Skive College

Bygnings[-]snedker

Opstart

Januar og august

Varighed

Fra 3 år 9 mdr. - 4 år 3 mdr.

Økonomi

Lærlingeløn eller SU

Adgangskrav

9/10. klasse (mindst karakteren 02 i dansk og matematik)

Skoleoplæring

Muligt

Tilmelding

Tilmelding på optagelse.dk 

Om uddannelsen

Kunne du tænke dig et arbejde med stor variation, så er bygningssnedker måske noget for dig. Den ene uge er det en villa, hvor alle vinduer skal udskiftes. Den næste uge kan det være en modebutik, der skal have opsat nyt inventar. 

Under uddannelsen vil du få grundlæggende viden om træsorter og lære, hvordan man fremstiller produkter i træ. Du kan også betjene de værktøjer og maskiner, der anvendes af en bygningssnedker. En stor del af arbejdet går ud på at rådgive kunder, og du vil derfor blive klædt på til at kunne forklare, tegne og bygge efter kundens behov og ønsker.

Efter endt uddannelse kan du komme til at arbejde med renovering og byfornyelse. Når du er udlært bygningssnedker, vil du have de kvalifikationer, der kræves for at kunne fremstille karme, døre og vinduer til huse og lave forskelligt inventar som trapper, håndlister og indbyggede skabe.

Sådan kommer du i gang

Der er flere måder at begynde en erhvervsuddannelse på, som afhænger af din alder og din erfaring:

  • Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse, skal du være opmærksom på, at du skal igennem grundforløbets 1. del, med mindre der er lavet en uddannelsesaftale med en virksomhed.

  • Hvis du ikke er fyldt 25 år og er gået ud af skole for mere end 1 år siden, starter du med grundforløbets 2. del.

  • Elever, som er fyldt 25 år, har mulighed for at indgå aftale som voksenlærling og uddannelsen tilrettelægges individuelt efter erfaringer.

Opbygning

Du kan vælge at starte på uddannelsen på to måder: Enten har du en læreplads i en virksomhed, eller også starter du på Skive College med et grundforløb og derefter finder du en læreplads.

Efter du har gennemført grundforløbet, kan du gå videre til hovedforløbet, hvor der er balance imellem en spændende oplæring i virksomheden og et lærerigt skoleforløb. Uddannelsen afsluttes med en fagprøve. Hovedforløbet skal tages på EUC Nord, idet vi udbyder uddannelsen i samarbejde med dem. 

Uddannelsen kan også tages som ny mesterlære.

Hvad skal du lære?

Hovedforløbet består af 6 skoleophold med en samlet varighed på 30 uger fordelt på hele uddannelsen. Under skoleopholdene vil du blandt andet havde følgende fag: Teknologi E, Industriel plademøbel, Design og formgivning, Byggeri og energiforståelse, Arbejdsmiljø og IT og CAD/CAM. Du vil lære om materialer, beslagtyper, elementmontage, konstruktion af bygningskomponenter, snittegninger, konstruktionstræ, lovmæssige krav, isoleringstyper, bæredygtighed, opmåling, æstetik og meget mere.  

Under uddannelsen vil der være 6 praktikophold, hvor du eksempelvis vil komme til at arbejde med betjening og opstilling af maskiner, pladematerialer, opbygning af inventar og arbejdsmiljø. Du vil desuden få kendskab til konstruktion og tegningsforståelse, kvalitetskrav, montering af døre og vinduer, bygningsreglementet, trapper, produktionsoptimering og produktion af bygningsdele.

Dit udgangspunkt
GF1

Alle uddannelser starter med et grundforløb, hvor du bliver klogere på hvilken retning, som du skal gå.

Indgangen hedder Byggeri, Teknologi og Transport.

20 uger.

GF2

Under GF2 får du forståelse for tegning, materialer, samlingsmetoder, værktøjer og maskiner.

Du skal bestå grundfagene Teknologi F og Matematik F samt certifikatfagene Epoxy kursus, maskinkørekort, førstehjælp og elementær brandbekæmpelse.

20 uger. 

Praktikforløb

P1

Det forventes at eleven har vedligeholdt basis IT-færdigheder samt ny tillærte 3D tegnefærdigheder fra grundforløbet.

Du skal arbejde med betjening og opstilling af standardmaskiner, opbygning af inventar, forskellige pladematerialer og arbejdsmiljø.

Hovedforløb

H1

Under skoleopholdet vil du have fagene Teknologi E, Industriel plademøbel, Design og formgivning, arbejdsmiljø samt IT og CAD/CAM. Du vil lære om materialeforståelse, kendskab til forskellige beslagtyper og elementmontage og dialog programmering på 3-akset CNC.

Du udarbejder selvstændigt eller i samarbejde med andre om et industrielt plademøbel.

5 uger.

Praktikforløb

P2

Du kan under vejledning udføre opstillinger og betjening af træbeabejdningsmaskiner og det forventes at du har orienteret dig om flere typer af vinduer og døre. Du kommer til at arbejde med konstruktion og tegningsforståelse, kvalitetskrav og arbejdsmiljø samt arbejdspladsbrugsanvisninger (APV).

