Skive College

Opstart

Januar og august

Varighed

Fra 4 – 5 år

Økonomi

Lærlingeløn eller SU

Adgangskrav

9/10. klasse (mindst karakteren 02 i dansk og matematik)

Skolepraktik

Muligt

Tilmelding

Tilmelding på optagelse.dk 

Om uddannelsen

Vil du være den der sørger for strøm i nye bygninger eller reparerer ledninger i ældre boliger? Så kan du tage uddannelsen som elektriker.

Med en EUX-uddannelse kombinerer du både en gymnasial- og en erhvervsuddannelse, uddannelsen er derfor et godt alternativ til dig, der har ambitioner om mere end et svendebrev. En EUX-elektriker kan nemlig være den direkte vej til en videregående uddannelse som ingeniør eller maskinmester. 

EUX-elektrikeruddannelse - første skridt mod en grøn karriere

I samarbejde med DTU, Aalborg Universitet og Aarhus Maskinmesterskole har vi beskrevet, hvilke mulige veje du kan gå efter en EUX-elektrikeruddannelse.

Læs i denne brochure mere om, hvordan en EUX-elektrikeruddannelse kan være første skridt i retning mod en grøn karriere. 

Se brochuren her

På EUX-elektrikeruddannelsen vil du få grundlæggende viden om arbejdet med strøm til blandt andet lys, maskiner, computere og alarmer. Du vil lære at installere, vedligeholde og reparere computerstyrede el-systemer som f. eks. computernetværk, telefonanlæg, industrirobotter og off shore installationer inden for vind, olie og gas.

Under uddannelsen vil du lære om emner som sikkerhed, brandbekæmpelse og førstehjælp. Som elektriker vil du kunne lave fejlfinding, læse tegninger og diagrammer, og du skal kunne rådgive kunder om valget af elektriske løsninger.

Sådan kommer du i gang

Der er flere måder at begynde en EUX på, som afhænger af din alder og din erfaring:

  • Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse starter du med grundforløb 1.

  • Hvis det er mere end et år siden du er gået ud af 9. eller 10. klasse, starter du med grundforløbets 2. del. Du skal være opmærksom på at grundforløbets 2. del har specifikke adgangskrav.

Man får lov til at bruge hovedet, fordi der er meget teoretisk. Vi lærer også at lave en masse praktisk som fx opsætning af stande. Det er dejligt at man ikke bare sidder på skolebænken. Jeg er rigtig glad for uddannelsen, især fordi man får så mange muligheder på Skive College
David Sørensen, elev

Opbygning

Du kan vælge at starte på uddannelsen på to måder: skolevejen eller praktikvejen. Enten har du en praktikplads i en virksomhed, eller også starter du på Skive College med et grundforløb og derefter finder din praktikplads.

Efter du har gennemført grundforløbet, kan du gå videre til hovedforløbet, hvor der er balance imellem en spændende praktik i virksomheden og et lærerigt skoleforløb på Skive College. Uddannelsen afsluttes med en svendeprøve.

Du har mulighed for at afslutte uddannelsen som elektriker 1 efter 4 år og 6 måneder afhængigt af grundforløb. Eller du kan afslutte som elektriker 2 eller talentelektriker efter 5 år afhængigt af grundforløb. Elektrikeruddannelsen kan tages på 3 år og 6 måneder hvis du har en studentereksamen.

Uddannelsen kan også tages som ny mesterlære.

Hvad skal du lære? 

I løbet af grundforløbet opnår du kompetencer i matematik (d-niveau) og fysik (e-niveau) samt dansk (e-niveau), som er nødvendigt for at kunne fortsætte på uddannelsens hovedforløb. Desuden opnår du kompetencer i førstehjælp, brandbekæmpelse, arbejde nær ved/under spænding samt hvordan sikkerhedsmæssigt arbejder på et stillads. Grundforløbet afsluttes med en prøve, og der udleveres et grundforløbsbevis.

Under praktikperioderne vil du komme til at arbejde med installationsteknik, måleteknik og fejlfinding, sikkerhed, arbejdsmiljø og værktøjslære. Du vil også lære om monteringsteknik, kundeservice og elsikkerhed.

H1 er et 16 ugers skoleophold og indholdet har udelukkende el-faglig karakter og består blandt andet af, el-teori og installationsteknik, grundlæggende automatik, kommunikationsnetværk, måleteknik, dokumentation, kvalitetssikring og el-sikkerhed, kundeservice og hele tekniske løsninger. H1 afsluttes med en kombineret praktisk og teoretisk prøve.

Hovedforløb 2 og 3 sammensætter du selv af enten 4 eller 5 moduler som du og din praktikvirksomhed vælger mellem 29 valgfri specialemoduler.

På Skive College kan du vælge følgende moduler

Modul 1.2 Automatiske anlæg på maskiner: Opbygning og installation af automatiske anlæg til maskiner.

Modul 1.3 Automatiske anlæg i bygninger: Opbygning og installation af automatiske anlæg i bygninger, fx varme- og ventilationsanlæg.

Modul 1.4 Intelligente bygnings-installationer (centrale) og design af enkle brugerflader: Programmering og installation af centralt styrede intelligente bygningsinstallationer (fx IHC), fx belysnings-, varme- og ventilationsanlæg.

Modul 1.6 Design og styring af lys: Design og installation af belysning i bolig, erhverv og industri.

Modul 2.6 Intelligente bygnings-installationer (decentrale) og design af enkle brugerflader: Programmering og installation af decentrale intelligente bygningsinstallationer, fx belysnings-, varme- og ventilationsanlæg.

