Forside » Erhvervsuddannelser » Uddannelser » Serviceassistent

Serviceassistent.

Drømmer du om et job, hvor din service gør forskellen? Som serviceassistent er du med til at gøre en vigtig forskel i menneskers dagligdag, hvad enten de er skoleelever, medarbejdere i virksomheder, indlagt på sygehus eller bor på plejehjem.

Opstart

Januar og august

Økonomi

Lærlingeløn eller SU

Skoleoplæring

Muligt

Varighed

Fra 1 år 6 mdr. – 2 år 6 mdr.

Adgangskrav

9/10. klasse

Tilmelding

Tilmelding på optagelse.dk

Jeg har fået nogle utroligt gode værktøjer i forhold til mikrofiber og kommunikation med mennesker, som jeg kan tage med ud i praksis..

Carina, Serviceassistent

Om uddannelsen

Uddannelsen er også for dig som allerede er i job, men ønsker at udvikle dig og bringe nye kompetencer ind i dit arbejdsliv.

Under uddannelsen lærer du om rengøring, hygiejne, miljø, sikkerhed, kvalitet, service og madlavning. Som serviceassistent bliver du den, der i det daglige udfører en praktisk indsats med forskellige serviceopgaver til gavn for mange mennesker på fx virksomheder, hospitaler, uddannelsesinstitutioner og hoteller.

Specialer du kan vælge mellem

E

Rengøringstekniker

Som rengøringstekniker vil du have stor viden om professionel rengøring. Du er den som tager ansvar for den daglige rengøring og sikrer kvaliteten, som skaber et godt arbejdsmiljø.
E

Virksomhedsserviceassistent

Som serviceassistent med speciale i virksomheder kan du varetage serviceopgaver inden for rengøring, post og forsendelse, kopiopgaver, mødeforberedelse og planlægning af opgaver samt tilberedning af lettere retter.

E

Hospitalsserviceassistent

Serviceassistenten med speciale inden for hospitalsservice arbejder med opgaver inden for rengøring, transport og flytning af patienter, anretninger og servering af mad og diæter.
CREATE. succesCREATE. friendships CREATE.ideas CREATE. innovation CREATE. design CREATE. skills CREATE. dreamsCREATE. succesCREATE. friendships CREATE. ideas CREATE. innovation CREATE. design CREATE. skills CREATE. dreamsCREATE.succesCREATE.friendships CREATE. ideas CREATE. innovation CREATE. design CREATE. skills CREATE. dreams

Praktiske informationer

Sådan kommer du i gang

Der er flere måder at begynde en erhvervsuddannelse på, som afhænger af din alder og din erfaring:

  • Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse, skal du være opmærksom på, at du skal igennem grundforløbets 1. del, medmindre der er lavet en uddannelsesaftale med en virksomhed.
  • Hvis du ikke er fyldt 25 år og er gået ud af skole for mere end 1 år siden, starter du med grundforløbets 2. del.
  • Elever, som er fyldt 25 år, har mulighed for at indgå aftale som voksenlærling og uddannelsen tilrettelægges individuelt efter erfaringer.

RKV (realkompetence vurdering)

Du får lavet en individuel realkompetencevurdering, inden du går igang med uddannelsen. Har du en uddannelsesaftale kan realkompetencevurderingen foregå i uddannelsesforløbet.

Her får du et overblik over, hvilke faglige og almene kompetencer du har og kan evt. pege på nogle områder, hvor du har brug for at genopfriske eller opnå merit. Realkompetencevurderinger foretages løbende

Opbygning

Du kan vælge at starte på uddannelsen på to måder: Skolevejen eller praktikvejen. Enten har du en praktikplads i en virksomhed, eller også starter du på Skive College med et grundforløb, og derefter finder du din praktikplads.

Efter du har gennemført grundforløbet, kan du gå videre til hovedforløbet, hvor der er balance imellem en spændende praktik i virksomheden og et lærerigt skoleforløb på Skive College. Uddannelsen afsluttes med en rengøring- eller serviceassistentprøve.

Trin 1 som rengøringstekniker tager op til 2 år. Tager du også Trin 2 som serviceassistent inden for hospitalsservice eller virksomhedsservice, tager uddannelsen op til 2 år og 6 måneder.

