Skive College
Træets uddannelser

Overfladebehandling, plademøbler

Ledige pladser
Fagkode 48849

Pudsning og slibning i træindustri

Varighed
2 dage
AMU-pris
252
Uden for målgruppe*
1509
*Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod personer der arbejder inden for jobområdet.
Deltageren kan foretage pudsning og slibning på træprodukter. Deltageren kan: · udvælge korrekte pudsematerialer og pudsebånd · vælge korrekt opbevaringsmetode til pudsematerialer · udføre pudsning og lakslibning af træ og pladematerialer med relevant udstyr · indstille udstyret i forbindelse med båndhastighed, båndspænding, fremføringshastighed og tryk på sko til en given opgave. I udførelse af arbejdet kan deltageren anvende sin viden om: · bredbåndspudsemaskiners opbygning · kantpudse-, tværpudse- og bredbåndspudsemaskiners virkemåde, herunder opbygningen af pudsesko med filt og grafitlærred · indstillingsmuligheder for elektropneumatiske sko · bestykning af pudsegader til behandling af træ- og pladematerialer samt lak · forskellige parametres indflydelse på pudsningens og slibningens kvalitet og udseende · forskellige parametres indflydelse på udstyrets energiforbrug og pud-sematerialernes standtid · slibemidlets, bindemidlets og rygmaterialets indflydelse på båndets anvendelsesområde · sikkerhedsmæssige forhold vedrørende pudseudstyr og pudseprocesser i henhold til AT-meddelelser og arbejdsmiljølovgivningen.
Fagkode 48853

Overfladebehandling af vinduer og døre

Varighed
3 dage
AMU-pris
378
Uden for målgruppe*
2657
*Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod personer der arbejder inden for jobområdet.
I forbindelse med anvendelse af produkter til overfladebehandling af træprodukter kan deltageren: · klargøre manuelt sprøjteudstyr · udføre korrekt overfladebehandling på komponenter til vinduer og døre · udføre overfladebehandlingsopgaver på plane og profilerede bygningskomponenter · udføre reparationer med egnede materialer · foretage den daglige rengøring og vedligeholdelse af det anvendte udstyr · udvælge personlige værnemidler i forbindelse med udførelse af arbejdet · arbejde efter sikkerhedsdatablade og AT-meddelelser. I udførelse af arbejdet kan deltageren anvende sin viden om: · kemisk og konstruktiv træbeskyttelse · selvimprægnerende træsorter · forskellige forstøvningsprincipper · membran- og stempelpumpers virkemåde · korrekt sprøjteafstand · forskellige produkter til overfladebehandling af vinduer og døre, herunder imprægneringsvæsker, grund- og topprodukter samt 2 ØKO produkter · fordele og ulemper ved produkternes anvendelse med hensyn til tørstofindhold, glansgrad, pot-life og viskositet · tørretider ved givne temperaturer
Tilmeld
Beskrivelse
Overfladebehandling - døre/vinduer
AMU-pris
630 kr.
Uden for målgruppe
4166 kr.
Min. antal deltagere
8
Varighed
5 dage
Næste hold start
Startdato: 19. okt 2020
Slutdato: 23. okt 2020
Undervisningssted
Skive College
Kongsvingervej 1
7800
Kontakt
Lis Andersen;
Tlf.: 99149214