Skive College
Arkiv

Manuel overfladebehandling i træindustrien

Varighed
2 dage

Deltageren kan udføre overfladebehandlingsopgaver på plane og tredimensionale emner, samt foretage den daglige rengøring og vedligeholdelse af det anvendte udstyr. Deltageren kan ud fra leverandørbetjeningsvejledninger klargøre manuelt sprøjteudstyr samt indstille pumpe-og forstøvertryk og kan ud fra en dysetabel udvælge korrekt dyse og luftkappe til en given opgave. I den forbindelse kan deltagerne anvende viden om de forskellige forstøvningsprincipper, membram- og stempelpumpers virkemåde og korrekt sprøjteafstand. Endelig har deltageren kendskab til sikkerhedsdatablade, betjeningsvejledninger og AT- meddelelser og kan søge informationer om sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med udførelse af overfladebehandlingsopgaver, herunder brugen af personlige værnemidler.

Kurset er ikke planlagt
Dette kursus er endnu ikke planlagt, men hvis du er interesseret, kan du enten skrive eller ringe til kursets kontaktperson, eller skrive dig op for at blive kontaktet når kurset oprettes.
Kontaktperson
Lis Kjølhede Andersen
Tlf.: 99149214

Skriv dig op