Skive College

Mat/Fys

Om studieretningen

Fysik-matematik studieretningen er for dig, der synes at det er spændende at undersøge og lære, hvordan bl.a. fysikken og matematikken tilsammen kan beskrive og finde mulige løsninger til alle de naturvidenskabelige og teknologiske problemstillinger i verden omkring os.

Denne studieretning fokuserer på de naturvidenskabelige og teknologiske aspekter af verden omkring os, samt hvordan vi kan benytte de logiske redskaber i de naturvidenskabelige fag, matematikken og teknologien til at identificere, forklare og løse de problemstillinger vi støder på, både i teorien og i praksis. Her går teori, eksperimenter og analyse i fysikken og naturvidenskaben, matematikkens redskaber og teknologiske muligheder og erfaringer hånd i hånd til at finde, forstå og logisk forklare de sammenhænge vi ser i naturvidenskaben og teknologien og derigennem finde løsninger, der kan fungere i praksis. Dette sker gennem større projekter, hvor der trækkes på redskaberne og metoderne fra de forskellige fag til at løse den aktuelle problemstilling. Denne studieretning er især rettet mod ingeniør- og naturvidenskabelige studier, hvor der bliver bygget videre på de arbejdsmetoder og den viden, som du har oparbejdet i studieretningen.

Studieretningsfag

Matematik A

Fysik A

Studiemiljø

HTX er stedet, hvor alle kender alle. På vores Lille Torv, midt i det hele står den store, runde sofa. Deromkring mødes vi, hvad enten det er til fællessamlinger, foredrag, pauser, gruppearbejde, lektiecafe, fredagscafeer, LAN-parties, julehygge, eller sidste skoledag.

Timerne på gymnasiet er meget varierede, og lærerne har altid noget nyt i ærmet
— Victoria Vestergaard Andersen, elev

På HTX er alle aktive og med til at bestemme, hvordan hverdagen skal være. Vi lægger stor vægt på at være sammen. Under uddannelsen er der masser af ture - både endagsture ud af huset til virksomheder og universiteter, men også hytteture og studieture til udlandet.

Fremtidsmuligheder

Med en teknisk studentereksamen får du adgang til 154 videregående uddannelser. Hvis du vælger matematik A er det 266. Mere 70% af de tekniske studenter tager en videregående uddannelse, og fuldfører deres videregående uddannelse på rekordtid. De typiske videregående uddannelser er læge, dyrlæge, ingeniør, sygeplejerske, pilot, arkitekt, datalog, nanoteknologi, bioteknologi, biologi, kemi, fysik.

Det er kun fantasien, der sætter grænser for, hvad man vil bruge sin tekniske studentereksamen til.

Studieretningsoversigt

Fag GF 1.g 2.g 3.g
Studieretningsfag
Matematik A
Fysik A
Obligatoriske fag
Dansk A
Teknik[-]fag A
Matematik B
Fysik B
Kemi B
Tek[-]nologi B
Idé[-]historie B
Engelsk B
Biologi C
Kommu[-]nikation/IT C
Samfunds[-]fag C
Produkt[-]udvikling
Natur[-]viden[-]skabelig grund[-]forløb
Valgfag
Valgfag C til B eller B til A
Valgfag C

Studiehåndbog

I studiehåndbogen har vi samlet alle de informationer, du som elev, har brug for i løbet af din udannelse.

Gå til studiehåndbog

Bliv kontaktet

Du kan vælge at skrive dig op, så vil en af vores studievejledere kontakte dig hurtigst muligt.