Skive College

Opstart

Januar og august

Varighed

Fra 3 år 6 mdr. – 4 år

Økonomi

Lærlingeløn eller SU

Adgangskrav

9/10. klasse (mindst karakteren 02 i dansk og matematik)

Skolepraktik

Muligt

Tilmelding

Tilmelding på optagelse.dk 

Om uddannelsen

Med en EUX-uddannelse kombinerer du en gymnasial- og en erhvervsuddannelse, uddannelsen er derfor et godt alternativ til dig, der har ambitioner om mere end en studentereksamen.

Når du vælger at uddanne dig indenfor butik, vælger du en hverdag præget af hastige forandringer og du skal derfor kunne trives i en dagligdag hvor tingene går stærkt. Nogle af dine arbejdsopgaver vil typiskvære varepræsentation, hvor du lærer, hvordan du præsenterer varerne, så butikken altid fremstår indbydende og salgsklar. Du arbejder med kundeservice og salg og opnår samtidig grundlæggende viden om indkøb og butikkens økonomi.

Alt efter dit speciale lærer du fx at sælge fødevarer, rådgive om gaveartikler, arrangere blomster, dekorere vinduer eller købe varer ind og føre regnskab. Uddannelsen detail med speciale kvalificerer dig til at arbejde i en butik. Hvilken type butiksarbejde du kommer til at beskæftige dig med afhænger af, hvilket speciale du vælger.

Salgsassistent med og uden profil

Som salgsassistent er det dig der vejleder kunderne og præsenterer varerne. Du lærer at bestille varer hjem, styre et lager og kender til butikkens økonomi. Du kan vælge at have en profil på din uddannelse, så du vil have et bredt kendskab til de varer, der hører til den valgte branche. Du kan blive salgsassistent uden profil eller med profil inden for Digital Handel eller Convenience.

Blomsterdekoratør

Som blomsterdekoratør kan du arrangere og binde blomster efter farver, former og blomstertype. Du vil lære at udføre opgaver efter kundens behov.

Dekoratør

Dekoratøren kan lave og opstille dekorationer og arrangere udstillinger i butikken eller i storcentre. Du vil lære at bruge din kreativitet ved hjælp af farver og materialer.

Digital handel

Som virksomhedens digitale medarbejder, har du en grundig digital forretningsforståelse og viden om digitalt salg og digital kundeservice. Du arbejder med virksomhedens digitale platform og kan tilpasse den ud fra, hvad du ved om kundernes behov. Du kan skabe synergier mellem den fysiske og den digitale butik.

Convenience

Convenience medarbejderen arbejder med salg af fødevarer og har bl.a. kendskab til fødevarehygiejne og fødevarekontrol. Du arbejder med bestilling af varer og sammensætning af sortiment samt betjening og vejledning af kunderne, fx om indholdet i de produkter, forretningen sælger. Inden for specialet convenience kan du vælge mellem profilerne mad, bageriudsalg og coffee shop.

Sådan kommer du i gang

Der er flere måder at begynde en EUX på, som afhænger af din alder og din erfaring:

  • Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse starter du med grundforløb 1.

  • Hvis det er mere end et år siden du er gået ud af 9. eller 10. klasse, starter du med grundforløbets 2. del. Du skal være opmærksom på at grundforløbets 2. del har specifikke adgangskrav.

  • Er du student, tager du et afkortet grundforløb og går videre til hovedforløbet.

Opbygning

Når du vælger at gennemføre detailuddannelsen med EUX, varer det op til 4 år at blive udlært.

Uddannelse er opbygget som det fremgår af oversigten herunder.

Grundforløbet indeholder både gymnasiale fag og business fag. Når du har gennemført grundforløbet, går du typisk videre til hovedforløbet, hvor der er god balance imellem en spændende praktik i virksomheden og et lærerigt skoleforløb på f.eks. Skive College.

Grundforløbet afsluttes med seks eksaminer og hovedforløbet afsluttes med en fagprøve. Du er herefter både faglært og student.

På Skive College kan du gennemføre både grundforløbet og hovedforløbet, alt afhængigt af profil.

