Skive College

Elektriker

Opstart

Januar og august

Varighed

Fra 3 ¾ år – 5 år

Økonomi

Lærlingeløn eller SU

Adgangskrav

9/10. klasse (mindst karakteren 02 i dansk og matematik)

Skoleoplæring

Muligt

Tilmelding

Tilmelding på optagelse.dk 

Om uddannelsen

Vil du være den der sørger for strøm i nye bygninger eller renoverer elinstallationerne i ældre boliger? Så kan du tage uddannelsen som elektriker.

På uddannelsen vil du få grundlæggende viden om arbejdet med strøm til blandt andet lys, maskiner, computere og alarmer. Du vil lære at installere, vedligeholde og reparere computerstyrede el-systemer som f.eks. computernetværk, telefonanlæg, industrirobotter og offshore installationer inden for vind, olie og gas.

Under uddannelsen vil du lære om emner som sikkerhed, brandbekæmpelse og førstehjælp. Som elektriker vil du kunne lave fejlfinding, læse tegninger og diagrammer og dimensionere elinstallationer. Du skal kunne rådgive kunder om valget af elektriske løsninger.

Du har også mulighed for at tone din uddannelse mod den grønne omstilling med vedvarende energiløsninger som vindmøller og solenergi. Læs mere om toningen her

En elektrikeruddannelse giver en god start på et langt, spændende og udviklende arbejdsliv.

Sådan kommer du i gang

Der er flere måder at begynde en erhvervsuddannelse på, som afhænger af din alder og din erfaring:

 • Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse, skal du være opmærksom på, at du skal igennem grundforløbets 1. del, med mindre der er lavet en uddannelsesaftale med en virksomhed.

 • Hvis du ikke er fyldt 25 år og er gået ud af skole for mere end 1 år siden, starter du med grundforløbets 2. del.

 • Elever, som er fyldt 25 år, har mulighed for at indgå aftale som voksenlærling og uddannelsen tilrettelægges individuelt efter erfaringer.

Man får lov til at bruge hovedet, fordi der er meget teoretisk. Vi lærer også at lave en masse praktisk som f.eks. opsætning af stande. Det er dejligt at man ikke bare sidder på skolebænken. Jeg er rigtig glad for uddannelsen, især fordi man får så mange muligheder på Skive College
David Sørensen

Vil du med til Kenya? 

Skive College har etableret et samarbejde med den kenyanske erhvervsskole Nyandiwa Vocational Traning Centre (NVTC). 

I starten af 2024 tager vi 3 uger til Kenya sammen med tømrerelever. Her skal vi bygge en sanitetsbygning med solceller på taget i samarbejde med Kenyanske elever. 

Vil du høre mere om projektet så ring til virksomhedskonsulent Thomas Langa Ogola på tlf. 40179439 eller mail thlo@skivecollege.dk.

Projektet er støttet af GLOBUS – Puljen for Globalt engagement, Uddannelse og Samarbejde.

Opbygning

Du kan vælge at starte på uddannelsen på to måder: Enten har du en læreplads i en virksomhed, eller også starter du på Skive College med et grundforløb og derefter finder du en læreplads.

Efter du har gennemført grundforløbet, kan du gå videre til hovedforløbet, hvor der er balance imellem en spændende oplæring i virksomheden og et lærerigt skoleforløb på Skive College. Uddannelsen afsluttes med en svendeprøve.

Du har mulighed for at afslutte uddannelsen som elektriker 1 efter 4 år og 6 måneder afhængigt af grundforløb. Eller du kan afslutte som elektriker 2 efter 5 år afhængig af grundforløbet.

Har du en studentereksamen med dansk på A og matematik og fysik på B niveau, kan elektrikeruddannelsen tages på 3 år og 6 måneder. 

Hvad skal du lære? 

