Skive College

Business-STU

En uddannelse for sårbare unge med særlige behov

En Business-STU er for sårbare unge med særlige behov, der kan profitere af det rolige, forudsigelige uddannelsesmiljø og de tætte relationer med underviserne.

På Business-STU uddannelsen udvikler du dine personlige og faglige kompetencer inden for handel og kontor. Det overordnede mål er at du opnår trivsel og livskvalitet i din uddannelse, dit arbejde, din fritid, dit privatliv og at du bliver en aktiv og selvstændig medborger.

Målet når vi sammen med dig ved at have lige meget fokus på dine sociale, personlige og faglige ressourcer og kompetencer, ved at tilrettelægge undervisningen individuelt. Det sker gennem tætte relationer mellem dig, dine undervisere og vores pædagogiske vejledere. Hvis du ønsker at blive ansat i en virksomhed, undersøger vi muligheden for at etablere en ansættelse eller en anden tilknytning, evt. i en af de virksomheder, som du har været i praktik i. En anden mulighed er at tage en anden uddannelse efter STU uddannelsen.

Uddannelsen

Business-STU er en 3-årig uddannelse, men afhængigt af dine faglige forudsætninger vil vi kunne tilbyde uddannelsen som et kortere forløb.

De første 10 uger et gensidigt afklarende forløb, hvor vi sammen afdækker dine personlige, sociale og faglige forudsætninger, udfordringer og interesser. Vi præsenterer dig for de forskellige interesseområder, grundfagene og de almene fag, så vi kan lave en specifik uddannelsesplan for dit videre uddannelsesforløb.

Efter det 1. år har du mulighed for at vælge den linje, du er særligt interesseret i og ønsker at specialisere dig indenfor. Med den praktiske undervisning og din erfaring fra erhvervspraktikken får du et solidt fundament for din fremtid.

Du kan uddanne dig inden for følgende linjer:

Kontor og service

Du arbejder på et kontor eller i en reception med b.la. at passe telefon, skrive mails, lave bestillinger, arkivere, sætte aftaler i kalenderen, sende post, gøre klar til møder og tage imod kunder.

Butik

Du arbejder i et supermarked eller i en butik med bl.a. at betjene kunder, håndtere varer, indrette butikken og betjene kassen. 

Handel, logistik og lager

Du arbejder med bl.a. at modtage varer, lægge varer op, pakke varer til udlevering og forsende dem. Herudover arbejder du med it-værktøjer til at styre lageret.

E-handel

Du vedligeholder hjemmesider og webshops, som du skal opdatere med produkter, priser og billeder.

Sociale aktiviteter

Vi holder fredagscafé hver anden fredag.

Her foregår forskellige aktiviteter, som eleverne er med til at foreslå, planlægge og deltage i:

  • Brætspil

  • Kortspil

  • Filmklub

  • Hygge

  • Konkurrencer

  • Og meget mere

Praktiske oplysninger

Opstart

Uddannelsen har opstart i januar og august.

Optagelse

Alle, der ønsker optagelse på Business-STU, skal deltage i en optagelsessamtale. Samtalen er mellem dig, som ønsker at starte på uddannelsen og en af vores pædagogiske vejledere. Under samtalen udfylder vi et optagelsesskema.

Hvis vi under samtalen vurderer, at du er motiveret og er i stand til at gennemføre STU-forløbet, kan vi indstille dig til uddannelsesforløbet via din UU-vejleder (STU) eller Jobcentret (revalidering og ressourceforløb).

AspIT

AspIT er en 3-årig STU-uddannelse i IT med individualiserede mål, små klasser, ro og fred, stabilitet og en struktureret hverdag.

Læs mere

Social feed

Besøg os her

Få vejledning

Vil du gerne høre mere, er du altid velkommen til at kontakte os. Vores vejledere og virksomhedskonsulenter sidder klar til at hjælpe dig.

Du kan også booke en besøgsdag, hvor du vil få muligheden for at blive vist rundt på skolen, og møde nogle af vores lærere og elever.

Lise Møller Pedersen
Pædagogisk vejleder
40 37 20 96
Helle Holtemann
Uddannelsesleder
99 14 14 79
92 72 82 29

Bliv kontaktet

Du kan vælge at skrive dig op, så vil en af vores vejledere eller konsulenter kontakte dig hurtigst muligt.