Uddannelsen kan også gennemføres online. Se mere om vores eCollege: eCollege.

Hvad skal du lære?

På GF1 bliver du klogere på hvilken retning, som du skal gå. Her vil du blandt andet have Dansk C, Engelsk C og Samfundsfag C. Du møder også en række erhvervsfag, hvor du arbejder med det at være værdimedarbejder i en virksomhed.

På GF2 vil du blive præsenteret for fagene Virksomhedsøkonomi C, Erhvervsinformatik C, Afsætning C, Organisation C, Matematik C samt nogle valgfag. GF2 afsluttes med et uddannelsesspecifikt fag, hvor du skal arbejde med at anvende den teori du har lært i en praktisk problemstilling.

Undervisningen i fagene vil hele vejen igennem inddrage dagligdags situationer og problemstillinger fra virksomhederne indenfor detailhandel.

Efter afsluttet GF2 skal du gennemføre det studieforberedende år. Det er her du kommer til at arbejde med den gymnasiale del EUX. Du arbejder også her så praksisnært som muligt i alle fagene. I løbet af det studieforberedende år, skal du arbejde med Dansk A, Engelsk B, Afsætning B, Virksomhedsøkonomi B, Innovation C og Kulturforståelse C samt valget mellem Tysk og Psykologi på niv. C

I elevtiden i bliver du oplært i de arbejdsopgaver, som hører til uddannelsen. Praktikken foregår på en arbejdsplads eller evt. i et praktikcenter.

Starter du direkte på GF2 og ikke allerede har taget fagene Dansk, Engelsk og Samfundsfag på C-niveau har du, på Skive College, mulighed for, at tage disse fag som online enkeltfag. Det er et krav, at fagene Dansk C, Engelsk C og Samfundsfag C, skal være gennemført inden Grundforløb 2 er overstået, da fagene skal fremgå af eksamensbeviset.

Hvis du søger ind på GF2 med opstart til august – og vi kan se, at du mangler ét eller flere af fagene, tager vi kontakt til dig, for at få afklaret dine muligheder om eventuel opstart på enkeltfag, inden opstart på grundforløbet.

 

Dit udgangspunkt
GF1

Indgangen hedder ”Kontor, Handel og Forretning”.

På GF1 arbejder du med erhvervsfag samt Dansk C, Engelsk C og Samfundsfag C. Én af disse 3 fag bliver udtrukket til mundtlig eksamen.

Ca. 20 uger. 

GF2

På GF2 arbejder du praksisnært med fagene Virksomhedsøkonomi C, IT C, Afsætning C, Organisation C, Matematik C samt valgfag. GF2 afsluttes med et uddannelsesspecifikt fag (USF), hvor du skal arbejde med at anvende den teori du har lært i en praktisk problemstilling. Du skal til en mundtlig eksamen i USF og Ét af fagene bliver udtrukket til mundtlig eksamen.

Ca. 20 uger.

EUX-forløb

Her møder du det gymnasiale niveau EUX og skal gennemføre fagene Dansk A, Engelsk B, Afsætning B, Virksomhedsøkonomi B, Innovation C og Kulturforståelse C samt valget mellem Tysk og Psykologi på niv. C

Du skal op til min. 6 eksamener i fagene samt i et erhvervsområdeprojekt som du selv udarbejder.

Ca. 40 uger. 

Praktikforløb

P1

Her introduceres du til virksomheden og de arbejdsopgaver du skal varetage samt de rutiner der er i virksomheden. Det er også her du i praksis skal arbejde med de emner du skal lære meget mere om, når du skal på 1. skoleperiode.

Hovedforløb

H1

Her skal du arbejde med ”Virksomhedens koncept". Du lærer f.eks. om konkurrencesituation, webshop, kundebetjening, butiksindretning og kundestrøm samt meget mere.

Praktikforløb

P2

Her samles op på emner fra skoleperioden. Der arbejdes med en virksomhedsopgave som sammen med praktisk arbejde, er grundlæggende forberedelser til 2. skoleperiode.

Hovedforløb

H2

Her skal du arbejde med ”Virksomhedens økonomi”. Du lærer f.eks. om kalkulation, økonomi, nøgletal, budgetkontrol, logistik og lagerstyring samt meget mere.