Modul 2.14 Elinstallationer i Offshore: Sikkerhedsmæssig korrekt installation, vedligeholdelse, fejlsøgning af elektriske installationer, som anvendes offshore.

1.1 Modul Integrerede kommunikations-netværk: Installation og programmering af større integrerede kommunikationsanlæg med fokus på Quality of Service og egnede sikkerhedssystemer.

Modul 3.6 Teknisk entreprise- og projektstyring: Kendskab til værktøjer for teknisk entreprise- og projektstyring.

Dit udgangspunkt
GF1

På GF1 starter du med Dansk C, Engelsk C og Samfundsfag C. En af disse fag vil blive udtrukket og afsluttet med en mundtlig eksamen.

20 uger.

GF2

 GF2 har du fagene Teknologi C, matematik C samt fysik C. Her afsluttes også et af fagene med en mundtlig eksamen.

Max 20 uger.

Praktikforløb

P1 

Her vil du arbejde med installationsteknik, måleteknik og fejlfinding. Du vil desuden lære om sikkerhed, arbejdsmiljø og værktøjslære.

 

EUX-forløb

XF1

Her starter du med at have følgende fag: Dansk A, Engelsk B, Matematik B, Fysik B, Kemi C, Teknikfag A, Erhvervsområde/EO. Der er ikke nogen eksamen på X-forløb 1.

Ca. 10 uger.

Hovedforløb

 H1

Her vil du blandt andet lære om el-teori og installationsteknik, grundlæggende automatik, kommunikationsnetværk, måleteknik, dokumentation, kvalitetssikring og el-sikkerhed, kundeservice og hele tekniske løsninger. H1 afsluttes med en kombineret praktisk og teoretisk prøve.

Praktikforløb

 P2 

Her skal du lære om installations- og monteringsteknikker samt måleteknik og fejlfinding. Du vil få kendskab til kundeservice samt elsikkerhed.

EUX-forløb

XF2

Her skal du afslutte følgende fag: Matematik B, Fysik B, Kemi C. Dog vælger man Matematik på A-niveau så dette fag afsluttes ikke med en eksamen. Her skal du også have terminsprøver og Erhvervsområde/EO

Ca. 10 uger. 

Hovedforløb

 H2

Her vælger du mellem 29 forskellige moduler. Du bliver derfor specialiseret inden for de områder der interesserer dig. 

Det kan eksempelvis være automatiske anlæg på maskiner, el-teknik i kølesystemer, elinstallationer i Offshore, skibsinstallationer, robot-elteknik, CIS-anlæg, integrerede kommunikationsnetværk osv. 

Her ligger modul 1 og modul 2.

Ca. 10 uger.

Praktikforløb

P3

Her skal du arbejde med grundlæggende færdigheder inden for el-faget. 

EUX-forløb

XF3

Her slutter du Dansk A, Engelsk B, Teknikfag A, matematik A samt Erhvervsområde med et projekt.

Ca. 10 uger.

Hovedforløb

H3

Her vælger du mellem 29 forskellige moduler. Du bliver derfor specialiseret inden for de områder der interesserer dig. 

Det kan eksempelvis være automatiske anlæg på maskiner, el-teknik i kølesystemer, elinstallationer i Offshore, skibsinstallationer, robot-elteknik, CIS-anlæg, integrerede kommunikationsnetværk osv. 

Her ligger modul 3 og modul 4.

Ca. 10 uger.

Praktikforløb

P4

Her forbereder du dig til din svendeprøve. 

Hovedforløb

H4

Her tager du din svendeprøve.

3 uger. 

GF1
GF2
Praktikforløb
EUX-forløb
Hovedforløb

Læreplads

Du er selv ansvarlig for at finde en læreplads i en virksomhed, men din kontaktlærer, vejledere og virksomhedskonsulenter på Skive College står klar til at hjælpe dig.

Økonomi

Under grundforløbet kan du få SU, hvis du er fyldt 18 år og ikke har en læreplads. Har du en læreplads, vil du få løn af din arbejdsgiver både under skoleophold og i oplæringsperioden i virksomheden.

Erhvervskollegiet

Vi tilbyder indkvartering med fuld forplejning på erhvervskollegiet, hvis du har en rejsetid med offentlige transportmidler over 75 minutter (gælder dog ikke elever på Grundforløb 1). Læs mere om Erhvervskollegiet her. 

Efter endt uddannelse 

Du får en række kompetencer, der gør dig i stand til selvstændigt at udføre grundlæggende installationsarbejde i bolig, erhverv og industri. Kompetencer, der kan stå alene og udgøre et selvstændigt arbejdsområde for en elektriker, og samtidig er de kompetencer, der er universelle for alle elektrikere uanset efterfølgende specialisering.

Fremtidsmuligheder

Efter endt uddannelse har du muligheden for at videreuddanne dig til blandt andet miljøteknolog, it-teknolog, byggekoordinator eller installatør.

Ud i verden

Drømmer du om at bo og arbejde i udlandet? Har du lyst til at opleve en anden kultur inden for dit uddannelsesområde? På Skive College har du flere forskellige muligheder for at komme ud i verden gennem din uddannelse. Læs mere her.

Ud i verden

Få vejledning

Vil du gerne høre mere, er du altid velkommen til at kontakte os. Vores vejledere og virksomhedskonsulenter sidder klar til at hjælpe dig.

Du kan også booke en besøgsdag, hvor du vil få muligheden for at blive vist rundt på skolen, og møde nogle af vores lærere og elever.

Bliv kontaktet

Du kan vælge at skrive dig op, så vil en af vores vejledere eller konsulenter kontakte dig hurtigst muligt.