Forside » EUX » EUX-uddannelser » Detailuddannelsen EUX

Detailuddannelsen.

Præsentation, kreativitet, kundeservice og salg. Det er nogle af hovedelementerne i uddannelsen inden for detail.

Opstart

Januar og august

Økonomi

Lærlingeløn eller SU

Skoleoplæring

Muligt

Varighed

Fra 3 år 6 mdr. – 4 år

Adgangskrav

9/10. klasse

Tilmelding

Tilmelding på optagelse.dk

Jeg går på detailuddannelsen, fordi jeg er så tøjinteresseret som jeg er. Så det er jo et tøjspeciale, jeg er i gang med.
Oliver, detailuddannelsen

Om uddannelsen

Med en EUX-uddannelse kombinerer du en gymnasial- og en erhvervsuddannelse, uddannelsen er derfor et godt alternativ til dig, der har ambitioner om mere end en studentereksamen.

Når du vælger at uddanne dig indenfor butik, vælger du en hverdag præget af hastige forandringer og du skal derfor kunne trives i en dagligdag hvor tingene går stærkt. Nogle af dine arbejdsopgaver vil typisk være varepræsentation, hvor du lærer, hvordan du præsenterer varerne, så butikken altid fremstår indbydende og salgsklar. Du arbejder med kundeservice og salg og opnår samtidig grundlæggende viden om indkøb og butikkens økonomi.

Alt efter dit speciale lærer du fx at sælge fødevarer, rådgive om gaveartikler, arrangere blomster, dekorere vinduer eller købe varer ind og føre regnskab. Uddannelsen detail med speciale kvalificerer dig til at arbejde i en butik. Hvilken type butiksarbejde du kommer til at beskæftige dig med afhænger af, hvilket speciale du vælger.

Specialer du kan vælge mellem

E

Salgsassistent med/uden profil

Du kan vælge at have en profil på din uddannelse, så du vil have et bredt kendskab til de varer, der hører til den valgte branche. Du kan også blive salgsassistent med profil inden for ‘Digital Handel’ eller ‘Convenience’. En salgsassistent vejleder kunder, præsenterer varer, bestiller varer hjem, styrer lager og kender til butikkens økonomi.
E

Digital handel

Som virksomhedens digitale medarbejder har du en grundig forretningsforståelse og viden om digitalt salg og kundeservice. Du arbejder med virksomhedens digitale platform og kan tilpasse den ud fra, hvad du ved om kundernes behov. Du kan skabe sammenhæng mellem den fysiske og den digitale butik.
E

Convenience

Convenience medarbejderen arbejder med salg af fødevarer og har bl.a. kendskab til fødevarehygiejne og fødevarekontrol. Du arbejder med bestilling af varer og sammensætning af sortiment samt betjening og vejledning af kunderne, fx om indholdet i de produkter, forretningen sælger. Inden for specialet convenience kan du vælge mellem profilerne mad, bageriudsalg og coffee shop.
E

Blomsterdekoratør

Som blomsterdekoratør kan du arrangere og binde blomster efter farver, former og blomstertype. Du vil lære at udføre opgaver efter kundens ønske og behov.
E

Dekoratør/Visual Merchandiser

Dekoratøren kan lave og opstille dekorationer og arrangere udstillinger i butik eller i storcentre. Du vil lære at bruge din kreativitet til at fremhæve produkter ved hjælp af farver og materialer.
CREATE. succesCREATE. friendships CREATE.ideas CREATE. innovation CREATE. design CREATE. skills CREATE. dreamsCREATE. succesCREATE. friendships CREATE. ideas CREATE. innovation CREATE. design CREATE. skills CREATE. dreamsCREATE.succesCREATE.friendships CREATE. ideas CREATE. innovation CREATE. design CREATE. skills CREATE. dreams

Praktiske informationer

Sådan kommer du i gang

Der er flere måder at begynde en EUX på, som afhænger af din alder og din erfaring:

  • Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse starter du med grundforløb 1.
  • Hvis det er mere end et år siden du er gået ud af 9. eller 10. klasse, starter du med grundforløbets 2. del. Du skal være opmærksom på at grundforløbets 2. del har specifikke adgangskrav.
  • Er du student, tager du et afkortet grundforløb og går videre til hovedforløbet.

Opbygning

Når du vælger at gennemføre detailuddannelsen med EUX, varer det op til 4 år at blive udlært.

Uddannelse er opbygget som det fremgår af oversigten herunder.

