Skive College

Adgangskrav

For at blive optaget på Handelsgymnasiet skal du

  • have søgt rettidigt i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse

  • være vurderet uddannelsesparat med mindst 5,0 i gennemsnit af alle afsluttende standpunktskarakterer

  • have modtaget prøveforberedende undervisning i andet fremmedsprog i 5.-9. klasse

  • have aflagt folkeskolens obligatoriske prøver efter 9. klasse

  • have bestået folkeskolens afgangseksamen

  • have bekræftet det faglige niveau fra uddannelsesparathedsvurderingen ved de lovbundne prøver fra folkeskolens afgangseksamen

Søger du i direkte forlængelse af 10. klasse gælder desuden, at du:

  • i 10. klasse skal have modtaget undervisning i dansk, engelsk og matematik og aflagt enten 9.- eller 10.-klassesprøver i disse fag

Hvis du ikke har opnået det faglige niveau, men alligevel er interesseret i at starte på Handelsgymnasiet, er du velkommen til at kontakte uddannelsesvejleder Hanne Andreassen på ha@skivecollege.dk eller 99 14 14 14 for at høre om mulighederne.