Skive College
Arkiv

Håndværksmæssige bygningssamlinger

Varighed
5 dage
Ved fremstilling af håndværksmæssige bygningssamlinger kan deltagerne anvende almindeligt forekommende håndværktøj, el-håndværktøj, måleinstrumenter og rutiner inden for snedkerfaget. Deltagerne kan vælge og anvende håndværktøj herunder sinkesav, høvl og stemmejern, og med udgangspunkt i arbejdstegninger, opskæresedler og tilridsning kan deltagerne fremstille bygningssamlinger med givne tolerancer. Deltagerne kan anvende manuel og maskinel spændeværktøj. Deltagerne kan udvælge og anvende de personlige værnemidler der er nødvendige for at udføre arbejdet under sikkerhedsmæssigt korrekte forhold. Deltagerne kender betydningen af det bedst mulige arbejdsmiljø m.h.t. at forebygge psykiske og fysiske skader i forbindelse med arbejdet, herunder tilpasning af arbejdsprocesser og arbejdsmiljø til mennesket
Kurset er ikke planlagt
Dette kursus er endnu ikke planlagt, men hvis du er interesseret, kan du enten skrive eller ringe til kursets kontaktperson, eller skrive dig op for at blive kontaktet når kurset oprettes.
Kontaktperson
Lis Kjølhede Andersen
Tlf.: 99149214

Skriv dig op