærer almindelig sagsbehandling fx at udføre journalarbejde, arkivere og skrive breve. Du lærer desuden at afdække sagen, finde oplysninger og foreslå løsninger.
E

Revision

Du lærer at løse forskellige revisionsopgaver og at medvirke ved revision af virksomheders og institutioners regnskaber.
E

Spedition og shipping

Du lærer om told og afgifter, specialordninger for forsendelser mellem lande – og om transportform og rute for varerne. Du lærer også at vejlede kunder og virksomheder om forsendelse, at lave de nødvendige dokumenter og at sørge for forsikring.
E

Økonomi

Du lærer at opstille og medvirke ved afslutning af regnskaber og at udarbejde budgetter. Du lærer at bogføre indtægter og udgifter fx varesalg og løn. Du får også kendskab til virksomhedens forskellige funktioner og bliver i stand til at lave økonomiske rapporter.
CREATE. succesCREATE. friendships CREATE.ideas CREATE. innovation CREATE. design CREATE. skills CREATE. dreamsCREATE. succesCREATE. friendships CREATE. ideas CREATE. innovation CREATE. design CREATE. skills CREATE. dreamsCREATE.succesCREATE.friendships CREATE. ideas CREATE. innovation CREATE. design CREATE. skills CREATE. dreams

Praktiske informationer

Sådan kommer du i gang

Der er flere måder at begynde en EUX på, som afhænger af din alder og din erfaring:

  • Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse starter du med grundforløb 1.
  • Hvis det er mere end et år siden du er gået ud af 9. eller 10. klasse, starter du med grundforløbets 2. del. Du skal være opmærksom på at grundforløbets 2. del har specifikke adgangskrav.
  • Er du student, tager du et afkortet grundforløb og går videre til hovedforløbet.

Opbygning

Når du vælger at gennemføre kontoruddannelsen med EUX, varer det op til 4 år at blive udlært.

Uddannelse er opbygget som det fremgår af oversigten herunder.

Grundforløbet indeholder både gymnasiale fag og business fag. Når du har gennemført grundforløbet, går du typisk videre til hovedforløbet, hvor der er god balance imellem en spændende oplæring i virksomheden og et lærerigt skoleforløb.

Grundforløbet afsluttes med seks eksaminer og hovedforløbet afsluttes med en fagprøve. Du er herefter både faglært og student.

På Skive College kan du gennemføre grundforløbet, men du skal gennemføre hovedforløbet på en anden skole.

Læs mere om opbygning for uddannelsen her.

Hvad skal du lære?

På GF1 bliver du klogere på hvilken retning, som du skal gå. Her vil du blandt andet have Dansk C, Engelsk C og Samfundsfag C. Du møder også en række erhvervsfag, hvor du arbejder med det at være værdimedarbejder i en virksomhed.

På GF2 vil du blive præsenteret for fagene Virksomhedsøkonomi C, Erhvervsinformatik C, Afsætning C, Organisation C, Matematik C samt nogle valgfag. GF2 afsluttes med et uddannelsesspecifikt fag, hvor du skal arbejde med at anvende den teori du har lært i en praktisk problemstilling.

Undervisningen i fagene vil hele vejen igennem inddrage dagligdags situationer og problemstillinger fra virksomhederne indenfor detailhandel.

Efter afsluttet GF2 skal du gennemføre det studieforberedende år. Det er her du kommer til at arbejde med den gymnasiale del EUX. Du arbejder også her så praksisnært som muligt i alle fagene. I løbet af det studieforberedende år, skal du arbejde med Dansk A, Engelsk B, Afsætning B, Virksomhedsøkonomi B, Innovation C og Kulturforståelse C samt valget mellem Tysk C og Psykologi C.

I elevtiden i bliver du oplært i de arbejdsopgaver, som hører til uddannelsen. Oplæringen foregår på en arbejdsplads eller evt. i et skoleoplæringscenter.

Starter du direkte på GF2 og ikke allerede har taget fagene Dansk, Engelsk og Samfundsfag på C-niveau har du, på Skive College, mulighed for at tage disse fag som online enkeltfag. Det er et krav, at fagene Dansk C, Engelsk C og Samfundsfag C, skal være gennemført inden Grundforløb 2 er overstået, da fagene skal fremgå af eksamensbeviset.

Hvis du søger ind på GF2 med opstart til august – og vi kan se, at du mangler ét eller flere af fagene, kontakter vi dig, for at få afklaret dine muligheder om eventuel opstart på enkeltfag, inden opstart på grundforløbet.

Læreplads

Du er selv ansvarlig for at finde en læreplads i en virksomhed, men din kontaktlærer, vejledere og virksomhedskonsulenter på Skive College står klar til at hjælpe dig.

Økonomi

Under grundforløbet kan du få SU, hvis du er fyldt 18 år og ikke har en læreplads. Har du en læreplads, vil du få løn af din arbejdsgiver, både under skoleophold og i oplæringsperioden i virksomheden.

Erhvervskollegiet

Vi tilbyder indkvartering med fuld forplejning på erhvervskollegiet, hvis du har en rejsetid med offentlige transportmidler over 75 minutter (gælder dog ikke elever på Grundforløb 1).