I løbet af grundforløbet opnår du kompetencer i matematik (d-niveau) og fysik (e-niveau) samt dansk (e-niveau), som er nødvendigt for at kunne fortsætte på uddannelsens hovedforløb. Desuden opnår du kompetencer i førstehjælp, brandbekæmpelse, arbejde nær ved/under spænding samt hvordan sikkerhedsmæssigt arbejder på et stillads. Grundforløbet afsluttes med en prøve, og der udleveres et grundforløbsbevis.

Under praktikperioderne vil du komme til at arbejde med installationsteknik, måleteknik og fejlfinding, sikkerhed, arbejdsmiljø og værktøjslære. Du vil også lære om monteringsteknik, kundeservice og elsikkerhed.

Hovedforløb 1 (H1) er et 16 ugers skoleophold og indholdet har udelukkende el-faglig karakter og består blandt andet af, el-teori og installationsteknik, grundlæggende automatik, kommunikationsnetværk, måleteknik, dokumentation, kvalitetssikring og el-sikkerhed, kundeservice og hele tekniske løsninger. H1 afsluttes med en kombineret praktisk og teoretisk prøve.

Hovedforløb 2 og 3 sammensætter du selv af enten 4 eller 5 moduler som du og din virksomhed vælger mellem 29 valgfri specialemoduler.

På Skive College kan du vælge følgende moduler

 • Modul 1.2 Automatiske anlæg på maskiner: Opbygning og installation af automatiske anlæg til maskiner.

 • Modul 1.3 Automatiske anlæg i bygninger: Opbygning og installation af automatiske anlæg i bygninger, fx varme- og ventilationsanlæg.

 • Modul 1.4 Intelligente bygnings-installationer (centrale) og design af enkle brugerflader: Programmering og installation af centralt styrede intelligente bygningsinstallationer (fx IHC), fx belysnings-, varme- og ventilationsanlæg.

 • Modul 1.6 Design og styring af lys: Design og installation af belysning i bolig, erhverv og industri.

 • Modul 1.7 Vedvarende energiløsninger

 • Modul 1.9 Højspændingsinstallationer 1 – anlægsforståelse og sikkerhed

 • Modul 2.2 Styring og regulering af automatiske anlæg (Fokus på Vind/vedvarende energi)

 • Modul 2.6 Intelligente bygnings-installationer (decentrale) og design af enkle brugerflader: Programmering og installation af decentrale intelligente bygningsinstallationer, fx belysnings-, varme- og ventilationsanlæg.

 • Modul 2.15 Elektriske anlæg i vindmøller

 • Modul 2.16 Højspændingsinstallationer 2 – opbygning og drift

 • Modul 3.6 Teknisk entreprise- og projektstyring (Vedvarende energiløsninger)

Du kan også vælge vores brancherettede elektrikeruddannelse med fokus på vedvarende energi. Læs mere om retningen her.

Dit udgangspunkt
GF1

På GF1 bliver du klogere på hvilken retning, som du skal gå. Her får du en general introduktion til erhvervsuddannelserne. 

20 uger.

GF2

I løbet af grundforløbet opnår du kompetencer i matematik (d-niveau) og fysik (e-niveau) samt dansk (e-niveau), som er nødvendigt for at kunne fortsætte på uddannelsens hovedforløb.

20 uger.

Praktikforløb

P1 

Her vil du arbejde med installationsteknik, måleteknik og fejlfinding. Du vil desuden lære om sikkerhed, arbejdsmiljø og værktøjslære.

Hovedforløb

H1

Her vil du blandt andet lære om el-teori og installationsteknik, grundlæggende automatik, kommunikationsnetværk, måleteknik, dokumentation, kvalitetssikring og el-sikkerhed, kundeservice og hele tekniske løsninger. H1 afsluttes med en kombineret praktisk og teoretisk prøve.

16 ugers fællesforløb. 

Praktikforløb

P2 

Her skal du lære om installations- og monteringsteknikker samt måleteknik og fejlfinding. Du vil få kendskab til kundeservice samt elsikkerhed.

