Skive College

Handelsuddannelsen

Opstart

Januar og august

Varighed

Fra 2 år 6 mdr. – 3 år

Økonomi

Lærlingeløn eller SU

Adgangskrav

9/10. klasse (mindst karakteren 02 i dansk og matematik)

Skoleoplæring

Muligt

Tilmelding

Tilmelding på optagelse.dk 

Om uddannelsen

Med handel som midtpunktet er du med til at skabe værdi for virksomhedens produkter og services.

Du får et bredt kendskab til handel med varer i store partier, hvor der er mulighed for en international karriere.  Alt efter speciale lærer du om forhandling, tilrettelæggelse af varetransport og indkøbs- og salgsmetoder. Som handelsuddannet kan du arbejde med handel i mange sammenhænge og brancher som eksempelvis tekstil, auto, VVS og stål, hvor det er muligt at specialisere sig.

Handelsassistent, salg

Handelsassistenten med speciale i salg vil lære om kundeadfærd og forhandlingsteknikker. Du får kendskab til at planlægge salg og tilrettelægge markedsanalyser.

Indkøbsassistent

Indkøbsassistenten arbejder med indkøbsprocessen fra den starter hos leverandøren til varen bliver leveret og betalt hos en kunde. Du lærer om import, eksport, potentielle markeder og internationale betalingsmåder.

Logistikassistent

Logistikassistent ved, hvad tingene koster og kender til opbevaring og lagring. Du lærer at tilrettelægge vareforsendelser i samarbejde med kunden.

Digital handel, B2B

Som virksomhedens digitale medarbejder, har du en grundig digital forretningsforståelse og viden om digitalt salg og digital kundeservice. Du arbejder med virksomhedens digitale platform og kan tilpasse den ud fra, hvad du ved om kundernes behov. Du kan skabe synergier mellem den fysiske og den digitale forretning.

Sådan kommer du i gang

Der er flere måder at begynde en erhvervsuddannelse på, som afhænger af din alder og din erfaring:

 • Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse, skal du være opmærksom på, at du skal igennem grundforløbets 1. del, med mindre der er lavet en uddannelsesaftale med en virksomhed.

 • Hvis du ikke er fyldt 25 år og er gået ud af skole for mere end 1 år siden, starter du med grundforløbets 2. del.

 • Elever, som er fyldt 25 år, har mulighed for at indgå aftale som voksenlærling og uddannelsen tilrettelægges individuelt efter erfaringer.

 • Har du en studentereksamen, tager du et afkortet grundforløb.

Opbygning

Du kan vælge at starte på uddannelsen på to måder: Enten har du en læreplads i en virksomhed, eller også starter du på Skive College med et grundforløb og derefter finder du en læreplads.

Efter du har gennemført grundforløbet, kan du gå videre til hovedforløbet, hvor der er balance imellem en spændende oplæring i virksomheden og et lærerigt skoleforløb på Skive College. Uddannelsen afsluttes med en fagprøve.

Uddannelsen kan også gennemføres som ny mesterlære eller online. Se mere under business online.

På Skive College kan du gennemføre grundforløbet, men du skal gennemføre hovedforløbet på en anden skole.

Hvad skal du lære?

På Grundforløb 1 (GF1) bliver du klogere på hvilken retning, som du skal gå. Her vil du blandt andet have Dansk C, Engelsk C og Samfundsfag C. Du møder også en række erhvervsfag, hvor du arbejder med det at være værdimedarbejder i en virksomhed.

På Grundforløb 2 (GF2) vil du blive præsenteret for fagene Virksomhedsøkonomi C, Erhvervsinformatik C, Afsætning C, Organisation C, Matematik C samt nogle valgfag. GF2 afsluttes med et uddannelsesspecifikt fag, hvor du skal arbejde med at anvende den teori du har lært i en praktisk problemstilling.

Undervisningen i fagene vil hele vejen igennem inddrage dagligdags situationer og problemstillinger fra virksomhederne indenfor handel.

Efter du har afsluttet GF2 starter du i hovedforløbet. Her veksles mellem læreperioder i virksomheden og skoleophold. 

I læreperioden bliver du oplært i de arbejdsopgaver, som hører til uddannelsen. Oplæringen foregår i en virksomhed eller evt. i et skoleoplæringscenter.

Dit udgangspunkt
GF1

Indgangen hedder ”Kontor, Handel og Forretning”.

På GF1 arbejder du med erhvervsfag samt Dansk C, Engelsk C og Samfundsfag C. Én af disse 3 fag bliver udtrukket til mundtlig eksamen.

