Skive College

Serviceassistent

Opstart

Januar og august

Varighed

Fra 1 år 6 mdr. - 2 år 6 mdr.

Økonomi

Lærlingeløn eller SU

Adgangskrav

9/10. klasse (mindst karakteren 02 i dansk og matematik)

Skolepraktik

Muligt

Tilmelding

Tilmelding på optagelse.dk 

Om uddannelsen

Drømmer du om et job, hvor din service gør forskellen? Som serviceassistent er du med til at gøre en vigtig forskel i menneskers dagligdag, hvad enten de er skoleelever, medarbejdere i virksomheder, indlagt på sygehus eller bor på plejehjem.

Uddannelsen er også for dig som allerede er i job, men ønsker at udvikle dig og bringe nye kompetencer ind i dit arbejdsliv.

Under uddannelsen lærer du om rengøring, hygiejne, miljø, sikkerhed, kvalitet, service og madlavning. Som serviceassistent bliver du den, der i det daglige udfører en praktisk indsats med forskellige serviceopgaver til gavn for mange mennesker på eksempelvis virksomheder, hospitaler, uddannelsesinstitutioner og hoteller.

Rengøringstekniker

Som rengøringstekniker vil du have stor viden om professionel rengøring. Du er den som tager ansvar for den daglige rengøring og sikrer kvaliteten, som skaber et godt arbejdsmiljø. 

Virksomhedsserviceassistent

Som serviceassistent med speciale i virksomheder kan du varetage serviceopgaver indenfor rengøring, post og forsendelse, kopiopgaver, mødeforberedelse og planlægning af opgaver samt tilberedning af lettere retter.

Hospitalsserviceassistent

Serviceassistenten med speciale inden for hospitalsservice arbejder med serviceopgaver inden for rengøring, transport og flytning af patienter, anretninger og servering af mad og diæter.

Sådan kommer du i gang

Der er flere måder at begynde en erhvervsuddannelse på, som afhænger af din alder og din erfaring:

  • Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse, skal du være opmærksom på, at du skal igennem grundforløbets 1. del, med mindre der er lavet en uddannelsesaftale med en virksomhed.

  • Hvis du ikke er fyldt 25 år og er gået ud af skole for mere end 1 år siden, starter du med grundforløbets 2. del.

  • Elever, som er fyldt 25 år og har mindst 2 års erfaring inden for området, har mulighed for at tage uddannelsen på kortere tid eller indgå aftale som voksenlærling. Uddannelsen tilrettelægges individuelt efter erfaringer.

Opbygning

Du kan vælge at starte på uddannelsen på to måder: skolevejen eller praktikvejen. Enten har du en praktikplads i en virksomhed, eller også starter du på Skive College med et grundforløb og derefter finder du din praktikplads.

Efter du har gennemført grundforløbet, kan du gå videre til hovedforløbet, hvor der er balance imellem en spændende praktik i virksomheden og et lærerigt skoleforløb på Skive College. Uddannelsen afsluttes med en rengøring- eller serviceassistentprøve. 

Trin 1 som rengøringstekniker tager op til 2 år. Tager du også trin 2 som serviceassistent inden for hospitalsservice eller virksomhedsservice tager uddannelsen op til 2 år og 6 måneder.

Hvis du har brancheerfaring er det muligt at tage uddannelsen på individuelt planlagte forløb. 

Hvad skal jeg lære?

I uddannelsen til rengøringstekniker tilegner du dig kompetencer inden for udførelse og planlægning af professionel rengøring og hygiejniske systemer. Du lærer at udnytte og anvende udstyr og kemi med forståelse for vedligeholdelse og det gode arbejdsmiljø. Du lærer at sikre kvaliteten af rengøringsarbejdet ud fra forskellige metoder. Ikke mindst lærer du at yde service gennem samarbejde og kommunikation med andre faggrupper og kollegaer.

