Skive College

Business GF 2 - ONLINE

Tag businessuddannelsens grundforløb 2 online

En god start på en karriere indenfor Handel, Kontor eller Detail

Du kan starte på businessuddannelsens Grundforløb del 2 (GF2), når du enten har bestået Grundforløbets 1. del (GF1), eller hvis du begynder din erhvervsuddannelse mere end 12 måneder efter, at du har afsluttet 9. eller 10. klasse. 

På GF2 målretter vi undervisningen specifikt ift. den uddannelsesretning, som du har valgt. Det er vigtigt, at du allerede ved tilmeldingen har afklaret, hvilken uddannelsesretning du ønsker. Kontakt os endelig, hvis du ønsker vejledning.

Specialer inden for Kontor, Handel og Detail

Du har mange muligheder inden for den merkantile verden. Du kan vælge at specialisere dig indenfor kontor, handel eller detail (butik).

Der er følgende uddannelsesretninger:

 • GF2 EUD: Detail eller handel

 • GF2 EUX: Detail, handel eller kontor

Med en EUX opnår du gymnasialt niveau som kan være adgangsgivende, hvis du på et tidspunkt vælger at læse videre. 

Varighed

Grundforløbet del 2 tager 20 uger. 

Opstart når det passer dig

Vi starter nye online hold hver måned (dog ikke juli). Tilmeldingsfristen er senest den 15. i måneden før din opstart. 

Brug tilmeldingsformularen længere nede på siden. 

Holdene starter med en konference, hvor du skal deltage. Herefter indkaldes du til en fagkonference i dit første fag. Her møder du din underviser og dine medstuderende, ligesom du hører om faget og om, hvordan du arbejder med det.

Adgangskrav

Du skal enten have bestået fagene Dansk og Matematik fra folkeskolens 9. eller 10. klasse, have bestået GF1 eller have en underskrevet uddannelsesaftale for at kunne blive optaget på GF2. 

Herudover skal du have bestået Dansk C, Engelsk C og Samfundsfag C, hvis du ønsker GF2 EUX. Hvis du ønsker optag på GF2 EUD, skal du kun have bestået Dansk C. 

Du vil få en personlig samtale inden opstart. 

Fag

På GF2 EUX skal du læse:

 • Erhvervsinformatik C

 • Virksomhedsøkonomi C

 • Organisation C

 • Matematik C

 • Afsætning C

 • Det uddannelsesspecifikke fag

På GF2 EUD skal du læse:

 • Erhvervsinformatik C

 • Virksomhedsøkonomi C

 • Afsætning C

 • Engelsk C

 • Det uddannelsesspecifikke fag

Det uddannelsesspecifikke fag er rettet direkte mod det hovedforløb, du har valgt. Undervisningen er erhvervsrettet og praksisnær. Den giver dig faglige kompetencer målrettet ift. den virkelighed, du vil møde under din praktiktid.

Du arbejder ofte projektorienteret og med tværfaglige emner.

Efter GF2 EUX skal du tage EUX studieforløbet for at afslutte din uddannelse. Herefter kan du komme 2 år i lære i en virksomhed eller læse videre. Når du har bestået din fagprøve, vil du samtidig få et EUX-bevis. Tilmelding til studieåret, sker automatisk ved tilmelding til GF2 EUX.

Eksamen

Alle grundforløb afsluttes med eksamen ifølge eksamensreglementet. Du kan også tage din eksamen online. 

Din studieaktivitet

Det er noget helt andet at læse online end at læse i traditionel forstand på en skole. Du har meget frihed til selv at tilrettelægge din undervisning, og du bestemmer selv, hvornår du læser og løser opgaver. Men det kræver også, at du er god til at motivere dig selv til at arbejde og kan overholde aftalte deadlines.

Når du tilmeldes et fag eller en uddannelse, er der altid en forløbsplan for det enkelte fag. Forløbsplanen beskriver, hvad du skal læse/arbejde med uge for uge, dag for dag - eller tema for tema. Forløbsplanen indeholder bl.a. informationer om, hvad du skal læse, hvad du skal aflevere, og hvornår du skal gøre det.

Vi forventer, at du er studieaktiv og arbejder med fagene som defineret i forløbsplanen eller som aftalt med den enkelte underviser. 

Til gengæld bestemmer du helt selv, hvordan du vil strukturere din tid og din dag. 

Hvis du ikke er studieaktiv, og din underviser ikke kan give dig karakter i faget, er din underviser nødt til at afbryde dit enkeltfag eller hele dit forløb.

Vær opmærksom på, at det koster dig et studieklip, hvis du ønsker at begynde på et nyt forløb, hvilket kun kan ske på baggrund af en samtale med vores studiekoordinator. 

Har du brug for specialpædagogisk støtte (SPS-ordningen)?

Hvis du er særligt udfordret i forhold til dét at studere, er der mulighed for at søge studiestøttetimer hjem via SPS-ordningen (Special Pædagogisk Støtte). Særlige udfordringer kan for eksempel være ord- eller talblindhed, diverse diagnoser eller andet, som kan understøttes via egen læge eller anden lægefaglig person.

Hvis du tror, at du måske kan få SPS-støtte, eller du har spørgsmål hertil, så tag kontakt til skolen. 

Tilmeldingsformularen

Udfyld formularen og tryk send tilmelding. Har du brug for hjælp så ring eller skriv til os (skriv i vores chat eller brug blanketten nederst på siden). 

Praktisk information

Få svar på mange af dine spørgsmål på siden "Praktisk information om online undervisning".

Få vejledning

Vil du gerne høre mere, er du altid velkommen til at kontakte os. Vores vejledere og virksomhedskonsulenter sidder klar til at hjælpe dig.

Bliv kontaktet

Du kan vælge at skrive dig op, så vil en af vores vejledere eller konsulenter kontakte dig hurtigst muligt.