Hovedforløb - valgmodul

Her vælger du mellem 29 forskellige moduler. Du bliver derfor specialiseret inden for de områder der interesserer dig. 

Det kan eksempelvis være automatiske anlæg på maskiner, el-teknik i kølesystemer, elinstallationer i Offshore, skibsinstallationer, robot-elteknik, CIS-anlæg, integrerede kommunikationsnetværk osv. 

4 uger.

Praktikforløb

P3

Hovedforløb - valgmodul

Her vælger du mellem 29 forskellige moduler. Du bliver derfor specialiseret inden for de områder der interesserer dig. 

Det kan eksempelvis være automatiske anlæg på maskiner, el-teknik i kølesystemer, elinstallationer i Offshore, skibsinstallationer, robot-elteknik, CIS-anlæg, integrerede kommunikationsnetværk osv. 

4 uger.

Praktikforløb

P4

Hovedforløb - valgmodul

Her vælger du mellem 29 forskellige moduler. Du bliver derfor specialiseret inden for de områder der interesserer dig. 

Det kan eksempelvis være automatiske anlæg på maskiner, el-teknik i kølesystemer, elinstallationer i Offshore, skibsinstallationer, robot-elteknik, CIS-anlæg, integrerede kommunikationsnetværk osv. 

4 uger.

Praktikforløb

P5

Hovedforløb - valgmodul

Her vælger du mellem 29 forskellige moduler. Du bliver derfor specialiseret inden for de områder der interesserer dig. 

Det kan eksempelvis være automatiske anlæg på maskiner, el-teknik i kølesystemer, elinstallationer i Offshore, skibsinstallationer, robot-elteknik, CIS-anlæg, integrerede kommunikationsnetværk osv. 

4 uger.

Praktikforløb

P6

Her tager du din svendeprøve.

3 uger. 

Praktikforløb

P7

Rest af praktikforløb.

GF1
GF2
Praktikforløb
Hovedforløb
Hovedforløb - valgmodul

Læreplads

Du er selv ansvarlig for at finde en læreplads i en virksomhed, men din kontaktlærer, vejledere og virksomhedskonsulenter på Skive College står klar til at hjælpe dig.

Økonomi

Under grundforløbet kan du få SU, hvis du er fyldt 18 år og ikke har en læreplads. Har du en læreplads, vil du få løn af din arbejdsgiver både under skoleophold og i oplæringsperioden i virksomheden.

Erhvervskollegiet

Vi tilbyder indkvartering med fuld forplejning på erhvervskollegiet, hvis du har en rejsetid med offentlige transportmidler over 75 minutter (gælder dog ikke elever på Grundforløb 1). Læs mere om Erhvervskollegiet her. 

Efter endt uddannelse

Du får en række kompetencer, der gør dig i stand til selvstændigt at udføre grundlæggende installationsarbejde i bolig, erhverv og industri. Kompetencer, der kan stå alene og udgøre et selvstændigt arbejdsområde for en elektriker, og samtidig er de kompetencer, der er universelle for alle elektrikere uanset efterfølgende specialisering.

Fremtidsmuligheder

Efter endt uddannelse har du muligheden for at videreuddanne dig til blandt andet miljøteknolog, it-teknolog, byggekoordinator eller installatør.

Ud i verden

Drømmer du om at bo og arbejde i udlandet? Har du lyst til at opleve en anden kultur inden for dit uddannelsesområde? På Skive College har du flere forskellige muligheder for at komme ud i verden gennem din uddannelse. Læs mere her.

Ud i verden

Få vejledning

Vil du gerne høre mere, er du altid velkommen til at kontakte os. Vores vejledere og virksomhedskonsulenter sidder klar til at hjælpe dig.

Du kan også booke en besøgsdag, hvor du vil få muligheden for at blive vist rundt på skolen, og møde nogle af vores lærere og elever.

Bliv kontaktet

Du kan vælge at skrive dig op, så vil en af vores vejledere eller konsulenter kontakte dig hurtigst muligt.