Skive College

Individuel kompetence[-]vurdering

Har du en uddannelse inden for et andet fagområde end det du arbejder med? Har du i mange år arbejdet som ufaglært inden for et bestemt fagområde? Så kan en individuel kompetencevurdering være lige noget for dig.

Målet med individuel kompetence vurdering er at give dig mulighed for at få vurderet og anerkendt dine færdigheder i forhold til arbejdsmarkedsuddannelser (AMU), hvad enten du er i arbejde eller ledig. Deltagelsen er gratis, og du eller din arbejdsgiver kan få VEU-godtgørelse under kurset.

Hvordan vurderes du?

Skive Colleges faglærere vurderer dine faglige kvalifikationer, færdigheder og realkompetencer i forhold til de uddannelsesmål, som er relevante for dig.

Vurderingen foregår ved hjælp af spørgeskema, samtaler, elektronisk test og praktiske øvelser.

Et eller flere delmål

Når underviseren har vurderet, at du har kompetencer, der svarer til dele af et AMU-kursus eller enkeltfag i FKB, får du resultatet på et kompetencebevis.

Alle delmål

Opfylder du alle delmål får du udleveret et kompetencebevis som vægter det samme, som et ”rigtigt” uddannelsesbevis.

Individuel uddannelsesplan

Det kan også være, at den individuelle kompetencevurdering munder ud i en individuelt tilrettelagt uddannelsesplan.

Sådan kommer du i gang

Overvej først, hvad du ønsker af nye arbejdsopgaver og efteruddannelse. Skab derefter et overblik over alt det, du kan og ved i forhold til eksaminer og færdigheder på arbejdspladsen.

Kontakt skolen og få igangsat dit kompetencevurderings forløb. Når vi kan se, at der er grundlag for en realkompetencevurdering, tilrettelægger vi forløbet sammen med dig.

Det kan tage mellem ½ dag og 5 dage at få lavet en kompetencevurdering. Herefter får du dit bevis.