Specialet Virksomhedsserviceassistent

I uddannelsen som virksomhedsserviceassistent lærer du at planlægge, klargøre og gennemføre serviceopgaver efter virksomhedens behov. Du kommer til at tilberede, anrette og servere lettere ernæringsrigtig forplejning til frokost og møder i virksomheden.  Du lærer at gennemføre kontorsupport som telefonpasning, kopieringsopgaver og posthåndtering. Du udfører serviceopgaver i virksomheden.

Specialet Hospitalsserviceassistent

I uddannelsen som hospitalsserviceassistent lærer du at transportere og være behjælpelig med at lejre patienter. Du får viden om anretning og servering af mad for patienter herunder også viden om diæter. Du lærer at udføre serviceopgaver og bistå relevante faggrupper på hospitalet.

Dit udgangspunkt
GF1

Alle uddannelser starter med et grundforløb, hvor du bliver klogere på hvilken retning, som du skal gå.

GF2

Du får her kendskab til service, kommunikation og samarbejde på arbejdspladsen samt ergonomi, sikkerhed og arbejdsmiljø. 

Du lærer at anvende metoder og redskaber inden for erhvervsrengøring. 

20 uger. 

Praktikforløb

P1

Trin 1 - rengøringstekniker 

Du kommer eksempelvis til at arbejde med vask af tekstiler, anvendelse af redskaber og maskiner samt brugen af korrekte arbejdsstillinger. Du får forståelse for IT-værktøjer og daglige rengøringsopgaver. 

Hovedforløb

H1

Trin 1 - rengøringstekniker

Du lærer om arbejdsplaner, arbejdstilrettelæggelse, erhvervsrengøring, kommunikation og konflikthåndtering. Du kommer til at arbejde med rengøringshygiejne og kvalitetssikring.

6 uger.

Praktikforløb

P2

Trin 1 - rengøringstekniker

Eksempelvis deltager du alt efter praktikpladsens muligheder i specielle rengøringsopgaver på forskellige områder fx. oliebehandling og polish fjernelse.

Hovedforløb

H2

Trin 1 - rengøringstekniker

Her vil du lære om affaldshåndtering, psykologi, specielle rengøringsopgaver, branchespecifik rengøring og rengøring og samfund. 

Her skal du vælge om du vil tage om du vil tage trin 2 som virksomhedsserviceassistent eller hospitalsserviceassistent. 

5 uger. 

Praktikforløb

P3

Trin 2 - virksomhedsserviceassistent

Du får eksempelvis kendskab til egenkontrol ved arbejdet i køkkenet. Du lærer at anvende mindre køkkenmaskiner, udfører enkle serveringsopgaver og deltager i postomdeling, varebestilling og lignende. 

Trin 2 - hospitalsserviceassistent

Du arbejder eksempelvis ud fra praktikvirksomhedens anvisninger omkring identifikation af patienten og etisk korrekt patienttransport.

Hovedforløb

H3 

Trin 2 - virksomhedsserviceassistent 

Du lærer om anretning, servering, brugerbetjening, engelsk, mødeservice og vedligeholdelsesopgaver.

Trin 2 - hospitalsserviceassistent

Her vil du lære om patienttransport og forflytning, fysisk genoptræning af borger/patienter og engelsk. 

Begge tager 6 uger. 

Praktikforløb

P4

Trin 2 - virksomhedsserviceassistent

Du planlægger eksempelvis serviceopgaver ved møder fx klargøring af lokaler, opdækning, anretning af mad og deltager i forskellige mindre kontorfunktioner fx telefonpasning og kopieringsopgaver.

Trin 2 - hospitalsserviceassistent

Eleven har kendskab til praktikvirksomhedens bestillingssystemer.  Eleven har et alment kendskab til praktikvirksomhedens patienter og borgere og de forskellige behov for diæter.

Hovedforløb

H4 

Trin 2 - virksomhedsserviceassistent

Du lærer om anretning og servering, engelsk, grøn kost, grundtilberetning, kontorsupport og mad og kultur.