Læs mere om Erhvervskollegiet her.

Tilmelding

Du tilmelder dig via optagelse.dk.

Går du i folkeskolens 9. eller 10. klasse og ønsker at starte efter sommerferien er der ansøgningsfrist 1. marts.

Vil du gerne høre mere, er du altid velkommen til at kontakte os

Vores vejledere og virksomhedskonsulenter sidder klar til at hjælpe dig. Du kan også booke en besøgsdag, hvor du vil få muligheden for at blive vist rundt på skolen, og møde nogle af vores lærere og elever.

Ud i verden

Drømmer du om at bo og arbejde i udlandet? Har du lyst til at opleve en anden kultur inden for dit uddannelsesområde?

Vi åbner døre til globale oplevelser og læring. Uanset om det er udveksling, studieture eller internationale projekter, giver dette udlandsophold vores studerende mulighed for at udforske verden og forstå dens mangfoldighed, mens de skaber minder for livet.

Allan Norré Pedersen

International Coordinator, Department of Development

29 67 14 98
[email protected]

Opbygning af uddannelsen

Grundforløb 1 (GF1)

Indgangen hedder ”Kontor, Handel og Forretning”. På GF1 arbejder du med erhvervsfag samt Dansk C, Engelsk C og Samfundsfag C. Èn af disse 3 fag bliver udtrukket til mundtlig eksamen.

Varighed: Ca. 20 uger

Grundforløb 2 (GF2)

På GF2 arbejder du praksisnært med fagene Virksomhedsøkonomi C, IT C, Afsætning C, Organisation C, Matematik C samt valgfag. GF2 afsluttes med et uddannelsesspecifikt fag (USF), hvor du skal arbejde med at anvende den teori, du har lært i en praktisk problemstilling. Du skal til en mundtlig eksamen i USF og ét af fagene bliver udtrukket til mundtlig eksamen.

Varighed: Ca. 20 uger

EUX-forløb

Her møder du det gymnasiale niveau EUX og skal gennemføre fagene Dansk A, Engelsk B, Afsætning A, Virksomhedsøkonomi B, Innovation C og Kulturforståelse C samt valget mellem Tysk og Psykologi på C. Du skal op til minimum 6 eksamener fagene samt i et erhvervsområdeprojekt som du selv udarbejder.

Varighed: Ca. 40 uger.

Oplæring i virksomhed

Oplæring i virksomhed 1
Her starter du som elev og introduceres til virksomheden og de arbejdsopgaver, du skal varetage. Det er også her, du i praksis skal arbejde med de emner, du skal lære meget mere om, når du er på 1. skoleperiode.

Oplæring i virksomhed 2
Her samles op i virksomheden på emner fra skoleperioden. Der arbejdes med en virksomhedsopgave som sammen med praktisk arbejde er grundlæggende forberedelser til 2. skoleperiode.

Oplæring i virksomhed 3
Her samles op på emner fra skoleperioden. Der arbejdes med en virksomhedsopgave som sammen med praktisk arbejde er grundlæggende forberedelser til 3. skoleperiode. Det er her her ud skal finde et emne, du gerne vil skrive om til din fagprøve.

Oplæring i virksomhed 4
Nu skal der samles op på alle de elementer du har mødt i forløbet. Der er fokus på at få lavet en god fagprøve, hvor teori og praksis skal give et godt afsæt for en god afsluttende eksamen.

Skoleperiode

Skoleperiode – Hovedforløb 1
Her skal du arbejde med emner indenfor området ”Kommunikation”.

Skoleperiode – Hovedforløb 2
Her skal du arbejde med emner indenfor området ”Optimering af arbejdsprocesser”. Her bliver du også præsenteret for de muligheder du har for valg af specialefag.

Skoleperiode – Hovedforløb 3
Her skal du arbejde med emner indenfor området ”Projektadministration”. Her bliver du også præsenteret for de muligheder du har for valg af specialefag.

Skoleperiode – Hovedforløb 4
Her afholdes den afsluttende eksamen.

Dine fremtidsmuligheder

Kan du selvstændigt varetage de arbejdsopgaver der er i virksomheden. Som færdiguddannet indenfor kontor, kan du arbejde med administration, økonomi og kommunikation i både offentlige og private virksomheder. Uddannelsen låser dig ikke fast.
Som handelsuddannet kan du varetage et job i mange forskellige handelsvirksomheder, eller måske du har måske lyst til at starte som selvstændig? Nogle vælger også at læse videre til handelsøkonom, logistikøkonom, service- eller finansøkonom via f.eks. et erhvervsakademi.

Har du nogle spørgsmål?

Adgangskravene for din uddannelse afhænger af din alder, din erfaring og valg af uddannelse.

Tilmelding sker via optagelse.dk med dit UNI-login. Er du gået ud af skolen, skal du bruge dit MitID/NemID til at logge ind. Du kan til enhver tid kontakte os for mere information, eller du kan tilmelde dig på optagelse.dk.

Kontaktformular (Uddannelser undersider)

Udfyld formularen for at sende os en e-mail med dine spørgsmål, forespørgsler eller kommentarer.

"*" indikerer påkrævede felter

Navn*
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.