Skive College
Arkiv

Overfladebehandling. Automatiske sprøjteanlæg

Varighed
1 dag

Deltageren har kendskab tilfunktionsprincipper i automatiske sprøjteanlæg, herunder listesprøjteautomater og traverssprøjteanlæg, samt disses fødepumper og pistoler. Deltageren har kendskab til leverandørbetjeningsvejledninger og kan klargøre automatiske sprøjteanlæg til lakpåføring, herunder justere hastigheder på transportbånd. Deltageren har kendskab til pistolføring samt start og stop funktion på pistoler. Deltageren har kendskab til en dysetabel og kan udvælge dyse og luftkappe til en given opgave, samt indstille pumpe- og forstøvertryk til en given opgave. Deltageren har kendskab til indvejning af lakmængde, og kan justere udstyret således at en ønsket mængde gives. Deltageren har kendskab til udførelse af overfladebehandlingsopgaver og kan deltage i den daglige rengøring og vedligeholdelse af det anvendte udstyr, herunder udstyrets anordninger til opsamling af lakspild. Deltageren har kendskab til sikkerhedsdatablade, betjeningsvejledninger og AT-meddelelser og kan søge informationer om sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med udførelse af overfladebehandlingsopgaver.

Kurset er ikke planlagt
Dette kursus er endnu ikke planlagt, men hvis du er interesseret, kan du enten skrive eller ringe til kursets kontaktperson, eller skrive dig op for at blive kontaktet når kurset oprettes.
Kontaktperson
Lis Kjølhede Andersen
Tlf.: 99149214

Skriv dig op