Praktikforløb

P3

Her samles op på emner fra skoleperioden. Der arbejdes med en virksomhedsopgave som sammen med praktisk arbejde, er grundlæggende forberedelser til 3. skoleperiode. Her findes også emne til den afsluttende fagprøve.

Hovedforløb

H3

Her skal du arbejde med ”Virksomhedens drift”. Her godkendes emnet til fagprøven. Du lærer f.eks. om sortimentsstyring, Indkøbsstyring, varestrøm, koncept i praksis, profil/Image, markedsføring og meget mere.

Du hører mere om de specialefag du har mulighed for at vælge.

Praktikforløb

P4

Nu skal der samles op på alle de elementer du har mødt i forløbet. Der er fokus på at få lavet en god fagprøve, hvor teori og praksis skal give et godt afsæt for en god afsluttende eksamen.

Hovedforløb

H4 

Her afholdes den afsluttende eksamen.

GF1
GF2
EUX-forløb
Praktikforløb
Hovedforløb

Læreplads

Du er selv ansvarlig for at finde en læreplads i en virksomhed, men din kontaktlærer, vejledere og virksomhedskonsulenter på Skive College står klar til at hjælpe dig.

EBBD - European Business Baccalaureate Diploma

EBBD - European Business Baccalaureate Diploma er et standardiseret studenterbevis, der er højt anerkendt i hele EU.

Når du vælger EUX på Skive College, får du som det eneste sted i Danmark, også mulighed for at tage et internationalt forløb hvor du arbejder med handel/kontor i et andet EU land. Diplomet EBBD er eftertragtet af virksomheder i hele EU og viser, at du har gennemført et særligt uddannelsesforløb med et internationalt fokus.

Forløbet inkluderer 2 udlandsophold af 2 ugers varighed.

Du kan læse mere her: European Business Baccalaureate Diploma.

Økonomi

Under grundforløbet kan du få SU, hvis du er fyldt 18 år og ikke har en læreplads. Har du en læreplads, vil du få løn af din arbejdsgiver både under skoleophold og i oplæringsperioden i virksomheden.

Erhvervskollegiet

Vi tilbyder indkvartering med fuld forplejning på erhvervskollegiet, hvis du har en rejsetid med offentlige transportmidler over 75 minutter (gælder dog ikke elever på Grundforløb 1). Læs mere om Erhvervskollegiet her. 

Efter endt uddannelse

Når du har afsluttet uddannelsen vil du få et fagbevis og et EUX-bevis med prøvekarakter og årskarakter. Du er nu godt klædt på både i praksis og teoretisk. Som student med en faglig uddannelse og en gymnasial uddannelse, er grundlaget lagt for en spændende karriere indenfor butiksverdenen.

Du kan selvstændigt varetage de arbejdsopgaver der er i virksomheden. Du kan varetage indkøbsdisponeringer, kundeserviceopgaver, salgsoptimering og sikre en salgsklar butik samt tilrette kampagner i forhold til f.eks. tilbudsaviser. Du kan også udarbejde budgetter og foretage opfølgninger af disse.

Fremtidsmuligheder

Efter endt uddannelse har du muligheden for at videreuddanne dig til fx designteknolog, handelsøkonom eller serviceøkonom på erhvervsakademiet eller du kan tage en uddannelse på universitetet.

Ud i verden

Drømmer du om at bo og arbejde i udlandet? Har du lyst til at opleve en anden kultur inden for dit uddannelsesområde? På Skive College har du flere forskellige muligheder for at komme ud i verden gennem din uddannelse. Læs mere her.

Ud i verden

Få vejledning

Vil du gerne høre mere, er du altid velkommen til at kontakte os. Vores vejledere og virksomhedskonsulenter sidder klar til at hjælpe dig.

Du kan også booke en besøgsdag, hvor du vil få muligheden for at blive vist rundt på skolen, og møde nogle af vores lærere og elever.

Bliv kontaktet

Du kan vælge at skrive dig op, så vil en af vores vejledere eller konsulenter kontakte dig hurtigst muligt.