Skive College
Arkiv

Produkter til overfladebeh. af vinduer/døre

Varighed
1 dag

Deltageren har kendskab til forskellige reperationsmaterialers anvendelsesmuligheder i forbindelse med døre- og vinduesproduktion, og kan udføre reperationer med egnede materialer. I udførelsen af arbejdet kan deltageren tage hensyn til vinduesbranchens udfaldskrav til malede døre og vinduer og anvende viden om lagtykkelsers indflydelse på beskyttelse og finish samt om imprægnering som supplement til konstruktiv beskyttelse af døre og vinduer mod råd og svampeangreb.Deltageren har kendskab til tekniske datablade og kan søge informationer om egnede overfladebehandlingssystemer til imprægnerede og ikke imprægnerede komponenter. Der lægges særlig vægt på, at deltageren har kendskab til fagudtryk som relateres til overfladebehandlingsprodukter, så som tørstofindhold, glansgrad, pot-life og viskositet. Deltageren har kendskab til mulighederne for, med baggrund i i sikkerhedsdatablade og AT- meddelelser, at søge informationer om kiljø- og sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med udførelse af overfladebehandling, herunder bortskaffelse af restprodukter.

Kurset er ikke planlagt
Dette kursus er endnu ikke planlagt, men hvis du er interesseret, kan du enten skrive eller ringe til kursets kontaktperson, eller skrive dig op for at blive kontaktet når kurset oprettes.
Kontaktperson
Lis Kjølhede Andersen
Tlf.: 99149214