Trin 2 - hospitalsserviceassistent

Her lærer du om forflytning og lejring, tilberedning, anretning og servering, etik i sundhedssektoren og arbejdet med døende og afdøde patienter. 

Begge tager 6 uger. 

GF1
GF2
Praktikforløb
Hovedforløb

RKV (realkompetence vurdering) 

Du får lavet en individuel realkompetencevurdering, inden du går igang med uddannelsen. Har du en uddannelsesaftale kan realkompetencevurderingen foregå i uddannelsesforløbet. Her får du et overblik over, hvilke faglige og almene kompetencer du har og kan evt. pege på nogle områder, hvor du har brug for at genopfriske eller opnå merit.

Realkompetencevurderinger foretages løbende. 

Læreplads

Du er selv ansvarlig for at finde en læreplads i en virksomhed, men din kontaktlærer, vejledere og virksomhedskonsulenter på Skive College står klar til at hjælpe dig.

Økonomi

Under grundforløbet kan du få SU, hvis du er fyldt 18 år og ikke har en læreplads. Har du en læreplads, vil du få løn af din arbejdsgiver både under skoleophold og i oplæringsperioden i virksomheden.

Erhvervskollegiet

Vi tilbyder indkvartering med fuld forplejning på erhvervskollegiet, hvis du har en rejsetid med offentlige transportmidler over 75 minutter (gælder dog ikke elever på Grundforløb 1). Læs mere om Erhvervskollegiet her. 

For virksomheder

Der modtages AUB-bidrag for elevens løn i skoleperioden. Der vil også være mulighed for at søge midler i respektive kompetencefonde. 

Efter endt uddannelse

Drømmer du om et job hvor din service gør forskellen? Som serviceassistent er du med til at gøre en vigtig forskel i menneskers dagligdag, hvad enten de er skoleelever, medarbejdere i virksomheder, indlagt på sygehus eller bor på plejehjem. Uddannelsen er også for dig som allerede er i job, men ønsker at udvikle dig og bringe nye kompetencer og dokumentation på dine erfaringer ind i dit arbejdsliv.

Under uddannelsen lærer du om rengøring, hygiejne, miljø, sikkerhed, kvalitet, service og madlavning. Som serviceassistent bliver du den, der i det daglige udfører en praktisk indsats med forskellige serviceopgaver til gavn for mange mennesker på eks. virksomheder, hospitaler, uddannelsesinstitutioner, hoteller mv.

Rengøringstekniker

Som rengøringstekniker vil du have stor viden om professionel rengøring. Du er den som tager ansvar for den daglige rengøring og sikre kvaliteten, som bevirker et godt arbejdsmiljø.

Virksomhedsserviceassistent 

En serviceassistent med speciale i virksomheder kan du varetage serviceopgaver indenfor rengøring, post og forsendelse, kopiopgaver, mødeforberedelse, planlægning af opgaver og tilberedning af lettere retter.

Hospitalsserviceassistent

Efter endt uddannelse vil du kunne arbejde i offentlige eller private virksomheder, på hospitaler, genoptræningscentre, kliniker plejehjem m.v.

Fremtidsmuligheder

Efter endt uddannelse har du muligheden for at efteruddanne dig på deltid. Du kan fx tage en akademiuddannelsen i hygiejne og rengøringsteknik. 

Vil du med på rundtur

Kunne du tænke dig en rundvisning på uddannelsen og vil du gerne møde nogle af eleverne? Så tag en tur rundt i vores virtuelle åbent hus univers. Se mere her:

Virtuelt åbent hus

Få vejledning

Vil du gerne høre mere, er du altid velkommen til at kontakte os. Vores vejledere og virksomhedskonsulenter sidder klar til at hjælpe dig.

Du kan også booke en besøgsdag, hvor du vil få muligheden for at blive vist rundt på skolen, og møde nogle af vores lærere og elever.

Bliv kontaktet

Du kan vælge at skrive dig op, så vil en af vores vejledere eller konsulenter kontakte dig hurtigst muligt.