Hovedforløb

H2

Du vil have fag inden for teknologi, design og formgivning, arbejdsmiljø, byggeri og energiforståelse og håndværksmæssig/maskinel fremstilling af vindue. Der vil være fokus på konstruktion af bygningskomponenter, kvalitetskrav, dokumentation og implementeringen af teknologi i et projekt.

Du udarbejder selvstændigt eller i samarbejde med andre en bygningskomponent.

5 uger.

Praktikforløb

P3

Det forventes at du har vedligeholdt basis IT og 3D tegnefærdigheder fra seneste hovedforløb, og kan arbejde selvstændigt med emnet. Du kommer til at arbejde med montering af døre og vinduer, fugning, tilsætninger, bygningsreglementer og principper for opbygninger af indvendige skillevægge samt loft- og gulvkonstruktioner.

Hovedforløb

H3

Du vil lære om industriel og håndværks fremstilling af møbler, plademøbler og massivt træ. Under dette skoleophold vil der være fokus på byggeriforståelse, bygningskonstruktioner og byggestile samt konstruktionstræ og isoleringstyper. Du kommer desuden til at lære om lovmæssige krav til installationsteknikker og bæredygtighed.

Du producerer et stk. ”arbejdsbord” samt én bygningsinstallation.

5 uger.

Praktikforløb

P4

Du bør kunne tage ansvar for egne opstillinger med fokus på selvstændig opgaveløsning. Det innovative praktikprojekt skal være afsluttet inden opstart på hovedforløb 4.

Du arbejder eksempelvis med orientering omkring trappetyper og funktioner.

 

Hovedforløb

H4

Du vil her have Engelsk F og lære om fremstilling af kvartsvingstrapper, lovkrav omkring udførelse af trapper samt hensyn til æstetik, komfort og praktiske udformninger.

Der skal produceres et stk. kvartsvingstrappe.

5 uger.

Praktikforløb

P5

Her vil du eksempelvis arbejde med produktion af bygningsdele, produktionsoptimering og kvalitetskontrol og principper for fremstilling og beslåning af facadedøre.

Du kan her selvstændigt tage ansvar for opgaveløsning.

Hovedforløb

H5

Her vil du have IT og CAD/CAM 1, Design og formgivning og plademøbel avanceret. Du vil lære om konstruktion frem mod svendeprøven herunder maskin- og værktøjsvalg. Der arbejdes med innovation, formgivning og idegenerering.

Der fremstilles ét stk. facadedør pr. elev.

5 uger.

Praktikforløb

P6

Her forbereder du dig til svendeprøven.

Du kan selvstændigt tilrettelægge og udføre produktionsopgaver.

Hovedforløb

H6

Her forbedres og afholdes svendeprøven.

5 uger.

GF1
GF2
Praktikforløb
Hovedforløb

Læreplads

Du er selv ansvarlig for at finde en læreplads i en virksomhed, men din kontaktlærer, vejledere og virksomhedskonsulenter på Skive College står klar til at hjælpe dig.

Økonomi

Under grundforløbet kan du få SU, hvis du er fyldt 18 år og ikke har en læreplads. Har du en læreplads, vil du få løn af din arbejdsgiver både under skoleophold og i oplæringsperioden i virksomheden.

Erhvervskollegiet

Vi tilbyder indkvartering med fuld forplejning på erhvervskollegiet, hvis du har en rejsetid med offentlige transportmidler over 75 minutter (gælder dog ikke elever på Grundforløb 1). Læs mere om Erhvervskollegiet her. 

Efter endt uddannelse

Som færdiguddannet bygningssnedker kan du selvstændigt tilrettelægge og udføre produktionsopgaver. Du kan tage ansvar for opgaveløsning og egne opstillinger.

Du kan arbejde med montering af inventar, gulve, loft, døre og vinduer og kan anvende værktøj og maskiner til at udføre arbejdet. Det er dig der planlægger, kvalitetssikrer og udfører opgaverne i samarbejde med kunden. 

Fremtidsmuligheder

Efter endt uddannelse har du muligheden for at videreuddanne dig til bygningskonstruktør.

Ud i verden

Drømmer du om at bo og arbejde i udlandet? Har du lyst til at opleve en anden kultur inden for dit uddannelsesområde? På Skive College har du flere forskellige muligheder for at komme ud i verden gennem din uddannelse. Læs mere her.

Ud i verden

Få vejledning

Vil du gerne høre mere, er du altid velkommen til at kontakte os. Vores vejledere og virksomhedskonsulenter sidder klar til at hjælpe dig.

Du kan også booke en besøgsdag, hvor du vil få muligheden for at blive vist rundt på skolen, og møde nogle af vores lærere og elever.

Bliv kontaktet

Du kan vælge at skrive dig op, så vil en af vores vejledere eller konsulenter kontakte dig hurtigst muligt.