Skive College

Resultatlønskontrakt

Jævnfør Undervisningsministeriets regler er en resultatlønskontrakten med skolens øverste leder obligatorisk.

Bestyrelsen for Skive College indgår hvert år en resultatlønskontrakt med skolens direktør. Resultatlønskontrakten har til formål at styrke skolens fokus på fastsatte målsætninger. Nogle mål er fastsat af Undervisningsministeriet, andre af skolens bestyrelse.

 

Find resultatlønskontrakten 2018 – 2019 her.

Find afrapportering af resultatlønskontrakten 2018 – 2019 her.

Find resultatlønskontrakten 2019 – 2020 her.