Grundforløbet indeholder både gymnasiale fag og business fag. Når du har gennemført grundforløbet, går du typisk videre til hovedforløbet, hvor der er god balance imellem en spændende oplæring i virksomheden og et lærerigt skoleforløb på f.eks. Skive College.

Grundforløbet afsluttes med seks eksaminer og hovedforløbet afsluttes med en fagprøve. Du er herefter både faglært og student.

På Skive College kan du gennemføre både grundforløbet og hovedforløbet, alt afhængigt af profil.

Læs mere om opbygning for uddannelsen her.

Hvad skal du lære?

På GF1 bliver du klogere på hvilken retning, som du skal gå. Her vil du blandt andet have Dansk C, Engelsk C og Samfundsfag C. Du møder også en række erhvervsfag, hvor du arbejder med det at være værdimedarbejder i en virksomhed.

På GF2 vil du blive præsenteret for fagene Virksomhedsøkonomi C, Erhvervsinformatik C, Afsætning C, Organisation C, Matematik C samt nogle valgfag. GF2 afsluttes med et uddannelsesspecifikt fag, hvor du skal arbejde med at anvende den teori du har lært i en praktisk problemstilling.

Undervisningen i fagene vil hele vejen igennem inddrage dagligdags situationer og problemstillinger fra virksomhederne indenfor detailhandel.

Efter afsluttet GF2 skal du gennemføre det studieforberedende år. Det er her du kommer til at arbejde med den gymnasiale del EUX. Du arbejder også her så praksisnært som muligt i alle fagene. I løbet af det studieforberedende år, skal du arbejde med Dansk A, Engelsk B, Afsætning B, Virksomhedsøkonomi B, Innovation C og Kulturforståelse C samt valget mellem Tysk og Psykologi på niv. C

I elevtiden i bliver du oplært i de arbejdsopgaver, som hører til uddannelsen. Oplæringen foregår på en arbejdsplads eller evt. i et skoleoplæringscenter.

Starter du direkte på GF2 og ikke allerede har taget fagene Dansk, Engelsk og Samfundsfag på C-niveau har du, på Skive College, mulighed for at tage disse fag som online enkeltfag. Det er et krav, at fagene Dansk C, Engelsk C og Samfundsfag C, skal være gennemført inden Grundforløb 2 er overstået, da fagene skal fremgå af eksamensbeviset.

Hvis du søger ind på GF2 med opstart til august – og vi kan se, at du mangler ét eller flere af fagene, tager vi kontakt til dig, for at få afklaret dine muligheder om eventuel opstart på enkeltfag, inden opstart på grundforløbet.

Læreplads

Du er selv ansvarlig for at finde en læreplads i en virksomhed, men din kontaktlærer, vejledere og virksomhedskonsulenter på Skive College står klar til at hjælpe dig.

Økonomi

Under grundforløbet kan du få SU, hvis du er fyldt 18 år og ikke har en læreplads. Har du en læreplads, vil du få løn af din arbejdsgiver, både under skoleophold og i oplæringsperioden i virksomheden.

Erhvervskollegiet

Vi tilbyder indkvartering med fuld forplejning på erhvervskollegiet, hvis du har en rejsetid med offentlige transportmidler over 75 minutter (gælder dog ikke elever på Grundforløb 1).

Læs mere om Erhvervskollegiet her. 

Tilmelding

Du tilmelder dig via optagelse.dk.

Går du i folkeskolens 9. eller 10. klasse og ønsker at starte efter sommerferien er der ansøgningsfrist 1. marts.

Vil du gerne høre mere, er du altid velkommen til at kontakte os

Vores vejledere og virksomhedskonsulenter sidder klar til at hjælpe dig. Du kan også booke en besøgsdag, hvor du vil få muligheden for at blive vist rundt på skolen, og møde nogle af vores lærere og elever.

Ud i verden

Drømmer du om at bo og arbejde i udlandet? Har du lyst til at opleve en anden kultur inden for dit uddannelsesområde?

Vi åbner døre til globale oplevelser og læring. Uanset om det er udveksling, studieture eller internationale projekter, giver dette udlandsophold vores studerende mulighed for at udforske verden og forstå dens mangfoldighed, mens de skaber minder for livet.

Allan Norré Pedersen

International Coordinator, Department of Development

29 67 14 98
[email protected]

Opbygning af uddannelsen

Grundforløb 1 (GF1)

Indgangen hedder ”Kontor, Handel og Forretning”. På GF1 arbejder du med erhvervsfag samt Dansk C, Engelsk C og Samfundsfag C. Én af disse 3 fag bliver udtrukket til mundtlig eksamen.

