Skive College

Kontoruddannelsen

Opstart

Januar og august

Varighed

Fra 3 år 6 mdr. - 4 år

Økonomi

SU og elevløn

Adgangskrav

9/10. klasse (mindst karakteren 02 i dansk og matematik)

Skolepraktik

Muligt

Tilmelding

Tilmelding på optagelse.dk 

Om uddannelsen

Drømmer du om at være bindeleddet i en virksomhed? Som kontorassistent løser du opgaver på et kontor inden for et bestemt område. Du arbejder med kundebetjening, markedsføring, økonomi, kommunikation og information. En vigtig del af arbejdet går ud på at have kontakt med andre.

Du lærer om administration, sagsbehandling, økonomi og regnskab. Indholdet i uddannelsen er lavet, så det passer til den branche, du specialiserer dig indenfor.

På kontoruddannelsen lærer du typisk om administration, sagsbehandling, økonomi og regnskab enten i offentlige eller private virksomheder. Du får viden om IT og om formidling og service i virksomheden.

Administration

Du lærer at tage dig af ordrer, indkøb, kundekontakt, sagsbehandling og regnskab. Du lærer også at formulere dig på andre sprog og at bruge tekstbehandling, databaser, regneark mv.

Advokatsekretær

Du lærer om retssager, og du lærer at udarbejde breve fx stævninger. Du lærer også at udfærdige dokumenter i forbindelse med ejendomsadministration, testamenter og forhold omkring arvesager.

Lægesekretær

Du lærer om sundheds- og sygehussektoren, herunder særligt om journalskrivning. Du lærer også at korrespondere med offentlige myndigheder, laboratorier, patienter og andre sygehuse.

Offentlig administration

Du om lærer almindelig sagsbehandling fx at udføre journalarbejde, arkivere og skrive breve. Du lærer desuden at afdække sagen, finde oplysninger og foreslå løsninger.

Revision

Du lærer at løse forskellige revisionsopgaver og at medvirke ved revision af virksomheders og institutioners regnskaber.

Rejseliv

Du lærer at løse administrative opgaver som fx at udarbejde tilbud og foretage beregninger. Du lærer desuden at yde service til gæster og at kommunikere med fx museer og overnatningssteder. Sidst, men ikke mindst lærer du fremmedsprog.

Spedition og shipping

Du lærer om told og afgifter, specialordninger for forsendelser mellem lande - og om transportform og rute for varerne. Du lærer også at vejlede kunder og virksomheder om forsendelse, at lave de nødvendige dokumenter og at sørge for forsikring.

Økonomi

Du lærer at opstille og medvirke ved afslutning af regnskaber og at udarbejde budgetter. Du lærer at bogføre indtægter og udgifter fx varesalg og løn. Du får også kendskab til virksomhedens forskellige funktioner og bliver i stand til at lave økonomiske rapporter.

Sådan kommer du i gang

Der er flere måder at begynde en erhvervsuddannelse på, som afhænger af din alder og din erfaring:

  • Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse, skal du være opmærksom på, at du skal igennem grundforløbets 1. del, med mindre der er lavet en uddannelsesaftale med en virksomhed.

  • Hvis du ikke er fyldt 25 år og er gået ud af skole for mere end 1 år siden, starter du med grundforløbets 2. del.

  • Elever, som er fyldt 25 år, har mulighed for at indgå aftale som voksenlærling og uddannelsen tilrettelægges individuelt efter erfaringer.

  • Har du en studentereksamen, tager du et afkortet grundforløb.

Opbygning

Du kan vælge at starte på uddannelsen på to måder: skolevejen eller praktikvejen. Enten har du en praktikplads i en virksomhed, eller også starter du på Skive College med et grundforløb og derefter finder din praktikplads.

Efter du har gennemført grundforløbet, kan du gå videre til hovedforløbet, hvor der er balance imellem en spændende praktik i virksomheden og et lærerigt skoleforløb på Skive College. Uddannelsen afsluttes med en fagprøve.

Uddannelsen har specialerne administration, advokatsekretær, lægesekretær, offentlig administration, rejseliv, revision, spedition og shipping eller økonomi. 

Uddannelsen kan også tages som ny mesterlære.

Dit udgangspunkt
Grundforløb

Alle uddannelser starter med et grundforløb, hvor du bliver klogere på hvilken retning, som du skal gå.

Praktik

Praktikken giver dig mulighed for at afprøve teori i praksis i en virksomhed.

Skole

Tiden på skolen giver dig almene og brede kompetencer, som du senere kan sætte i spil i praksis.

Praktik

Praktikken giver dig mulighed for at afprøve teori i praksis i en virksomhed.

Skole

Tiden på skolen giver dig almene og brede kompetencer, som du senere kan sætte i spil i praksis.

Praktik

Praktikken giver dig mulighed for at afprøve teori i praksis i en virksomhed.

Skole

Tiden på skolen giver dig almene og brede kompetencer, som du senere kan sætte i spil i praksis.

Grundforløb
Praktik
Skole

Praktik

Du er selv ansvarlig for at finde en praktikplads, men din kontaktlærer, vejledere og konsulenter på Skive College står klar til at hjælpe dig.

Økonomi

Under grundforløbet kan du få SU, hvis du er fyldt 18 år og ikke har en praktikplads. Har du en praktikplads, vil du få løn af din arbejdsgiver. Der vil blive udbetalt løn under både skoleophold og i praktikperioden.

Vi tilbyder indkvartering med fuld forplejning på vores erhvervskollegie. Skolehjemmet tilbydes hvis rejsetiden med offentlige transportmidler er over 75 minutter. 

Fremtidsmuligheder

Efter endt uddannelse har du muligheden for at videreuddanne dig gennem en erhvervsakademiuddannelse, en professionsbacheloruddannelse eller en universitetsbacheloruddannelse.

Praktik i udlandet

Er du ambitiøs og har du lyst til at opleve en anden kultur inden for dit uddannelsesområde? Så har du som lærling mulighed for at tage en del af din praktiktid i en virksomhed i udlandet.

Læs mere

Social feed

Besøg os her

Få vejledning

Vil du gerne høre mere, er du altid velkommen til at kontakte os. Vores vejledere og konsulenter sidder klar til at hjælpe dig.

Du kan også booke en besøgsdag, hvor du vil få muligheden for at blive vist rundt på skolen, og møde nogle af vores lærere og elever.

Dorte Kristensen
Praktikkonsulent
20 85 39 30
Bruno Sørensen
Uddannelsesleder
51 89 09 38

Bliv kontaktet

Du kan vælge at skrive dig op, så vil en af vores vejledere eller konsulenter kontakte dig hurtigst muligt.