Skive College
Træets uddannelser

Standardmaskiner i træindustrien

Fagkode 40246

Maskinteknik, træ. Bore- og stemmemaskiner

Varighed
2 dage
AMU-pris
216
*Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod personer der arbejder inden for jobområdet.
Deltagerne kender træindustriens standardmaskiners opbygning og kan opstille og betjene følgende standardmaskiner: Dyvelboremaskine, langhulsboremaskine og stemmemaskine under hensyntagen til korrekt brug af sikkerhedsmæssige foranstaltninger. Deltagerne kan udskifte værktøjer på maskinerne og kan betjene disse sikkerhedsmæssigt, ergonomisk og sundhedsmæssigt korrekt og kan efter gældende regler vælge og benytte personlige værnemidler korrekt.
Fagkode 48409

Grundmaskiner til at save og høvle emner i træ

Varighed
3 dage
AMU-pris
324
*Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod personer der arbejder inden for jobområdet.
Deltageren kan bruge grundmaskiner til at save og høvle emner i træ. Deltageren kan opstille og betjene: · afkorter · båndsav · rundsav · pladesav · afretter · tykkelseshøvl.   Deltageren kan: · vedligeholde udstyr og maskiner · vælge de rette værktøjer · udskifte værktøjer. Deltageren kan arbejde efter Arbejdspladsbrugsanvisning (APB).
Fagkode 48408

Bearbejdning af træ på bordfræser

Varighed
4 dage
AMU-pris
432
*Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod personer der arbejder inden for jobområdet.
Deltageren kan fræse emner i træ efter tegning. Deltageren kan vælge det rette værktøj. Deltageren kan anvende: · forskudt land · forland med og uden fremtræk · bagland · skabelon og anløbsring · tapslæde · udstyr til små og store emner. Deltageren kan vedligeholde fræser og udstyr. Deltageren kan arbejde efter Arbejdspladsbrugsanvisning (APB).
Fagkode 44357

Værktøjer i træindustri

Varighed
3 dage
AMU-pris
324
*Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod personer der arbejder inden for jobområdet.
Deltageren kan montere og afprøve faste tapværktøjer, skifte vendeplatter og bagplatter på profilværktøjer med rygfortanding, herunder tilspænding i henhold til gældende brugervejledning for det enkelte værktøj og kan udføre daglig vedligeholdelse. Deltageren kan udskifte, rengøre knive i afretter og høvlemaskiner samt montere spånbryder korrekt og justere ind- og udføringsborde i forhold til skærecirkel på rundkutteren samt justere tilbageslagssikring, valser og trykfødder i forhold til skærecirklen på høvlemaskinerne. Deltageren kan udskifte, rengøre og montere klinger på forskellige maskintyper såsom rund- og båndsave og kan vælge klinge med den rigtige tandform til bearbejdning af massive træemner, finerede plader og melaminbelagte emner. Deltagerne kan vælge zerspaner/spånknuser og anvende de specielle monteringssystemer der knytter sig til denne klingetype på gennemløbsmaskiner. Deltageren kan montere ridseklinger og justere dem i forhold til den pågældende bearbejdning. Deltageren kan anvende rensevæsker og olier efter producentens anvisninger og gældende miljølovgivning.
Fagkode 44195

Skæredata, træ

Varighed
1 dag
AMU-pris
108
*Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod personer der arbejder inden for jobområdet.
Deltagerne kan anvende matematiske formler til beregning og dokumentation af træbearbejdningsmaskiners motorer, spindlers omdrejningstal og remskivestørrelser. Deltageren kan i praksis foretage opmåling og beregning af remskivestørrelser og omdrejningstal på relevante maskiner. Deltagerne kan ud fra formler beregne skære- og fremføringshastighed samt omdrejningstal og forstå sammenhængen imellem antallet af skær i forhold til værktøjets standtid og overfladekvalitet. Endvidere kan deltagerne anvende tabeller til at finde værktøjets skærehastighed og fremføring pr. skær.
Fagkode 40080

Individuel kompetencevurdering i AMU

Varighed
1 dag
AMU-pris
0
*Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod personer der arbejder inden for jobområdet.
Dette uddannelsesmål er oprettet udelukkende for at kunne administrere IKV i AMU. IKV i AMU er et selvstændigt program i AMU-systemet. Programmet styres og beskrives udelukkende på lov- og bekendtgørelsesniveau, fordi IKV i AMU ikke er en AMU-uddannelse, dvs. en arbejdsmarkedsuddannelse eller et enkeltfag optaget i FKB. Individuel kompetencevurdering i AMU er realkompetencevurdering, der har til formål at give deltageren anerkendelse for dennes viden, færdigheder og kompetencer som grundlag for videre og tilpasset erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse inden for rammerne af AMU-uddannelserne. Uddannelsesinstitutionen anerkender deltagerens realkompetencer i form af en individuel AMU-uddannelsesplan, udstedelse af AMU-uddannelsesbevis(-er) og/eller AMU-kompetencebevis, når der er grundlag herfor. For en nærmere beskrivelse af formål, mål, tilrettelæggelse, bevisudstedelse m.v. for IKV i AMU henvises til: - Lov nr. 446 af 10. juni 2003 om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. med senere ændringer, herunder ved lov nr. 556 af 6. juni 2007 om ændring af forskellige love på Undervisningsministeriets område (Udbygning af anerkendelse af realkompetencer på voksen- og efteruddannelsesområdet m.v.) - Bekendtgørelse nr. 802 af 22. september 2003 om fælles kompetencebeskrivelser for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse og om arbejdsmarkedsuddannelser med senere ændringer Varigheden for IKV i AMU er op til 5 dage. Dette mål har samme formål og mål som mål nr. 40081 Individuel kompetencevurdering i AMU - F/I (IKV i AMU - F/I), bortset fra målgruppe og varighed.
Kurset er ikke planlagt
Dette kursus er endnu ikke planlagt, men hvis du er interesseret, kan du enten skrive eller ringe til kursets kontaktperson, eller skrive dig op for at blive kontaktet når kurset oprettes.
Kontaktperson
Lis Andersen;
Tlf.: 99149214

Skriv dig op