Skive College

Detailuddannelsen

Opstart

Januar og august

Varighed

Fra 2 år 6 mdr. – 3 år

Økonomi

Lærlingeløn eller SU

Adgangskrav

9/10. klasse (mindst karakteren 02 i dansk og matematik)

Skolepraktik

Muligt

Tilmelding

Tilmelding på optagelse.dk

Om uddannelsen

Præsentation, kreativitet, kundeservice og salg. Det er nogle af hovedelementerne i uddannelsen inden for detail.

Når du vælger at uddanne dig indenfor butik, vil nogle af dine arbejdsopgaver være varepræsentation, kundeservice og salg. Du lærer, hvordan du præsenterer varerne, så butikken altid fremstår indbydende og salgsklar. Du opnår samtidig grundlæggende viden om indkøb og butikkens økonomi.

På uddannelsen får du kendskab til handel og kundeservice i en butik eller en webshop. Alt efter dit speciale lærer du fx at sælge fødevarer, rådgive om gaveartikler, arrangere blomster, dekorere vinduer eller købe varer ind og føre regnskab. Uddannelsen detail med speciale kvalificerer dig til at arbejde i en butik. Hvilken type butiksarbejde du kommer til at beskæftige dig med afhænger af, hvilket speciale du vælger.

Salgsassistent med og uden profil

En salgsassistent vejleder kunderne og præsenterer varerne. Du lærer at bestille varer hjem, styre et lager og kender til butikkens økonomi. Du kan vælge at have en profil på din uddannelse, så du vil have et bredt kendskab til de varer, der hører til den valgte branche. Du kan blive salgsassistent uden profil eller med profil inden for Digital Handel eller Convenience.

Blomsterdekoratør

Som blomsterdekoratør kan du arrangere og binde blomster efter farver, former og blomstertype. Du vil lære at udføre opgaver efter kundens behov.

Dekoratør

Dekoratøren kan lave og opstille dekorationer og arrangere udstillinger i butikken eller i storcentre. Du vil lære at bruge din kreativitet ved hjælp af farver og materialer.

Sådan kommer du i gang

Der er flere måder at begynde en erhvervsuddannelse på, som afhænger af din alder og din erfaring:

  • Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse, skal du være opmærksom på, at du skal igennem grundforløbets 1. del, med mindre der er lavet en uddannelsesaftale med en virksomhed.

  • Hvis du ikke er fyldt 25 år og er gået ud af skole for mere end 1 år siden, starter du med grundforløbets 2. del.

  • Elever, som er fyldt 25 år, har mulighed for at indgå aftale som voksenlærling og uddannelsen tilrettelægges individuelt efter erfaringer.

  • Har du en studentereksamen, tager du et afkortet grundforløb.

Opbygning

Du kan vælge at starte på uddannelsen på to måder: skolevejen eller praktikvejen. Enten har du en praktikplads i en virksomhed, eller også starter du på Skive College med et grundforløb og derefter finder din praktikplads.

Efter du har gennemført grundforløbet, kan du gå videre til hovedforløbet, hvor der er balance imellem en spændende praktik i virksomheden og et lærerigt skoleforløb på Skive College. Uddannelsen afsluttes med en fagprøve.

Uddannelsen kan også tages som ny mesterlære.

Hvad skal du lære?

På GF1 bliver du klogere på hvilken retning, som du skal gå. Her vil du blandt andet have Dansk C, Engelsk C og Samfundsfag C. Du møder også en række erhvervsfag, hvor du arbejder med det at være værdimedarbejder i en virksomhed.

På GF2 vil du blive præsenteret for fagene Virksomhedsøkonomi C, Erhvervsinformatik C, Afsætning C, Organisation C, Matematik C samt nogle valgfag. GF2 afsluttes med et uddannelsesspecifikt fag, hvor du skal arbejde med at anvende den teori du har lært i en praktisk problemstilling.

Undervisningen i fagene vil hele vejen igennem inddrage dagligdags situationer og problemstillinger fra virksomhederne indenfor detailhandel.

Efter du har afsluttet GF2 starter du i hovedforløbet (læreperioden i en virksomhed).

I elevtiden i bliver du oplært i de arbejdsopgaver, som hører til uddannelsen. Praktikken foregår på en arbejdsplads eller evt. i et praktikcenter.

Dit udgangspunkt
GF1

Indgangen hedder ”Kontor, Handel og Forretning”.

På GF1 arbejder du med erhvervsfag samt Dansk C, Engelsk C og Samfundsfag C. Én af disse 3 fag bliver udtrukket til mundtlig eksamen.

