Skive College
Træets uddannelser

Overfladebehandling, plademøbler

Garantikursus
Fagkode 48849

Pudsning og slibning i træindustri

Varighed
2 dage
AMU-pris
248
*Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod personer der arbejder inden for jobområdet.
Deltageren kan foretage pudsning og slibning på træprodukter. Deltageren kan: · udvælge korrekte pudsematerialer og pudsebånd · vælge korrekt opbevaringsmetode til pudsematerialer · udføre pudsning og lakslibning af træ og pladematerialer med relevant udstyr · indstille udstyret i forbindelse med båndhastighed, båndspænding, fremføringshastighed og tryk på sko til en given opgave. I udførelse af arbejdet kan deltageren anvende sin viden om: · bredbåndspudsemaskiners opbygning · kantpudse-, tværpudse- og bredbåndspudsemaskiners virkemåde, herunder opbygningen af pudsesko med filt og grafitlærred · indstillingsmuligheder for elektropneumatiske sko · bestykning af pudsegader til behandling af træ- og pladematerialer samt lak · forskellige parametres indflydelse på pudsningens og slibningens kvalitet og udseende · forskellige parametres indflydelse på udstyrets energiforbrug og pud-sematerialernes standtid · slibemidlets, bindemidlets og rygmaterialets indflydelse på båndets anvendelsesområde · sikkerhedsmæssige forhold vedrørende pudseudstyr og pudseprocesser i henhold til AT-meddelelser og arbejdsmiljølovgivningen.
Fagkode 48852

Overfladebehandling møbelporoduktion

Varighed
3 dage
AMU-pris
372
*Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod personer der arbejder inden for jobområdet.
I forbindelse med anvendelse af produkter til overfladebehandling af træprodukter kan deltageren: · klargøre manuelt sprøjteudstyr · udføre korrekt overfladebehandling på pladematerialer og massivtræ · udføre overfladebehandling på plane og tredimensionale emner · udføre reparationer i møbel- og inventardele med egnede materialer · foretage den daglige rengøring og vedligeholdelse af det anvendte udstyr · udvælge personlige værnemidler i forbindelse med udførelse af arbejdet · arbejde efter sikkerhedsdatablade og AT-meddelelse I udførelse af arbejdet kan deltageren anvende sin viden om: · forskellige forstøvningsprincipper · membran- og stempelpumpers virkemåde · korrekt sprøjteafstand · forskellige produkter til overfladebehandling af møbler og inventar, herunder opløsningsmiddel- og vandbaserede produkter · fordele og ulemper ved produkternes anvendelse med hensyn til opløsnings- og fortyndingsmidler, tørstofindhold, glansgrad, pot-life og viskositet · tørretider ved givne temperatur
Kurset er ikke planlagt
Dette kursus er endnu ikke planlagt, men hvis du er interesseret, kan du enten skrive eller ringe til kursets kontaktperson, eller skrive dig op for at blive kontaktet når kurset oprettes.
Kontaktperson
Lis Andersen;
Tlf.: 99149214

Skriv dig op