VTU - VirksomhedstilfredshedsundersøgelseVTU - Rapport udvikling praktiksamarbejde 2017 - Skive College, Teknisk Område