Hvis du har brancheerfaring, er det muligt at tage uddannelsen på individuelt planlagte forløb.

Læs mere om opbygning for uddannelsen her.

Hvad skal du lære?

I uddannelsen til rengøringstekniker tilegner du dig kompetencer inden for udførelse og planlægning af professionel rengøring og hygiejniske systemer. Du lærer at udnytte og anvende udstyr og kemi med forståelse for vedligeholdelse og det gode arbejdsmiljø. Du lærer at sikre kvaliteten af rengøringsarbejdet ud fra forskellige metoder. Ikke mindst lærer du at yde service gennem samarbejde og kommunikation med andre faggrupper og kollegaer.

Specialet Virksomhedsserviceassistent

I uddannelsen som virksomhedsserviceassistent lærer du at planlægge, klargøre og gennemføre serviceopgaver efter virksomhedens behov. Du kommer til at tilberede, anrette og servere lettere ernæringsrigtig forplejning til frokost og møder i virksomheden.  Du lærer at gennemføre kontorsupport som telefonpasning, kopieringsopgaver og posthåndtering. Du udfører serviceopgaver i virksomheden.

Specialet Hospitalsserviceassistent

I uddannelsen som hospitalsserviceassistent lærer du at transportere og være behjælpelig med at lejre patienter. Du får viden om anretning og servering af mad for patienter, herunder også viden om diæter. Du lærer at udføre serviceopgaver og bistå relevante faggrupper på hospitalet.

Læreplads

Du er selv ansvarlig for at finde en læreplads i en virksomhed, men din kontaktlærer, vejledere og virksomhedskonsulenter på Skive College står klar til at hjælpe dig.

Økonomi

Under grundforløbet kan du få SU, hvis du er fyldt 18 år og ikke har en læreplads. Har du en læreplads, vil du få løn af din arbejdsgiver både under skoleophold og i oplæringsperioden i virksomheden.

Erhvervskollegiet

Vi tilbyder indkvartering med fuld forplejning på erhvervskollegiet, hvis du har en rejsetid med offentlige transportmidler over 75 minutter (gælder dog ikke elever på Grundforløb 1).

Læs mere om Erhvervskollegiet her. 

For virksomheder

Der modtages AUB-bidrag for elevens løn i skoleperioden. Der vil også være mulighed for at søge midler i respektive kompetencefonde.

Tilmelding

Du tilmelder dig via optagelse.dk.

Går du i folkeskolens 9. eller 10. klasse og ønsker at starte efter sommerferien er der ansøgningsfrist 1. marts.

Vil du gerne høre mere, er du altid velkommen til at kontakte os

Vores vejledere og virksomhedskonsulenter sidder klar til at hjælpe dig. Du kan også booke en besøgsdag, hvor du vil få muligheden for at blive vist rundt på skolen, og møde nogle af vores lærere og elever.

Ud i verden

Drømmer du om at bo og arbejde i udlandet? Har du lyst til at opleve en anden kultur inden for dit uddannelsesområde?

Vi åbner døre til globale oplevelser og læring. Uanset om det er udveksling, studieture eller internationale projekter, giver dette udlandsophold vores studerende mulighed for at udforske verden og forstå dens mangfoldighed, mens de skaber minder for livet.

Allan Norré Pedersen

International Coordinator, Department of Development

29 67 14 98
[email protected]

Opbygning af uddannelsen

Grundforløb 1 (GF1)

Alle uddannelser starter med et grundforløb, hvor du bliver klogere på hvilken retning, som du skal gå.

Grundforløb 2 (GF2)

Du får her kendskab til service, kommunikation og samarbejde på arbejdspladsen samt ergonomi, sikkerhed og arbejdsmiljø. Du lærer at anvende metoder og redskaber inden for erhvervsrengøring.

Varighed: 20 uger

Oplæring i virksomhed

Oplæring i virksomhed 1
Trin 1 – rengøringstekniker. Du kommer fx til at arbejde med vask af tekstiler, anvendelse af redskaber og maskiner samt brugen af korrekte arbejdsstillinger. Du får forståelse for IT-værktøjer og daglige rengøringsopgaver.