Ca. 20 uger.

GF2

På GF2 arbejder du praksisnært med fagene Virksomhedsøkonomi C, IT C, afsætning C, Organisation C, Matematik C samt valgfag. GF2 afsluttes med et uddannelsesspecifikt fag (USF), hvor du skal arbejde med at anvende den teori du har lært i en praktisk problemstilling. Du skal til en mundtlig eksamen i USF og Ét af fagene bliver udtrukket til mundtlig eksamen.

Ca. 20 uger.

Praktikforløb

P1

Her introduceres du til virksomheden og de arbejdsopgaver du skal varetage samt de rutiner der er i virksomheden. Det er også her du i praksis skal arbejde med de emner du skal lære meget mere om, når du skal på 1. skoleperiode.

Hovedforløb

H1

Her skal du arbejde med ”Virksomhedens koncept”. Du lærer f.eks. om konkurrencesituation, webshop, kundebetjening, butiksindretning og kundestrøm samt meget mere.

Praktikforløb

P2

Her samles op på emner fra skoleperioden. Der arbejdes med en virksomhedsopgave som sammen med praktisk arbejde, er grundlæggende forberedelser til 2. skoleperiode.

Hovedforløb

H2

Her skal du arbejde med ”Virksomhedens økonomi”. Du lærer f.eks. om kalkulation, økonomi, nøgletal, budgetkontrol, logistik og lagerstyring samt meget mere.

Praktikforløb

P3

Her samles op på emner fra skoleperioden. Der arbejdes med en virksomhedsopgave som sammen med praktisk arbejde, er grundlæggende forberedelser til 3. skoleperiode. Her findes også emne til den afsluttende fagprøve.

Hovedforløb

H3

Her skal du arbejde med ”Virksomhedens drift”. Her godkendes emnet til fagprøven. Du lærer f.eks. om sortimentsstyring, Indkøbsstyring, varestrøm, koncept i praksis, profil/image, markedsføring og meget mere.

Praktikforløb

P4

Nu skal der samles op på alle de elementer du har mødt i forløbet. Der er fokus på at få lavet en god fagprøve, hvor teori og praksis skal give et godt afsæt for en god afsluttende eksamen.

Hovedforløb

H4

Her afholdes den afsluttende eksamen. 

GF1
GF2
Praktikforløb
Hovedforløb

Praktik

Du er selv ansvarlig for at finde en praktikplads, men din kontaktlærer, vejledere og virksomhedskonsulenter på Skive College står klar til at hjælpe dig.

Økonomi

Under grundforløbet kan du få SU, hvis du er fyldt 18 år og ikke har en praktikplads. Har du en praktikplads, vil du få løn af din arbejdsgiver. Der vil blive udbetalt løn under både skoleophold og i praktikperioden.

Vi tilbyder indkvartering med fuld forplejning på vores erhvervskollegie. Skolehjemmet tilbydes hvis rejsetiden med offentlige transportmidler er over 75 minutter. 

Efter endt uddannelse

Kan du selvstændigt varetage de arbejdsopgaver der er i virksomheden. Du kan varetage indkøbsdisponeringer, kundeserviceopgaver, salgsoptimering og sikre en salgsklar butik samt tilrette kampagner i forhold til f.eks. tilbudsaviser. Du kan også udarbejde budgetter og foretage opfølgninger af disse.

Fremtidsmuligheder

Som udlært salgsassistent er du nu klar til at gøre karriere indenfor detailhandel. Mange ser det som et ønskejob at specialisere sig indenfor et bestemt emne f.eks. e-handel, andre at blive leder i en større kæde, butiksansvarlig eller måske selvstændig.

Du kan også videreuddanne dig til designteknolog, handelsøkonom eller serviceøkonom.

Ud i verden

Drømmer du om at bo og arbejde i udlandet? Har du lyst til at opleve en anden kultur inden for dit uddannelsesområde? På Skive College har du flere forskellige muligheder for at komme ud i verden gennem din uddannelse. Læs mere her.

Ud i verden

Social feed

Besøg os her

Få vejledning

Vil du gerne høre mere, er du altid velkommen til at kontakte os. Vores vejledere og virksomhedskonsulenter sidder klar til at hjælpe dig.

Du kan også booke en besøgsdag, hvor du vil få muligheden for at blive vist rundt på skolen, og møde nogle af vores lærere og elever.

Bliv kontaktet

Du kan vælge at skrive dig op, så vil en af vores vejledere eller konsulenter kontakte dig hurtigst muligt.