Skive College

Forsyningsoperatør

Opstart

Januar og august

Varighed

2 år

Økonomi

Lærlingeløn eller SU

Adgangskrav

9/10. klasse (mindst karakteren 02 i dansk og matematik)

Skolepraktik

Ikke muligt

Tilmelding

Tilmelding på optagelse.dk

Om uddannelsen

Vil du have en grundlæggende viden om, hvordan el- og kabelnettet til el-forsyning er opbygget og fungerer? Så er uddannelsen som forsyningsoperatør måske noget for dig.

Du har sikkert allerede nogle års erhvervserfaring inden for et af de håndværksmæssige fag eller i industrien, og nu er du klar til at tage det næste skridt. Du får kendskab til distributionsnettet og produktionssystemer inden for el-forsyningsbranchen. Under uddannelsen vil du lære, hvordan strømmen produceres på forskellige måder, og hvordan den kommer ud til dig som forbruger. Du vil kunne overvåge og styre el-nettet ved hjælp af computerstyret udstyr.

Som forsyningsoperatør bliver du en del af den daglige drift i reparations- og vedligeholdelsesarbejdet. Efter endt uddannelse kan du vejlede kunder om anvendelse, vedligeholdelse og dagligt brug af ydelser i forbindelse med el-forsyning.

Sådan kommer du i gang

Der er flere måder at begynde en erhvervsuddannelse på, som afhænger af din alder og din erfaring:

  • Hvis du ikke er fyldt 25 år og er gået ud af skole for mere end 1 år siden, starter du med grundforløbets 2. del.

  • Elever, som er fyldt 25 år, har mulighed for at indgå aftale som voksenlærling og uddannelsen tilrettelægges individuelt efter erfaringer.

Opbygning

Uddannelsen som forsyningsoperatør starter som regel igennem en virksomhed. Hvorefter du starter på Skive College med grundforløbets 2. del. Det kalder vi for praktikvejen.

Efter du har gennemført grundforløbet forsætter du i din praktikvirksomhed og videre ind på uddannelsens hovedforløb, hvor der er balance mellem en spændende praktik i virksomheden og et lærerigt skoleforløb på Skive College. Uddannelsen afsluttes med en svendeprøve. 

Uddannelsen kan også tages som ny mesterlære.

Hvad skal du lære? 

Under GF2 vil du få undervisning i materialekendskab, Ohms lov, el-beregning, spændingsfaldsberegning, bekendtgørelser og love vedr. opbygning og drift af elforsyningsnetværk, personlig sikkerhed (L-AUS og AUS), kemikaliekendskab, transformerteori, kabelteori, samarbejde og kundebetjening.

Du vil samarbejde i grupper om projekter, som omfatter udvikling af færdigheder, viden og holdninger knyttet til jobprofiler forsyningsoperatør. Det faglige udgør fundamentet for din læring i projekterne. Samspillet med erhvervet indgår på forskellige måder i de enkelte projekter. 

L-AUS og AUS, elementær førstehjælp og brand samt vejen som arbejdsplads er alle certifikatkrav i overgang til forsyningsoperatøruddannelsens hovedforløb. Disse fag er derfor en del af GF2. 

Under hovedforløbene vil du få forståelse for el-forsyningsanlæg, sikkerhed, anlægsstyring, generator (kobling til transformator), energi, DSO, ekskursioner, kommunikation, fiber og fejlfinding. Du vil arbejde med kabel montage (60kV), opbygning af transformerstation (10/0,4 – 20/0,4 kV) og kan håndtere kabelarbejde 10-20 kV. 

 

Dit udgangspunkt
GF2

Du vil lære grundlæggende faglige begreber og du vil få forståelse for sikkerhed, læringsaktivitet pladen (el-forsynings kredsløb), IT og transformer opbygning og simple beregninger. Du vil blive undervist i matematik F-niveau og koblingsprocedure efter bekendtgørelsen. Under forløbet vil du få kursus i førstehjælp samt Laus/Aus og vejen som arbejdsplads.

 

20 uger. 

Praktikforløb

P1

Praktikken giver dig mulighed for at afprøve teori i praksis i en virksomhed.

20 uger. 

Hovedforløb

H1

Du vil lære om forsyningsanlæg, kabelmontage, sikkerhed, anlægsstyring, generator (kobling til transformator), kommunikation, ekskursioner. Du vil arbejde med opbygning af transformerstation (10/0,4 – 20/0,4 kV), kabelarbejde 10-20 kV og fejlfinding. 

6 uger.

Praktikforløb

P2

Praktikken giver dig mulighed for at afprøve teori i praksis i en virksomhed.

34 uger. 

Valgfri specialefag

3 uger. 

Hovedforløb

H2

Du vil lære om DSO, energi, kabelmontage (60kV), fiber, sikkeder, engelsk, international ekskursion og transformer (kobling opbygning, beregninger og fejlfinding).

Her skal du tage din svendeprøve. 

8 uger. 

Praktikforløb

P3

Praktikken giver dig mulighed for at afprøve teori i praksis i en virksomhed.

13 uger.

GF2
Praktikforløb
Hovedforløb
Valgfri specialefag

Læreplads

Du er selv ansvarlig for at finde en læreplads i en virksomhed, men din kontaktlærer, vejledere og virksomhedskonsulenter på Skive College står klar til at hjælpe dig.

Økonomi

Under grundforløbet kan du få SU, hvis du er fyldt 18 år og ikke har en læreplads. Har du en læreplads, vil du få løn af din arbejdsgiver både under skoleophold og i oplæringsperioden i virksomheden.

Erhvervskollegiet

Vi tilbyder indkvartering med fuld forplejning på erhvervskollegiet, hvis du har en rejsetid med offentlige transportmidler over 75 minutter (gælder dog ikke elever på Grundforløb 1). Læs mere om Erhvervskollegiet her. 

Efter endt uddannelse

Du opnår kendskab, viden og begyndende kompetencer i jobprofilen forsyningsoperatør. Du kan løse en lang række opgaver inden for el-forsyning, og har solide tekniske færdigheder.

Fremtidsmuligheder

Med supplerende kurser og erfaringer kan der være mulighed for efteruddannelse til blandt andet Vind-offshore eller som maskinmester og el-installatør. Dette vurderes af de aktuelle uddannelsesinstitutioner. 

Ud i verden

Drømmer du om at bo og arbejde i udlandet? Har du lyst til at opleve en anden kultur inden for dit uddannelsesområde? På Skive College har du flere forskellige muligheder for at komme ud i verden gennem din uddannelse. Læs mere her.

Ud i verden

Få vejledning

Vil du gerne høre mere, er du altid velkommen til at kontakte os. Vores vejledere og virksomhedskonsulenter sidder klar til at hjælpe dig.

Du kan også booke en besøgsdag, hvor du vil få muligheden for at blive vist rundt på skolen, og møde nogle af vores lærere og elever.

Bliv kontaktet

Du kan vælge at skrive dig op, så vil en af vores vejledere eller konsulenter kontakte dig hurtigst muligt.