Skive College

Enkeltfag

Tag et enkeltfag online

Mangler du et fag eller en opgradering af niveau for at kunne tage en videreuddannelse? Eller ønsker du bare at blive klogere? Så har du mulighed for at tage et enkeltfag online, når du ønsker det.

Skive College tilbyder en række enkeltfag, som et online studieforløb, så du selv bestemmer hvor, hvornår og i hvilket tempo du studerer. 

Du kan tage enkeltfag sideløbende med arbejde, andre studier, fritid- og sportsaktiviteter. Online enkeltfag giver dig mulighed for at tage din uddannelse hjemmefra, et kontor, i udlandet eller et helt andet sted. Online forløb er for dig, som har brug for at kunne tilpasse din hverdag og uddannelse efter dine behov. 

Varighed af enkeltfag 

  • Niveau C afvikles over 10 uger

  • Samfundsfag C tager kun  7,5 uger

Tilmeldingsformular

Udfyld formularen og tryk send tilmelding. Har du brug for hjælp så ring eller skriv til os (skriv i vores chat eller brug blanketten nederst på siden).

Online enkeltfag

Afsætning C

Afsætning er et samfundsvidenskabeligt fag. Enkeltfaget beskæftiger sig med private og offentlige virksomheders forhold til den nationale og internationale omverden og med virksomhedernes afsætningsmæssige beslutninger. Faget udvikler dine kompetencer inden for afsætning, rådgivning, markedsanalyse og markedskommunikation.

Dansk C

Faget giver dig en grundlæggende viden om film-, reklame- og dokumentarudsendelser. Der er fokus på, at du opnår kompetencer inden for tekstlæsning og læsestrategier, analyse af tekster fra flere forskellige skriftlige genrer, skriftlig fremstilling og grammatik. Du vil lære at reflektere, perspektivere og analysere tekster.

Engelsk C

Engelsk styrker dine forudsætninger for at kunne varetage arbejdsopgaver, hvori der indgår fremmedsprog og for at kunne fungere som medarbejder og borger i et internationaliseret erhvervsliv og samfund. Du arbejder med emner som kundeservice, forretningsengelsk, reklameanalyse, britisk kultur og branding.

Virksomhedsøkonomi C

Dit arbejde med faget skal give dig erhvervsøkonomiske kompetencer med henblik på at varetage arbejdsopgaver i en virksomhed. Du kommer til at arbejde med daglige registreringer af omkostninger, køb og salg i en produktionsvirksomhed. Faget giver dig en grundlæggende viden om registrering af løn og redegørelse for omkostningernes variabilitet.

Matematik C

Formålet med faget er, at du bliver i stand til at anvende matematisk modellering til løsning eller analyse af praktiske opgaver og til at kommunikere om dem. Faget bidrager til din erhvervsfaglige kvalificering, sådan at du bliver i stand til at foretage beregninger inden for det relevante erhvervsområde.

Organisation C

Organisation er et samfundsvidenskabeligt fag, der omfatter viden om organisatoriske strukturer og processer, herunder ledelse i organisationer. Faget giver dig viden om ledelsens og de ansattes muligheder for at tilpasse organisationen under hensyn til udviklinger i det internationale samfund.

Samfundsfag C

Samfundsfag omhandler danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et konkret grundlag dig viden om og forståelse af det moderne samfunds dynamik og kompleksitet ved at forbinde den aktuelle samfundsmæssige udvikling med sociologiske, økonomiske og politiske sammenhænge og dermed kvalificere dine egne standpunkter og handlemuligheder.

Tysk C

Formålet med faget er at styrke dine internationale og kommunikative kompetencer. Du lærer at læse, skrive, tale, lytte til og forstå fremmedsproget i jobmæssige, samfundsmæssige, almene og personlige sammenhænge. Faget styrker dine forudsætninger for at kunne varetage arbejdsopgaver, hvori fremmedsprog indgår. Faget styrker dermed også dine forudsætninger for mobilitet på et internationalt arbejdsmarked.

Praktiske oplysninger

Start

Vi starter nye online hold hver måned. Din tilmeldingsfrist er senest den 15. i måneden før din opstart.

Dansk A starter kun i august og januar. 

Adgangskrav

Du skal have dansk CPR-nummer og have adgang til e-boks. 

Deltagelse i grundfag på niveau C kræver, at man har bestået 9. eller 10. klasse eller tilsvarende.

Tilmelding

Tilmelding sker via formularen i toppen på vores hjemmeside. Hvis du tager enkeltfag, har du mulighed for at blive kontaktet af vores studievejleder, for at afklare eventuelle tvivl. Optagelsen sker på baggrund af din indbetaling af studiegebyr, og du vil herefter modtage en bekræftelse på din tilmelding, ligesom du vil få dit brugernavn, password mv. i din E-boks.

Tager du online forløb, vil du blive kontaktet af vores studiekoordinator. Optagelsen sker på baggrund af den nævnte samtale, og du vil herefter modtage en bekræftelse på din tilmelding, ligesom du vil få dit brugernavn, password mv.

Eksamen

Alle enkeltfag afsluttes med eksamen ifølge eksamensreglementet.

Skriftlig online eksamen foregår ved, at du selv finder en lokalitet, hvor du kan sidde uforstyrret, mens din eksamen foregår. Desuden skal du finde et tilsyn. Det er en ven, kollega, familiemedlem eller lign., der skal bekræfte at alt foregår korrekt til eksamen. Personen skal være myndig og tale dansk eller engelsk. Vi sender eksamensopgaven til tilsynet, som udleverer den til dig. Når opgaven er løst, eller eksamenstiden er gået, afleverer du opgaven til tilsynet, som sørger for at sende den til skolen.

Mundtlig online eksamen afholdes med webcam. Du finder selv en lokalitet, hvor du kan sidde uforstyrret, mens din eksamen foregår.

Priser

Enkeltfag koster 629 kr. pr. fag.

EUX-studieforberedende pakke, bestående af Dansk C, Engelsk C og Samfundsfag C koster 1.500 kr.

I priserne er inkluderet: adgang til e-bøger og Office-pakken under hele forløbet samt eksamen via konferencerum og brug af webcam.

Hvis du har en videregående uddannelse, gælder der andre prisregler og du bedes kontakte skolen for nærmere info.

Har du brug for specialpædagogisk støtte (SPS-ordningen)?

Hvis du er særligt udfordret i forhold til dét at studere, er der mulighed for at søge studiestøttetimer hjem via SPS-ordningen (Special Pædagogisk Støtte). Særlige udfordringer kan for eksempel være ord- eller talblindhed, diverse diagnoser eller andet, som kan understøttes via egen læge eller anden lægefaglig person.

Hvis du tror, at du måske kan få SPS-støtte, eller du har spørgsmål hertil, så er det meget vigtigt, at du hurtigst muligt tager kontakt til SPS-koordinator Susanne Christensen på tlf.: 21 61 70 39 eller mail: sc@skivecollege.dk.

Mere information

Få svar på mange af dine spørgsmål på siden "Praktisk information om online undervisning".

Få vejledning

Vil du gerne høre mere, er du altid velkommen til at kontakte os. Vores vejledere og virksomhedskonsulenter sidder klar til at hjælpe dig.

Bliv kontaktet

Du kan vælge at skrive dig op, så vil en af vores vejledere eller konsulenter kontakte dig hurtigst muligt.