Skive College

Studieforløb online

Få en EUX business uddannelse

Studieforløbet Online er fortsættelsen af businessuddannelsens grundforløb 2 EUX. Din EUX-uddannelse er først afsluttet, når du har bestået studieforløbet. Når du har gennemført en EUX-uddannelse har du opnået gymnasialt niveau, hvilket er adgangsgivende til flere videreuddannelser.

Vælger du at fortsætte på businessuddannelsens virksomhedsrettede del, hvor du skal i lære i en virksomhed, vil du til slut både have en bestået fagprøve og et EUX-bevis.

Varighed 

Studieforløbet Online varer 40 uger.  Opstart august og januar. 

Fag

På Studieforløbet, skal du gennemføre følgende obligatoriske fag:

  • Dansk A

  • Engelsk B

  • It B

Herudover skal du have en række fag, som er målrettet Kontor, Handel eller Detail, uanset om du ønsker at finde en læreplads i en virksomhed efter Studieforløbet eller fortsætte direkte i videreuddannelse.

Fagene kan fx være:

  • Virksomhedsøkonomi B

  • Afsætning B

  • Tysk C

  • Psykologi C

  • Kulturforståelse C

  • Innovation C 

Undervisningen er tilrettelagt med både et fagligt, men også med et stærkt erhvervsrettet fokus.

Undervisningen er opdelt i 2 semestre, som hvert har en varighed på 20 uger. På hvert semester undervises der i obligatoriske- og valgfrie fag. Semestret afsluttes med eksamen samt Større Skriftlig Opgave (SSO) eller et eksamensprojekt.

Muligheder med en EUX Business

Efter studieforløbet, kan du blive elev inden for administration, økonomi, revision, shipping, butik, handel eller digital handel hvis det er det, du brænder for.

Efter 2 års elevtid har du færdiggjort din uddannelse. Du kan også vælge at søge ind på en videregående uddannelse, da du med en EUX Business får 2 uddannelser på samme tid: En gymnasial eksamen samtidig med en erhvervsuddannelse.

Med en EUX Business kan du fx læse videre til finansøkonom, journalist, pædagog, lærer, politibetjent og mange andre videregående uddannelser.

Du har en uddannelsesgaranti på EUX Business. Lykkes det ikke at få en uddannelsesaftale med en virksomhed, har du mulighed for at fortsætte i et skoleoplæringscenter på en handelsskole, som bl.a. formidler uddannelsesaftaler med lokale virksomheder.

Din studieaktivitet

Det er noget helt andet at læse online end at læse i traditionel forstand på en skole. Du har meget frihed til selv at tilrettelægge din undervisning, og du bestemmer selv, hvornår du læser og løser opgaver. Men det kræver også, at du er god til at motivere dig selv til at arbejde og kan overholde aftalte deadlines.

Når du tilmeldes et fag eller en uddannelse, er der altid en forløbsplan for det enkelte fag. Forløbsplanen beskriver, hvad du skal læse/arbejde med uge for uge, dag for dag - eller tema for tema. Forløbsplanen indeholder bl.a. informationer om, hvad du skal læse, hvad du skal aflevere, og hvornår du skal gøre det.

Hvis du ikke er studieaktiv, og din underviser ikke kan give dig karakter i faget, er din underviser nødt til at afbryde dit enkeltfag eller hele dit forløb.

Vær opmærksom på, at det koster dig et studieklip, hvis du ønsker at begynde på et nyt forløb, hvilket kun kan ske på baggrund af en samtale med vores studiekoordinator. 

Har du brug for specialpædagogisk støtte (SPS-ordningen)?

Hvis du er særligt udfordret i forhold til dét at studere, er der mulighed for at søge studiestøttetimer hjem via SPS-ordningen (Special Pædagogisk Støtte). Særlige udfordringer kan for eksempel være ord- eller talblindhed, diverse diagnoser eller andet, som kan understøttes via egen læge eller anden lægefaglig person.

Hvis du tror, at du måske kan få SPS-støtte, eller du har spørgsmål hertil, så tag kontakt til skolen. 

Tilmeldingsformularen

Udfyld formularen og tryk send tilmelding. Har du brug for hjælp så ring eller skriv til os (skriv i vores chat eller brug blanketten nederst på siden). 

Praktisk information

Få svar på mange af dine spørgsmål på siden "Praktisk information om online undervisning".

Drømmer du om praktikplads i udlandet?

Vælger du at fortsætte din businessuddannelse med en virksomhedsrettet del, så har du mulighed for at få en praktikplads hos en virksomhed i udlandet indenfor Kontor eller Detail.

I så fald vil du få et særligt tilrettelagt studieforløb, hvor du kan opholde dig i udlandet samtidig med, at du kan tage dine skoleperioder og gå til fagprøve online hos Skive College.

Læs mere om Praktik i Udlandet (PIU) her:

Kontoruddannelsen som PIU-forløb/online forløb

Detailuddannelsen som PIU-forløb/online forløb

Få vejledning

Vil du gerne høre mere, er du altid velkommen til at kontakte os. Vores vejledere og virksomhedskonsulenter sidder klar til at hjælpe dig.

Bliv kontaktet

Du kan vælge at skrive dig op, så vil en af vores vejledere eller konsulenter kontakte dig hurtigst muligt.