Skive College

Opstart

Januar og august

Varighed

Fra 3 år 6 mdr. – 4 år

Økonomi

Lærlingeløn eller SU

Adgangskrav

9/10. klasse (mindst karakteren 02 i dansk og matematik)

Skolepraktik

Muligt

Tilmelding

Tilmelding på optagelse.dk 

Om uddannelsen

Med handel som midtpunktet er du med til at skabe værdi for virksomhedens produkter og services.

Du får et bredt kendskab til handel med varer i store partier, hvor der er mulighed for en international karriere.  Alt efter speciale lærer du om forhandling, tilrettelæggelse af varetransport og indkøbs- og salgsmetoder. Som handelsuddannet kan du arbejde med handel i mange sammenhænge og brancher som eksempelvis tekstil, auto, VVS og stål, hvor det er muligt at specialisere sig.

Med en EUX-uddannelse kombinerer du både en gymnasial- og en erhvervsuddannelse, uddannelsen er derfor et godt alternativ til dig, der har ambitioner om mere end en studentereksamen.

Handelsassistent, salg

Handelsassistenten med speciale i salg vil lære om kundeadfærd og forhandlingsteknikker. Du får kendskab til at planlægge salg og tilrettelægge markedsanalyser.

Indkøbsassistent

Indkøbsassistenten arbejder med indkøbsprocessen fra den starter hos leverandøren til varen bliver leveret og betalt hos en kunde. Du lærer om import, eksport, potentielle markeder og internationale betalingsmåder.

Logistikassistent

Logistikassistent ved, hvad tingene koster og kender til opbevaring og lagring. Du lærer at tilrettelægge vareforsendelser i samarbejde med kunden.

Digital handel, B2B

Som virksomhedens digitale medarbejder, har du en grundig digital forretningsforståelse og viden om digitalt salg og digital kundeservice. Du arbejder med virksomhedens digitale platform og kan tilpasse den ud fra, hvad du ved om kundernes behov. Du kan skabe synergier mellem den fysiske og den digitale forretning.

Sådan kommer du i gang

Der er flere måder at begynde en EUX på, som afhænger af din alder og din erfaring:

 • Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse starter du med grundforløb 1.

 • Hvis det er mere end et år siden du er gået ud af 9. eller 10. klasse, starter du med grundforløbets 2. del. Du skal være opmærksom på at grundforløbets 2. del har specifikke adgangskrav.

 • Er du student, tager du et afkortet grundforløb og går videre til hovedforløbet.

Opbygning

Når du vælger at gennemføre handelsuddannelsen med EUX, varer det op til 4 år at blive udlært.

Uddannelse er opbygget som det fremgår af oversigten herunder.

Grundforløbet indeholder både gymnasiale fag og business fag. Når du har gennemført grundforløbet, går du typisk videre til hovedforløbet, hvor der er god balance imellem en spændende praktik i virksomheden og et lærerigt skoleforløb.

Grundforløbet afsluttes med seks eksaminer og hovedforløbet afsluttes med en fagprøve. Du er herefter både faglært og student.

Uddannelsen kan også gennemføres online. Se mere under eCollege.

På Skive College kan du gennemføre grundforløbet, men du skal gennemføre hovedforløbet på en anden skole.

Hvad skal du lære?

På GF1 bliver du klogere på hvilken retning, som du skal gå. Her vil du blandt andet have Dansk C, Engelsk C og Samfundsfag C. Du møder også en række erhvervsfag, hvor du arbejder med det at være værdimedarbejder i en virksomhed.

På GF2 vil du blive præsenteret for fagene Virksomhedsøkonomi C, Erhvervsinformatik C, Afsætning C, Organisation C, Matematik C samt nogle valgfag. GF2 afsluttes med et uddannelsesspecifikt fag, hvor du skal arbejde med at anvende den teori du har lært i en praktisk problemstilling.

Undervisningen i fagene vil hele vejen igennem inddrage dagligdags situationer og problemstillinger fra virksomhederne indenfor detailhandel.

Efter afsluttet GF2 skal du gennemføre det studieforberedende år. Det er her du kommer til at arbejde med den gymnasiale del EUX. Du arbejder også her så praksisnært som muligt i alle fagene. I løbet af det studieforberedende år, skal du arbejde med Dansk A, Engelsk B, Afsætning B, Virksomhedsøkonomi B, Innovation C og Kulturforståelse C samt valget mellem Tysk og Psykologi på niveau C.

I elevtiden i bliver du oplært i de arbejdsopgaver, som hører til uddannelsen. Praktikken foregår på en arbejdsplads eller evt. i et praktikcenter.

Starter du direkte på GF2 og ikke allerede har taget fagene Dansk, Engelsk og Samfundsfag på C-niveau har du, på Skive College, mulighed for, at tage disse fag som online enkeltfag. Det er et krav, at fagene Dansk C, Engelsk C og Samfundsfag C, skal være gennemført inden Grundforløb 2 er overstået, da fagene skal fremgå af eksamensbeviset.

Hvis du søger ind på GF2 med opstart til august – og vi kan se, at du mangler ét eller flere af fagene, tager vi kontakt til dig, for at få afklaret dine muligheder om eventuel opstart på enkeltfag, inden opstart på grundforløbet.

Dit udgangspunkt
GF1

Indgangen hedder ”Kontor, Handel og Forretning”.

