Skive College

Værktøjstekniker

Opstart

Januar og august

Varighed

1 år

Økonomi

Lærlingeløn

Adgangskrav

Gennemførelse af hovedforløbene som værktøjsmager eller identisk uddannelse

Skolepraktik

Ikke muligt

Tilmelding

Tilmelding på optagelse.dk 

Om uddannelsen

Uddannelsen henvender sig til dig med interesse for matematik, fysik og kemi og er teknisk anlagt. Som værktøjstekniker vil du arbejde med konstruktion af produktionsværktøjer. Du vil påvirke udvikling og funktion af værktøjsopbygninger.

Værktøjsteknikeren kan varetage opgaver som tilbudsgivning. Igennem uddannelsen som værktøjstekniker får du en ekstra og solid dimension på din uddannelse, som gør dig i stand til konstruktivt at rådgive og drøfte værktøjsløsninger med kunder. Du kan forbedre kvalitet af værktøjsopbygning og minimere produktionsomkostninger. Det er et krav, at du er kvalitetsbevidst og har sans for præcision.

Under uddannelsen vil du blandt andet have følgende fag: projektstyring, værktøjskonstruktion, automation of elektronik, CAD, 3D og konstruktion, værktøjskalkulation, værktøjsmaterialer, teknisk fremmedsprog og design og emnemodning.

Sådan kommer du i gang

Du kan vælge at starte på uddannelsen på to måder. Har du en uddannelse som værktøjsmager, kan du indgå et nyt læreforhold med uddannelsesaftale på 1 års varighed. Ellers tager du både værktøjsmager- og værktøjsteknikeruddannelsen, som samlet har 5 års varighed. Uddannelsen afsluttes med en svendeprøve.

Opbygning

På GF1 bliver du klogere på hvilken retning, som du skal gå. Indgangen hedder byggeri, teknologi og transport. På GF2 vil du få grundlæggende værkstedsteori, drejning, fræsning og værktøjsopbygning samt Dansk E, Engelsk E, Matematik D, Fysik F (mulighed for merit).

Hovedforløbet består ud over de fem skoleophold (H1, H2, H3, H4 og H5) for værktøjmager af yderligere 3 skoleophold (H6, H7 og H8) for værktøjsteknikeren, som har en samlet varighed på 15 uger, fordelt over en 1-årig periode.

Hvad skal du lære? 

Som værktøjsmager kommer du til at lære om fremstilling af værktøjskomponenter, vedligeholdelse af værktøjer, tilpasning og montage og kvalitetsbevidsthed. Du vil få grundlæggende viden inden for fræsning (CNC), drejning, planslibning, kommunikation, måleteknisk dokumentation og projektorganisering. 

Under værktøjsteknikeruddannelsen vil du få kontakt med kunden, deltage i projekt- og 3D konstruktionsopgaver og lære om kalkulationer, prisfastsættelse, værktøjstekniske beregninger, valg af materialer og varmebehandling. Under uddannelsen vil du komme på studietur til Tyskland og du slutter uddannelsen af med et mindre specialeprojekt.

Dit udgangspunkt
GF1

Alle uddannelser starter med et grundforløb, hvor du bliver klogere på hvilken retning, som du skal gå.

Indgangen hedder Byggeri, Teknologi og Transport. 

20 uger.

GF2

Grundlæggende værkstedsteori, drejning, fræsning og værktøjsopbygning samt

Dansk E, Engelsk E, Matematik D, Fysik F (mulighed for merit).

Max 20 uger.

Praktikforløb

P1 

Eksempelvis fremstilling af værktøjskomponenter, kendskab til simple værktøjsfunktioner, fagudtryk, bearbejdningsformer. 

Du vil lære om vedligeholdelse af værktøjer og grundlæggende viden om fræsning (CNC), drejning, planslibning.

Hovedforløb

H1

Du vil lære om arbejdsmiljø, virksomhedslære, måleteknisk dokumentation, værktøjsteknisk kommunikation, fremstillingsteknologi ved værktøjsproduktion, værktøjsfremstilling, tilpasning og montage, værktøjsmaterialer og kvalitetsbevidsthed.

Ca. 10 uger. 

Praktikforløb

P2

Eksempelvis vil du arbejde med samling, tilpasning af værktøjer og fremstillingen af værktøjskomponenter ved drejning, fræsning og planslibning. 

Derudover vil du lære om opretningsteknik på værktøjsmaskiner og eventuelt rundslibning og CNC bearbejdning.

 

Hovedforløb

H2 

Du vil lære om arbejdsmiljø i praksis, værktøjsmaterialer, teknisk engelsk, måleteknisk dokumentation og kommunikation.

Du får forståelse for fremstillingsteknologier ved værktøjsproduktion, afprøvning af værktøjer, værktøjsfremstilling og kvalitetsbevidsthed.

Ca. 10 uger. 

Praktikforløb

P3

Eksempelvis arbejdsplanlægning og indkøring af værktøjer på produktionsmaskiner, f.eks. presse eller støbemaskine. 

Du vil lære om CNC bearbejdning og eventuelt sænkgnistning, profilslibning, måleteknik og CAM bearbejdning.

