Udviklingsprojekter.

Projektfastholdelse gennem social bæredygtighed på EUD (PSB)

 

Elleve erhvervsskoler i Region Midtjylland samarbejder om udvikling af metoder, der øger trivsel og mulighed for, at flere elever gennemfører en erhvervsuddannelse.

Med afsæt i målgruppefokuseret kompetenceudvikling understøttes et trygt læringsmiljø, der fremmer elevernes trivsel og faglige udvikling.

PSB har bl.a. fokus på digital trivsel, virksomhedsrelationer og overgangsstøtte.

 

Varighed

06/2022 – 12/2025

 

Samlet budget

32.762.614 DKK

 

EU-midler

13.105.046 DKK

Projekt(B) STEM-kompetencer med verdensmålene, bæredygtighed og praksis i undervisningen

Bæredygtighed og kompetencer på det naturvidenskabelige område står højt på dagsordenen i projekt B-STEM. Undervisere og elever på ni skoler i Region Midtjylland vil med projektet få styrket deres kompetencer til at arbejde med social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed og STEM-fagene (Science, Technology, Engineering, Mathematics).

 

Viden og erfaring med bæredygtig udvikling og grøn omstilling er også vigtige både i virksomhedernes efterspørgsel på professionelle kompetencer og ikke mindst for vores fælles fremtid. Især er arbejdet med FN’s Verdensmål en fælles indsats, som vi med projekt B-STEM også ønsker at bidrage til. Helt konkret vil 45 undervisere i projekt B-STEM i samarbejde med VIA University College og Naturvidenskabernes Hus koble verdensmålene til deres undervisning i STEM-fagene. De nye undervisningsindsatser vil benytte en problembaseret læringstilgang og inddrage data eller cases fra virksomheder.

 

Varighed

01/2023 – 06/2025

 

Samlet budget

5.000.000 DKK

 

EU-midler

2.000.000 DKK

 

Midler fra Region Midt

2.000.000 DKK