Varighed: 20 uger

Grundforløb 2 (GF2)

På GF2 arbejder du praksisnært med fagene Virksomhedsøkonomi C, IT C, Afsætning C, Organisation C, Matematik C samt valgfag. GF2 afsluttes med et uddannelsesspecifikt fag (USF), hvor du skal arbejde med at anvende den teori, du har lært i en praktisk problemstilling. Du skal til en mundtlig eksamen i USF og ét af fagene bliver udtrukket til mundtlig eksamen.

EUX-forløb

Her møder du det gymnasiale niveau EUX og skal gennemføre fagene Dansk A, Engelsk B, Afsætning A, Virksomhedsøkonomi B, Innovation C og Kulturforståelse C samt valget mellem Tysk og Psykologi på C. Du skal op til minimum 6 eksamener fagene samt i et erhvervsområdeprojekt som du selv udarbejder.

Varighed: Ca. 40 uger.

Oplæring i virksomhed

Oplæring i virksomhed 1
Her introduceres du til virksomheden, og de arbejdsopgaver, du skal varetage, samt de rutiner, der er i virksomheden. Det er også her, at du i praksis skal arbejde med de emner, du skal lære meget mere om, når du skal på 1. skoleperiode.

Oplæring i virksomhed 2
Her samles der op i virksomheden på emner fra skoleperioden. Der arbejdes med en virksomhedsopgave som sammen med praktisk arbejde er grundlæggende forberedelser til 2. skoleperiode.

Oplæring i virksomhed 3
Her samles der op i virksomheden på emner fra skoleperioden. Der arbejdes med en virksomhedsopgave som sammen med praktisk arbejde er grundlæggende forberedelser til 3. skoleperiode. Her findes også emner til den afsluttende fagprøve.

Oplæring i virksomhed 4
Nu skal der samles op på alle de elementer du har mødt i forløbet. Der er fokus på at få lavet en god fagprøve, hvor teori og praksis skal give et godt afsæt for en god afsluttende eksamen.

Skoleperiode

Skoleperiode – Hovedforløb 1
Her skal du arbejde med ”virksomhedens koncept”. Du lærer fx om konkurrencesituationen, webshops, kundebetjening, butiksindretning, kundestrøm og meget mere.

Skoleperiode – Hovedforløb 2
Her skal du arbejde med ”Virksomhedens økonomi”. Du lærer fx om kalkulation, økonomi, nøgletal, budgetkontrol, logistik, lagerstyring og meget mere.

Skoleperiode – Hovedforløb 3
Her skal du arbejde med ”Virksomhedens drift”. Her godkendes emnet til fagprøven. Du lærer fx om sortimentsstyring, indkøbsstyring, varestrøm, koncept i praksis, profil/image, markedsføring og meget mere. Du hører mere om de specialefag, du har mulighed for at vælge.

Skoleperiode – Hovedforløb 4
Her afholdes den afsluttende eksamen.

Dine fremtidsmuligheder

Når du har afsluttet uddannelsen, vil du få et fagbevis og et EUX-bevis med prøvekarakter og årskarakter. Du er nu godt klædt på både i praksis og teoretisk. Som student med en faglig uddannelse og en gymnasial uddannelse, er grundlaget lagt for en spændende karriere indenfor butiksverdenen.

Du kan selvstændigt varetage de arbejdsopgaver der er i virksomheden. Du kan varetage indkøbsdisponeringer, kundeserviceopgaver, salgsoptimering og sikre en salgsklar butik samt tilrette kampagner i forhold til f.eks. tilbudsaviser. Du kan også udarbejde budgetter og foretage opfølgninger af disse.

Efter endt uddannelse har du muligheden for at videreuddanne dig til fx designteknolog, handelsøkonom eller serviceøkonom på erhvervsakademiet eller du kan tage en uddannelse på universitetet.

Kontakt en vejleder

Har du nogle spørgsmål?

Adgangskravene for din uddannelse afhænger af din alder, din erfaring og valg af uddannelse.

Tilmelding sker via optagelse.dk med dit UNI-login. Er du gået ud af skolen, skal du bruge dit MitID/NemID til at logge ind. Du kan til enhver tid kontakte os for mere information, eller du kan tilmelde dig på optagelse.dk.

Kontaktformular (Uddannelser undersider)

Udfyld formularen for at sende os en e-mail med dine spørgsmål, forespørgsler eller kommentarer.

"*" indikerer påkrævede felter

Navn*
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.