Hovedforløb

H3

Du vil lære om teknisk innovation, værktøjsmaterialer, teknisk engelsk, måleteknisk dokumentation og fremstillingsteknologier ved værktøjsproduktion.

Du kommer til at afprøve værktøjer og arbejde med værktøjsfremstilling, tilpasning og montage, projektorganisering og samarbejde.

Ca. 10 uger. 

Praktikforløb

P4

Eksempelvis fremstilling af komplekse værktøjkomponenter, CNC bearbejdning af værktøjsdetaljer og arbejdstilrettelæggelse og planlægning. 

Eventuelt sænk- og trådgnistbearbejdning og profil- og koordinatslibning. 

Hovedforløb

H4 

Du lærer om fremstillingsteknologier ved værktøjsproduktion, værktøjsfremstilling, tilpasning og montage og værktøjsopbygning. 

Specialefag: snit- og stanseværktøjsteknik eller formværktøjsteknik.

3+2 uger.

Praktikforløb

P5

Eksempelvis værktøjsopbygning og fremstilling af værktøjer i forhold til valgte fagspeciale. Opfølgning på arbejdsdiscipliner fra uddannelsesforløbet.

Selvstændig planlægning og opbygning af komplekse værktøjer.

Hovedforløb

H5

Du vil lære om specialefagtemaet: snit- og stanseværktøjsteknik eller formværktøjsteknik.

Færdig fremstilling af fagprøvens værktøjskomponenter, herunder justering, tilpasning og indkøring af værktøj. 

Her afholdes din svendeprøve.

Ca. 5 uger. 

Praktikforløb

P6 

Du vil eksempelvis arbejde med værktøjskonstruktion, værktøjstekniske beregninger, økonomi og CAD software samt værktøjstegning.

Hovedforløb

H6 

Du får forståelse for virksomhedsdrift, projektstyring, økonomi, teknisk fremmedsprog (Engelsk), design og emnemodning. Derudover vil du lære om værktøjskonstruktion, værktøjsmaterialer, CAD og 3D konstruktion. Der laves et mindre konstruktionsprojekt i form eller snit/stans.

Ca. 5 uger. 

Praktikforløb

P7

Eksempelvis i projekt- og konstruktionsopgaver. Du vil lære om værktøjskonstruktion samt projektstyring, design og emnemodningsopgaver.

Du kommer til at arbejde med kalkulationer, værktøjstekniske beregninger og valg af værktøjsmaterialer og varmebehandling. 

Hovedforløb

H7

Du lærer om teknisk fremmedsprog (Tysk), design og emnemodning, værktøjskonstruktion, automation og elektronik. Du kommer til at arbejde med værktøjskalkulation, CAD, 3D konstruktion. 

Større konstruktionsprojekt i entenform ellersnit/stans. Det er obligatorisk at vælge modsat af H6. 

Studietur til Tyskland.

Ca. 5 uger. 

Praktikforløb

P8

Eksempelvis værktøjskonstruktion, deltagelse i projekter med kundekontakt og kravspecifikationer. Emnemodning, konstruktion, værktøjskalkulation, planlægning og værktøjstekniske beregninger. Du er medvirkende ved prisfastlæggelse. 

Hovedforløb

H8 

Mindre specialprojekt.

Afsluttende projektopgave konstruktion (svendeprøven). Form eller snit/stans (vælges modsat af H7). Du lærer om design og emnemodning, værktøjskonstruktion, Værktøjskalkulation, CAD og 3D konstruktion.

Ca. 5 uger. 

GF1
GF2
Praktikforløb
Hovedforløb

Økonomi

Under grundforløbet kan du få SU, hvis du er fyldt 18 år og ikke har en læreplads. Har du en læreplads, vil du få løn af din arbejdsgiver både under skoleophold og i oplæringsperioden i virksomheden.

Erhvervskollegiet

Vi tilbyder indkvartering med fuld forplejning på erhvervskollegiet, hvis du har en rejsetid med offentlige transportmidler over 75 minutter (gælder dog ikke elever på Grundforløb 1). Læs mere om Erhvervskollegiet her. 

Efter endt uddannelse

Kan du opbygge og konstruere produktionsværktøjer, samt arbejde med mange spåntagende maskiner i metalindustrien. Du kan behandle kundeønsker og prisfastsætte værktøjerne.

Fremtidsmuligheder

Efter endt uddannelse har du muligheden for at videreuddanne dig på en erhvervsakademiuddannelse eller arbejde som værktøjskonstruktør eller lignende. 

Ud i verden

Drømmer du om at bo og arbejde i udlandet? Har du lyst til at opleve en anden kultur inden for dit uddannelsesområde? På Skive College har du flere forskellige muligheder for at komme ud i verden gennem din uddannelse. Læs mere her.

Ud i verden

Få vejledning

Vil du gerne høre mere, er du altid velkommen til at kontakte os. Vores vejledere og virksomhedskonsulenter sidder klar til at hjælpe dig.

Du kan også booke en besøgsdag, hvor du vil få muligheden for at blive vist rundt på skolen, og møde nogle af vores lærere og elever.

Bliv kontaktet

Du kan vælge at skrive dig op, så vil en af vores vejledere eller konsulenter kontakte dig hurtigst muligt.