Skive College

Studieforløb online

2 uddannelser på samme tid

Studieforløbet Online er afslutningen på EUX grundforløbet. 

Når EUX Business GF2 (dvs. Grundforløb 2)  er afsluttet, har du gennemført 8 fag på C-niveau: Dansk, Engelsk, Samfundsfag, It, Afsætning, Virksomhedsøkonomi, Organisation, Matematik samt et uddannelsesspecifikt fag som angiver din uddannelsesretning.

Når du har gennemført studieforløbet, modtager du et bevis på gennemførte fag, et EUX 1 bevis. Beviset giver dig adgang til videreuddannelse. Når du har bestået din fagprøve, vil du samtidig få et EUX-bevis.

Varighed

Studieforløbet Online varer 40 uger.  Opstart august og januar. Næste hold starter den 12. august 2019.

Fag

På Studieforløbet, skal du gennemføre følgende obligatoriske fag:

  • Dansk A

  • Engelsk B

  • It B

Herudover skal du have en række fag, som er målrettet Kontor, Handel, Event eller Detail, uanset om du ønsker at påbegynde praktik i en virksomhed efter Studieforløbet eller fortsætte direkte i videreuddannelse.

Fagene kan fx være:

  • Virksomhedsøkonomi B

  • Afsætning B

  • Tysk C

  • Psykologi C

  • Kulturforståelse C

  • Innovation C 

Undervisningen er tilrettelagt med både et fagligt, men også med et stærkt erhvervsrettet fokus.

Undervisningen er opdelt i 2 semestre, som hvert har en varighed på 20 uger. På hvert semester undervises der i obligatoriske- og valgfrie fag. Semestret afsluttes med eksamen samt Større Skriftlig Opgave (SSO) eller et eksamensprojekt.

SPS-ordning/-støtte

Hvis du er særligt udfordret i forhold til dét at studere, er der mulighed for at søge studiestøttetimer hjem via SPS-ordningen (Special Pædagogisk Støtte). Særlige udfordringer kan for eksempel være ord- eller talblindhed, diverse diagnoser eller andet, som kan understøttes via egen læge eller anden lægefaglig person.

Hvis du tror, at du måske kan få SPS-støtte, eller du har spørgsmål hertil, så er det meget vigtigt, at du hurtigst muligt tager kontakt til SPS-koordinator Susanne Christensen på tlf.: 21 61 70 39 eller mail: sc@skivecollege.dk.

5 ugers forløb for HHX

Fra den 1. august 2015 er der nye krav til dig, der er HHX-student og indgår en uddannelsesaftale med en virksomhed.

Læs mere

Muligheder med en EUX Business

Efter studieforløbet, kan du blive elev inden for administration, økonomi, revision, shipping, butik og handel, hvis det er det, du brænder for.

Efter 2 års elevtid har du færdiggjort din uddannelse. Du kan også vælge at søge ind på en videregående uddannelse, da du med en EUX Business får 2 uddannelser på samme tid: en gymnasial eksamen samtidig med en erhvervsuddannelse.

Med en EUX Business kan du fx læse videre til finansøkonom, journalist, pædagog, lærer, politibetjent og mange andre videregående uddannelser.

Du har en uddannelsesgaranti på EUX Business. Lykkes det ikke at få en uddannelsesaftale med en virksomhed, har du mulighed for at fortsætte i et praktikcenter på en handelsskole, som bl.a. formidler uddannelsesaftaler med lokale virksomheder.

Tilmelding

Der er opstart på studieforløbet i august og januar. – Din tilmeldingsfrist er senest den 15. i måneden før din opstart.

Du tilmelder dig forløbet via www.optagelse.dk.

 

Social feed

Besøg os her

Få vejledning

Vil du gerne høre mere, er du altid velkommen til at kontakte os. Vores vejledere og virksomhedskonsulenter sidder klar til at hjælpe dig.

Du kan også booke en besøgsdag, hvor du vil få muligheden for at blive vist rundt på skolen, og møde nogle af vores lærere og elever.

Bliv kontaktet

Du kan vælge at skrive dig op, så vil en af vores vejledere eller konsulenter kontakte dig hurtigst muligt.