Oplæring i virksomhed 2
Trin 1 – rengøringstekniker. Fx deltager du alt efter praktikpladsens muligheder i specielle rengøringsopgaver på forskellige områder fx. oliebehandling og polish fjernelse.

Oplæring i virksomhed 3
Trin 2 – virksomhedsserviceassistent. Du får fx kendskab til egenkontrol ved arbejdet i køkkenet. Du lærer at anvende mindre køkkenmaskiner, udfører enkle serveringsopgaver og deltager i postomdeling, varebestilling og lignende.
Trin 2 – hospitalsserviceassistent. Du arbejder fx ud fra praktikvirksomhedens anvisninger omkring identifikation af patienten og etisk korrekt patienttransport.

Oplæring i virksomhed 4
Trin 2 – virksomhedsserviceassistent. Du planlægger eksempelvis serviceopgaver ved møder fx klargøring af lokaler, opdækning, anretning af mad og deltager i forskellige mindre kontorfunktioner fx telefonpasning og kopieringsopgaver.
Trin 2 – hospitalsserviceassistent. Eleven har kendskab til praktikvirksomhedens bestillingssystemer. Eleven har et alment kendskab til praktikvirksomhedens patienter og borgere og de forskellige behov for diæter.

Skoleperiode

Skoleperiode – Hovedforløb 1
Trin 1 – rengøringstekniker. Du lærer om arbejdsplaner, arbejdstilrettelæggelse, erhvervsrengøring, kommunikation og konflikthåndtering. Du kommer til at arbejde med rengøringshygiejne og kvalitetssikring. 6 uger.

Skoleperiode – Hovedforløb 2
Trin 1 – rengøringstekniker. Her vil du lære om affaldshåndtering, psykologi, specielle rengøringsopgaver, branchespecifik rengøring og rengøring og samfund. Her skal du vælge om du vil tage om du vil tage trin 2 som virksomhedsserviceassistent eller hospitalsserviceassistent. 5 uger.

Skoleperiode – Hovedforløb 3
Trin 2 – virksomhedsserviceassistent. Du lærer om anretning, servering, brugerbetjening, engelsk, mødeservice og vedligeholdelsesopgaver.

Trin 2 – hospitalsserviceassistent. Her vil du lære om patienttransport og forflytning, fysisk genoptræning af borger/patienter og engelsk.
Begge tager 6 uger.

Skoleperiode – Hovedforløb 4
Trin 2 – virksomhedsserviceassistent. Du lærer om anretning og servering, engelsk, grøn kost, grundtilberetning, kontorsupport og mad og kultur.

Trin 2 – hospitalsserviceassistent. Her lærer du om forflytning og lejring, tilberedning, anretning og servering, etik i sundhedssektoren og arbejdet med døende og afdøde patienter.
Begge tager 6 uger.

Dine fremtidsmuligheder

Efter endt uddannelse har du muligheden for at efteruddanne dig på deltid. Du kan fx tage en akademiuddannelsen i hygiejne og rengøringsteknik.

Se hvilke muligheder du har

Rengøringstekniker
Som rengøringstekniker vil du have stor viden om professionel rengøring. Du er den, som tager ansvar for den daglige rengøring og sikrer kvaliteten, som bevirker et godt arbejdsmiljø.

Virksomhedsserviceassistent
En serviceassistent med speciale i virksomheder kan varetage serviceopgaver inden for rengøring, post og forsendelse, kopiopgaver, mødeforberedelse, planlægning af opgaver og tilberedning af lettere retter.

Hospitalsserviceassistent
Du vil kunne arbejde i offentlige eller private virksomheder, på hospitaler, genoptræningscentre, kliniker plejehjem m.v.

Har du nogle spørgsmål?

Adgangskravene for din uddannelse afhænger af din alder, din erfaring og valg af uddannelse.

Tilmelding sker via optagelse.dk med dit UNI-login. Er du gået ud af skolen, skal du bruge dit MitID/NemID til at logge ind. Du kan til enhver tid kontakte os for mere information, eller du kan tilmelde dig på optagelse.dk.

Kontaktformular (Uddannelser undersider)

Udfyld formularen for at sende os en e-mail med dine spørgsmål, forespørgsler eller kommentarer.

"*" indikerer påkrævede felter

Navn*
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.