Ca. 20 uger.

GF2

På GF2 arbejder du praksisnært med fagene Virksomhedsøkonomi C, IT C, Afsætning C, Organisation C, Matematik C samt valgfag. GF2 afsluttes med et uddannelsesspecifikt fag (USF), hvor du skal arbejde med at anvende den teori du har lært i en praktisk problemstilling. Du skal til en mundtlig eksamen i USF og Ét af fagene bliver udtrukket til mundtlig eksamen.

Ca. 20 uger.

Læreperiode

Oplæring 1

Her starter du som elev og introduceres til virksomheden og de arbejdsopgaver du skal varetage samt de rutiner der er i virksomheden. Det er også her du i praksis skal arbejde med de emner du skal lære meget mere om, når du skal på 1. skoleperiode.

Hovedforløb

Skoleperiode 1

Her skal du arbejde med emner indenfor følgende:

 • Salg
 • Salgsplanlægning
 • Indkøb
 • Logistik
 • Vare- og produktkendskab, afhængigt af dit valgte speciale
 • Du skal også have fag om forretningsforståelse, kundekommunikation og samarbejde
Læreperiode

Oplæring 2

Her samles op i virksomheden på emner fra skoleperioden. Der arbejdes med en virksomhedsopgave som sammen med praktisk arbejde, er grundlæggende forberedelser til 2. skoleperiode.

Hovedforløb

Skoleperiode 2

Her skal du arbejde med Her skal du arbejde med de resterende emner indenfor følgende:

 • Salg
 • Salgsplanlægning
 • Indkøb
 • Logistik
 • Vare- og produktkendskab, afhængigt af dit valgte speciale
 • Du skal også have fag om forretningsforståelse, kundekommunikation og samarbejde

Her får du også emne til den afsluttende fagprøve.

Læreperiode

Oplæring 3

Nu skal der i virksomhedspraktikken samles op på alle de elementer, du har mødt i forløbet. Der er fokus på at få lavet en god fagprøve, hvor teori og praksis skal give et godt afsæt for en god afsluttende eksamen.

Hovedforløb

Skoleperiode 3

Her afholdes den afsluttende eksamen. 

GF1
GF2
Læreperiode
Hovedforløb

Læreplads

Du er selv ansvarlig for at finde en læreplads i en virksomhed, men din kontaktlærer, vejledere og virksomhedskonsulenter på Skive College står klar til at hjælpe dig.

Økonomi

Under grundforløbet kan du få SU, hvis du er fyldt 18 år og ikke har en læreplads. Har du en læreplads, vil du få løn af din arbejdsgiver både under skoleophold og i oplæringsperioden i virksomheden.

Erhvervskollegiet

Vi tilbyder indkvartering med fuld forplejning på erhvervskollegiet, hvis du har en rejsetid med offentlige transportmidler over 75 minutter (gælder dog ikke elever på Grundforløb 1). Læs mere om Erhvervskollegiet her. 

Efter endt uddannelse

Kan du selvstændigt varetage de arbejdsopgaver der er i virksomheden. Som færdiguddannet kan du få job i virksomheder, der handler med andre virksomheder (også kaldet business-to-business).  Mange vælger f.eks. at blive sælgere, fx bilsælger, eller de starter deres egen virksomhed. Uddannelsen låser dig ikke fast.

Fremtidsmuligheder

Med en faglig uddannelse indenfor handel, er grundlaget lagt for en spændende karriere indenfor engroshandel. Som handelsuddannet kan du varetage et job i mange forskellige handelsvirksomheder, eller måske du har måske lyst til at starte som selvstændig?

Du kan også vælge og videreuddanne dig til designteknolog, handelsøkonom, logistikøkonom eller serviceøkonom. 

Ud i verden

Drømmer du om at bo og arbejde i udlandet? Har du lyst til at opleve en anden kultur inden for dit uddannelsesområde? På Skive College har du flere forskellige muligheder for at komme ud i verden gennem din uddannelse. Læs mere her.

Ud i verden

Få vejledning

Vil du gerne høre mere, er du altid velkommen til at kontakte os. Vores vejledere og virksomhedskonsulenter sidder klar til at hjælpe dig.

Du kan også booke en besøgsdag, hvor du vil få muligheden for at blive vist rundt på skolen, og møde nogle af vores lærere og elever.

Bliv kontaktet

Du kan vælge at skrive dig op, så vil en af vores vejledere eller konsulenter kontakte dig hurtigst muligt.