Skive College
Træets uddannelser

Vinduer, døre & bygningskomponenter

Fagkode 40246

Maskinteknik, træ. Bore- og stemmemaskiner

Varighed
2 dage
AMU-pris
236
*Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod personer der arbejder inden for jobområdet.
Deltagerne kender træindustriens standardmaskiners opbygning og kan opstille og betjene følgende standardmaskiner: Dyvelboremaskine, langhulsboremaskine og stemmemaskine under hensyntagen til korrekt brug af sikkerhedsmæssige foranstaltninger. Deltagerne kan udskifte værktøjer på maskinerne og kan betjene disse sikkerhedsmæssigt, ergonomisk og sundhedsmæssigt korrekt og kan efter gældende regler vælge og benytte personlige værnemidler korrekt.
Fagkode 44099

Træarter,svind og opskæringsformer

Varighed
1 dag
AMU-pris
118
*Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod personer der arbejder inden for jobområdet.
Deltageren vælger egnede opskæringsformer til forskellige konstruktionsopgaver og kan artsbestemme træ ud fra vedets farve og celleopbygning og vælge egnede træarter ud fra materialets holdbarhed og udseende. Deltageren har kendskab til træs anvendelse og vands indvirkning på træ herunder de forskellige tørhedsgrader ved anvendelse af svindtabeller samt begrebet bæredygtigt skovbrug.
Fagkode 44194

Fremføring og overflade, træ

Varighed
1 dag
AMU-pris
118
*Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod personer der arbejder inden for jobområdet.
Deltagerne kan anvende matematiske formler og tabeller til beregning og dokumentation af korrekt fremføringshastighed og antal skær på værktøjer i forhold til ønsket overfladekvalitet. Deltagerne kender til forholdet mellem værktøjers diameter, omdrejningstal og antal skær samt emnets fremføringshastighed i forhold til overfladekvalitet og værktøjers standtid. Deltagerne kan anvende formler og tabeller for beregning af tandlukkevolumen og GFI-værdier og kan endvidere foretage kvalitetskontrol af det færdige arbejde samt sammenligne bearbejdningskvaliteten med de teoretiske beregninger af overfladekvaliteten. Deltagerne har kendskab til værktøjsnormen EN 847-1 og kan forstå sammenhængen imellem værktøjets udformning og den maskintype værktøjet skal anvendes på.
Fagkode 44204

Bearbejning på kehlemaskiner, træ

Varighed
5 dage
AMU-pris
590
*Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod personer der arbejder inden for jobområdet.
Ved opstilling af og bearbejdning på kehlemaskiner anvender deltagerne kehlemaskiner med flere spindler til fremstilling af møbel- og bygningskomponenter der normalt fremstilles inden for træindustrien, f.eks. multisavning, firkanthøvling til laminering, karm, post, rammestykker, rustikbrædder, gulvbrædder, rammelister, skyggelister, fodlister og gerigter. Deltagerne kan anvende maskiner med NC-styrede spindler og indtaste NC-programmer. Deltagerne kan ud fra formler og tabeller beregne skærehastighed, omdrejningstal, og fremføringshastighed i forhold til værktøjets standtid og emnets overfladekvalitet. Deltagerne kan vedligeholde maskinerne ud fra leverandørens anvisninger. Deltagerne kan arbejde efter sikkerhedsforskrifter ved automatiserede maskiner. Deltagerne kan arbejde efter arbejdsmiljøforskrifter i forbindelse med bearbejdning på kehlemaskine.
Fagkode 44900

Maskinelle bygningssamlinger på standardmaskiner

Varighed
4 dage
AMU-pris
472
*Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod personer der arbejder inden for jobområdet.
Ved fremstilling af bygningssamlinger på standardmaskiner kan deltagerne anvende følgende maskiner: Afkorter, båndsav, afretter, tykkelseshøvl, rundsav, div. bore- og stemmemaskiner, båndpudser, fræser og tapfræser. Deltagerne kan foretage systematisk opstilling og kan udvælge korrekt værktøj til en given opgave. Deltagerne kan arbejde efter arbejdspladsbrugsanvisninger i forbindelse med bearbejdning
Kurset er ikke planlagt
Dette kursus er endnu ikke planlagt, men hvis du er interesseret, kan du enten skrive eller ringe til kursets kontaktperson, eller skrive dig op for at blive kontaktet når kurset oprettes.
Kontaktperson
Lis Andersen;
Tlf.: 99149214

Skriv dig op