Skive College

Praktisk information

Få svar på dine spørgsmål

Når du tager et online forløb på Skive College, er der nogle praktiske ting, der skal være styr på. Du kan også selv have en masse spørgsmål. Få overblikket herunder.

Og så skal du endelig bare ringe eller skrive til os via chatten eller kontaktformularen nederst på siden, hvis der er spørgsmål, som du ikke kan finde svar på.

Må jeg være i udlandet?

Ja, du kan sidde overalt i verden og studere, men du skal have en dansk folkeregisteradresse.

Du skal have dansk CPR-nummer og have adgang til e-boks.

Hvilken teknik og materialer har jeg brug for?

Du skal have en internetforbindelse og en computer med Office-programmer installeret. Til de faglige konferencer er det klart en fordel, at du har webcam og mikrofon på din pc. Til en online mundtlig eksamen er det et krav for at kunne afvikle eksamen.

Vi bruger typisk online materialer i forløbene. Du har derfor adgang til dine bøger og materialer overalt i verden, bare du er online. I den tid du er tilknyttet Skive College, tilbyder vi også adgang til forskellige ressourcer, såsom Office365, de røde ordbøger og andet relevant, samt support hos vores IT-service.

Hvornår kan jeg starte?

Vi starter nye online hold hver måned. Din tilmeldingsfrist er senest den 15. i måneden før din opstart. EUX-studieforløbet starter dog kun i august og januar.

Der er tilmeldingsblanketter på vores hjemmeside under de enkelte online uddannelser. 

Alle onlineforløbene følger skolens feriekalender og der er sommerferie i hele juli måned.

Hvordan foregår undervisningen?

Du skal ikke møde op til fysisk undervisning. I stedet logger du på det online mødeforum Teams til konferencer. Du modtager forløbsplaner i dine fag, og du får adgang til materialer og de platforme, vi benytter. Dialogen med skolen er løbende og vigtigt for dit læringsudbytte.

Undervisningsplatformen
Når du logger ind på vores undervisningsplatform her: Undervisningsplatform har du adgang til dine fag. Udover dine fagrum har du også adgang til et fællesfag "Studieinformation", hvor du kan finde forskellig information, bekendtgørelser, programmer og inspiration der understøtter dit forløb. Undervisningsplatformen er bygget op i systemet Moodle.

I Moodle skal du også aflevere opgaver, ligesom du kan stille eventuelle spørgsmål til din underviser.

Forløbsplan
Du får inden du skal starte på fag, tilsendt af din underviser en forløbsplan fra din underviser. Denne forløbsplan indeholder bl.a. hvad du skal læse, hvad du skal aflevere, og hvornår du skal gøre det.

Undervisningsformen
Undervisningsformen varierer fra fag til fag, men du vil møde følgende type opgaver:

  • Læsestof: Teoretisk materiale, som er tilgængeligt online, og som du skal læse for at kunne gennemføre faget.
                 
  • Video: I mange fag bruger vi små film/billeder og PowerPoints, til enten at underbygge teorien, inspiration eller som opgaveoplæg.

  • Afleveringsopgaver: På alle online uddannelser skal du aflevere et vist antal opgaver. Det er vigtigt, at du afleverer alle opgaverne.

  • Konferencer: I mange fag bruger vi online konferencer. En online konference er et online klasseværelse, hvor du logger ind på et givet tidspunkt, og hvor underviseren vil præsentere et emne, ligesom du vil kunne stille spørgsmål. Hvis du ikke har mulighed for at deltage i online konferencer, bliver de optaget, så du kan se dem senere. 

  • Debatfora: Vi bruger både debatfora til online debatter og til at du kan stille din underviser spørgsmål. Ved at stille dine spørgsmål om materialerne i åbne debatter, vil dine medstuderende også få glæde af svaret.
     
  • Individuelle samtaler: Specielt i uddannelsens sprogfag vil du også skulle have en række individuelle samtaler med din underviser. Til dem bruger vi Office365 online mødeforum TEAMS.

Hvordan foregår eksamen?

Alle forløb og enkeltfag afsluttes med eksamen ifølge eksamensreglementet.

Mundtlig online eksamen afholdes med webcam. Du finder selv en lokalitet, hvor du kan sidde uforstyrret, mens din eksamen foregår.

Skriftlig online eksamen foregår ved, at du selv finder en egnet lokalitet og et tilsyn. Det kan være en ven, kollega, familiemedlem eller lign., der skal bekræfte at alt foregår korrekt til eksamen.

Hvordan er min økonomi under forløbet?

Hvis du tager forløbet inden et praktikforløb, er du berettiget til SU.

Hvis du er i praktik, mens online kurset foregår, får din arbejdsgiver refusion for perioden.

Tager du et enkeltfag, er du ikke SU-berettiget, da enkeltfag udbydes under Åben Uddannelse.

Kan jeg få svar på mere?

Kontakt online studiekoordinator Lone Kastberg på lk@skivecollege.dk for at høre mere om dine muligheder med online undervisning.

Du er også altid velkommen til at skrive i vores chat eller bruge kontaktformularen nederst på siden.

Kontakt

Bliv kontaktet

Du kan vælge at skrive dig op, så vil en af vores vejledere eller konsulenter kontakte dig hurtigst muligt.