På GF1 arbejder du med erhvervsfag samt Dansk C, Engelsk C og Samfundsfag C. Én af disse 3 fag bliver udtrukket til mundtlig eksamen.

Ca. 20 uger. 

GF2

På GF2 arbejder du praksisnært med fagene Virksomhedsøkonomi C, IT C, Afsætning C, Organisation C, Matematik C samt valgfag. GF2 afsluttes med et uddannelsesspecifikt fag (USF), hvor du skal arbejde med at anvende den teori du har lært i en praktisk problemstilling. Du skal til en mundtlig eksamen i USF og Ét af fagene bliver udtrukket til mundtlig eksamen.

Ca. 20 uger.

EUX-forløb

Her møder du det gymnasiale niveau EUX og skal gennemføre fagene Dansk A, Engelsk B, Afsætning B, Virksomhedsøkonomi B, Innovation C og Kulturforståelse C samt valget mellem Tysk og Psykologi på niv. C

Du skal op til min. 6 eksamener i fagene samt i et erhvervsområdeprojekt som du selv udarbejder.

Ca. 40 uger. 

Praktikforløb

P1

Her starter du som elev og introduceres til virksomheden og de arbejdsopgaver du skal varetage samt de rutiner der er i virksomheden. Det er også her du i praksis skal arbejde med de emner du skal lære meget mere om, når du skal på 1. skoleperiode.

Hovedforløb

H1

Her skal du arbejde med emner indenfor følgende:

 • Salg
 • Salgsplanlægning
 • Indkøb
 • Logistik
 • Vare- og produktkendskab, afhængigt af dit valgte speciale
 • Forretningsforståelse, kundekommunikation og samarbejde 
Praktikforløb

P2

Her samles op på emner fra skoleperioden. Der arbejdes med en virksomhedsopgave som sammen med praktisk arbejde, er grundlæggende forberedelser til 2. skoleperiode.

Hovedforløb

H2

Her skal du arbejde med Her skal du arbejde med de resterende emner indenfor følgende:

 • Salg
 • Salgsplanlægning
 • Indkøb
 • Logistik
 • Vare- og produktkendskab, afhængigt af dit valgte speciale
 • Forretningsforståelse, kundekommunikation og samarbejde

Her får du også emne til den afsluttende fagprøve.

Praktikforløb

P3

Nu skal der samles op på alle de elementer du har mødt i forløbet. Der er fokus på at få lavet en god fagprøve, hvor teori og praksis skal give et godt afsæt for en god afsluttende eksamen.

Hovedforløb

H3

Her afholdes den afsluttende eksamen. 

GF1
GF2
EUX-forløb
Praktikforløb
Hovedforløb

Læreplads

Du er selv ansvarlig for at finde en læreplads i en virksomhed, men din kontaktlærer, vejledere og virksomhedskonsulenter på Skive College står klar til at hjælpe dig.

EBBD - European Business Baccalaureate Diploma

EBBD - European Business Baccalaureate Diploma er et standardiseret studenterbevis, der er højt anerkendt i hele EU.

Når du vælger EUX på Skive College, får du som det eneste sted i Danmark, også mulighed for at tage et internationalt forløb hvor du arbejder med handel/kontor i et andet EU land. Diplomet EBBD er eftertragtet af virksomheder i hele EU og viser, at du har gennemført et særligt uddannelsesforløb med et internationalt fokus.

Forløbet inkluderer 2 udlandsophold af 2 ugers varighed.

Du kan læse mere her: European Business Baccalaureate Diploma.

Økonomi

Under grundforløbet kan du få SU, hvis du er fyldt 18 år og ikke har en læreplads. Har du en læreplads, vil du få løn af din arbejdsgiver både under skoleophold og i oplæringsperioden i virksomheden.

Erhvervskollegiet

Vi tilbyder indkvartering med fuld forplejning på erhvervskollegiet, hvis du har en rejsetid med offentlige transportmidler over 75 minutter (gælder dog ikke elever på Grundforløb 1). Læs mere om Erhvervskollegiet her. 

Efter endt uddannelse

Kan du selvstændigt varetage de arbejdsopgaver der er i virksomheden. Som færdiguddannet kan du få job i virksomheder, der handler med andre virksomheder (også kaldet business-to-business). Mange vælger f.eks. at blive sælgere, fx bilsælger, eller de starter deres egen virksomhed. 

Som student med en faglig uddannelse OG en gymnasial uddannelse, er grundlaget lagt for en spændende karriere indenfor engroshandel.

Fremtidsmuligheder

Efter endt uddannelse har du muligheden for at videreuddanne dig til designteknolog, handelsøkonom, logistikøkonom eller serviceøkonom. 

Ud i verden

Drømmer du om at bo og arbejde i udlandet? Har du lyst til at opleve en anden kultur inden for dit uddannelsesområde? På Skive College har du flere forskellige muligheder for at komme ud i verden gennem din uddannelse. Læs mere her.

Ud i verden

Få vejledning

Vil du gerne høre mere, er du altid velkommen til at kontakte os. Vores vejledere og virksomhedskonsulenter sidder klar til at hjælpe dig.

Du kan også booke en besøgsdag, hvor du vil få muligheden for at blive vist rundt på skolen, og møde nogle af vores lærere og elever.

Bliv kontaktet

Du kan vælge at skrive dig op, så vil en af vores vejledere eller konsulenter kontakte dig hurtigst muligt.